Skaitmeninis pastato modelis (BIM). Klaipėdos vyriausiasis policijos komisariatas

Kokybiško statinio raktas

Kokybiško statinio raktas

Bet kurio pastato istorija prasideda nuo idėjos. Iš pradžių ši virsta projektu, tobulinamu ir detalizuojamu, kol galiausiai tampa realiu statiniu. Kelias nuo pradinės koncepcijos iki jos įgyvendinimo netrumpas ir nelengvas. Apie tai, kokie sunkumai slypi projektavimo etape ir kokia jo įtaka galutiniam rezultatui – kokybiškai statybai, kalbamės su Panevėžio statybos tresto projektavimo biuro „PST projektai“ vadovu Mindaugu Ščevinsku.

Mindaugas Ščevinskas

Mindaugas Ščevinskas, Panevėžio statybos tresto projektavimo biuro „PST projektai“ vadovas

– Jūsų vadovaujamas biuras turi didelę pastatų projektavimo patirtį, tad įdomu sužinoti, kaip vertinate pradinio projekto ir pabaigto pastato ryšį. Kiek lieka iš pradinės idėjos, juk visi žinome, kad darbų eigoje atsiranda nemažai pakeitimų.

– Mūsų manymu, šis ryšys yra milžiniškas. Pačioje pradinėje stadijoje yra sugeneruojamas didžiulis kiekis idėjų ir minčių: statytojas pateikia savo tikslus ir lūkesčius, kuriuos vėliau kartu su projektuotoju paverčia projektavimo užduotimis, tuomet įgyjamos specialiosios ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų techninės sąlygos. Atsižvelgiant į nustatytus reikalavimus, techninius ir finansinius aspektus ir, žinoma, nepamirštant estetikos (ypač jei tai – visuomeninės ar gyvenamosios paskirties objektas), pradedamas rengti projektas.

– Kaip projektavimo metu atsiradę pakeitimai veikia pastato kokybę? Ar jie nėra tik išsisukimas iš nenumatytos situacijos ir nepakankamo skirtingų projekto dalių, kurias neretai įgyvendina skirtingos įmonės, nesuderinamumo padarinys, kai šildymo sistemą projektuoja viena, vėdinimo sistemą – antra, apšvietimą – trečia įmonė?

– Sunku vienareikšmiškai atsakyti, kiek galutinis projektas atitinka pradinį variantą. Tai priklauso nuo daugybės veiksnių: kiek laiko yra skirta projektui parengti; kaip tiksliai statytojas žino, ko jam reikia ir ko jis nori. Būna taip, kad darant pakeitimus išsigrynina statytojo poreikiai ir prioritetai.

Šiuo metu, kai statybos terminai vis trumpėja, o statytojai skuba kuo greičiau įgyvendinti išsikeltus tikslus, kartais pritrūksta laiko pirminiame projekte parinkti optimalius sprendinius, o juk tai ir yra projektuotojų tikslas. Tad dažniausiai vėlesni projekto pakeitimai tik patobulina tai, kas buvo numatyta pradžioje, vadinasi, projekto kokybė gerėja, o kartu gerėja ir statinio kokybė.

– Dar vis, rengiant projektą, naudojamos pasenusios projektavimo technologijos ir programos; projektuotojų kvalifikacija yra per žema; galintis padėti išvengti klaidų informacinis modeliavimas dar netapo visuotinis; užsakovai pernelyg skuba ir taupo… Ar galėtumėte nurodyti tipines problemas, galinčias „pakišti koją“ projekto kokybei?

– Visos jūsų išvardytos priežastys bent iš dalies prisideda prie tipinių projektavimo klaidų atsiradimo. Vis dėlto, mūsų nuomone, projekto kokybė labiausiai priklauso nuo projektuotojų kompetencijos. Šiuo metu mūsų biuro specialistai projektuodami naudojasi 3D informaciniu pastato modeliu, todėl minėtų klaidų įmanoma gerokai sumažinti. Žinoma, labai svarbu, kad ir statytojai bei nekilnojamojo turto vystytojai suprastų, koks svarbus yra pradinis projektavimo etapas ir kodėl jokiu būdu nereikia pernelyg skubėti šioje stadijoje. Patirtis tik patvirtina akivaizdžią tiesą, kad klaidą „popieriuje“ ištaisyti kainuoja daug kartų mažiau nei perdaryti jau užbaigtą (ir gal net jau eksploatuojamą) pastatą ar bet kurią atskirą jo sistemą.

– Ar projektavimo padalinio atsiradimas kilo iš noro gausinti teikiamų paslaugų, ar tokio skyriaus buvimas yra padiktuotas poreikio visada šalia turėti projektuotojus savo pačių statomiems pastatams? Ar tokio padalinio buvimas leidžia išvengti pakeitimų statybos darbų metu?

– Mūsų biuras vykdo projektavimo darbus nuo 2002 metų. Iš pradžių projektuotojai padėdavo statybos projektų vadovams spręsti projektines problemas Panevėžio statybos tresto (PST) statomuose objektuose. Vėliau buvo įkurtas atskiras projektavimo biuras „PST projektai“, kuris jau galėjo siūlyti platesnį paslaugų spektrą ne tik PST, bet ir kitiems statytojams.

Šiuo metu biure dirba patyrę, kvalifikuoti specialistai: pradedant architektais, statinio projektų vadovais, konstruktoriais ir baigiant įvairiausių sričių specialiųjų inžinerinių dalių vadovais. „PST projektai“ tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitos Lietuvos projektavimo įmonės, dalyvauja konkursuose, taip pat ir tuose, kuriuos skelbia PST. Jei projekto parengimas tokiame konkurse patikimas mūsų biurui, tai dideliu savo pranašumu laikome gerą komunikaciją bei darbą su pastato informaciniu modeliu – tai padeda iki minimumo sumažinti klaidų.

– Ar galite palyginti jūsų biuro ir kitų projektavimo įmonių rengtus projektus? Ar tarp jų yra esminių skirtumų, turinčių tiesioginės įtakos pastato kokybei?

– Pasaulyje sparčiai tobulėjant informacinėms ir ryšių technologijoms, atsiveria plačios jų panaudojimo statybos sektoriuje galimybės, darančios esminį poveikį šio sektoriaus efektyvumui, konkurencingumui, statinių kokybei ir jų valdymui. Vienas pagrindinių sparčiai diegiamų metodų – skaitmeninio statybos principų ir statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, BIM) taikymas.

Skaitmeninis pastato modelis (BIM).

Skaitmeninis pastato modelis (BIM). Klaipėdos vyriausiasis policijos komisariatas

BIM sistema leidžia visiems projekto dalyviams (užsakovui, projektuotojams ir rangovui) efektyviai bendradarbiauti: tiksliai planuoti projekto išlaidas, įvertinti visų projekto elementų kainas bei keistis informacija modelyje. BIM suteikia galimybę sklandžiai organizuoti projektavimo, tiekimo ir statybos procesus.

Nauda užsakovui akivaizdi – BIM užtikrina, kad 3D formate vykstantys projektavimo darbai leistų užsakovui aiškiai įsivaizduoti rezultatą ir projektavimo eigą koreguoti norima kryptimi ne statybos aikštelėje, o modelyje. Be to, BIM modelis palengvina jau pastatyto statinio priežiūros informacijos valdymą,  suteikdamas galimybę nesunkiai pasiekti jo visą vienoje vietoje sukauptą informaciją.

PST daug investavo į specializuotą programinę įrangą: „Tekla Structures“, „Autodesk Robot Structural Analysis Professional“, „ArchiCAD“, „DDS-CAD“, „AutoCAD Civil 3D“ ir kt. Vieni pirmųjų Lietuvoje įdiegę BIM sistemą, dar labiau sumažinome galimų klaidų galimybę.

Projekto ir jo įgyvendinimo sėkmė bene daugiausia priklauso nuo projektuotojų kvalifikacijos ir patirties. Šiandien statybos rinkoje esama visokio lygio paslaugų, tad darbuotojų kompetencija ir įmonės patirtis turėtų būti vieni pagrindinių pasirinkimo kriterijų. Suprasdami šią problemą, kasmet keliame savo darbuotojų kvalifikaciją, investuojame į jų mokymus. Skatiname juos dalyvauti seminaruose, konferencijose, tad esame tikri, kad ir mūsų rengiamų projektų lygis yra aukštas.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų