Vėl galima registruoti vaikus į būrelius

Vėl galima registruoti vaikus į būrelius

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia tėvelius, kurių atžalos šiais mokslo metais dar nepasinaudojo neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšeliu, pasirūpinti mažųjų užimtumu. Nuo vasario mėnesio tęsiamas popamokinės veiklos finansavimas „pinigų paskui vaiką“ principu.

Per mėnesį Savivaldybės įstaigų užsiėmimus pasirinkusiam moksleiviui bus kompensuojama 10 Eur mokesčio, prioritetinių krypčių programas (techninė kūryba, medijos, informacinės technologijos, verslumo ugdymas, gamta ir ekologija) – 17 Eur, kitas programas – 13 Eur.

Popamokinė veikla Panevėžyje išties įvairi. Mieste beveik 50 NVŠ teikėjų siūlo apie 100 sporto, pilietiškumo, užsienio kalbų, meninio, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų ugdymo, techninės kūrybos bei kt. programų. Pasirinkti būrelius, užsiėmimus galite iki sausio 21 d. Dėl galimybės dalyvauti NVŠ veiklose ir gauti NVŠ krepšelį prašome kreiptis į teikėjus.

Užsiėmimų, veiklų, būrelių sąrašą, teikėjų kontaktus rasite čia.

2019 m. I pusmetį NVŠ krepšelis skiriamas vasario–gegužės mėnesiams. Šiomis lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Teisę gauti NVŠ krepšelį turi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. Pasirinkus būrelį ar užsiėmimą, būtina pasirašyti sutartį su NVŠ teikėju. Už vasario–gegužės mėnesius užsiėmimų vadovai, teikėjai privalo krepšelio dydžiu mažinti mokestį.

Dėmesio! Tie, kas 2018 m. rudenį naudojosi NVŠ krepšeliu, finansavimą gaus ir toliau. Iki sausio 21 d. kviečiame registruotis tik dar nepasinaudojusius tokia galimybe.

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, NVŠ krepšelį gavo 3807 panevėžiečiai.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų