Jau šiais mokslo metais abiturientai, laikydami privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, turės daugiau galimybių. „Delfi nuotr.

Tikisi aukštesnio egzamino įvertinimo

Tikisi aukštesnio egzamino įvertinimo

 

Jau dabartiniai dvyliktokai per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą galės laisviau rinktis autorius, kuriais remdamiesi rašys rašinį. Tikimasi, kad ši naujovė leis labiau atskleisti mokinių kūrybingumą, kultūrinį išprusimą, sumažins patiriamą stresą ir net padės gauti aukštesnį įvertinimą.

Švietimo ir mokslo ministerija nusprendė, kad autorius, atskleidžiančius rašinio temą, bus galima laisvai pasirinkti iš visų lietuvių kalbos ir literatūros programoje nurodytų privalomų autorių. Kaip ir anksčiau prie kiekvienos egzamino temos bus pateikiami keli autoriai, tačiau jie – tik rekomenduojami.

Rašydamas rašinį, abiturientas turės remtis dviem autoriais: vieną, pagrindinį, pasirinks iš autorių, kurie bus rekomenduojami egzamino užduoties sąsiuvinyje, arba galės pasirinkti bet kurį kitą privalomą autorių, nurodytą programoje, o antras, kaip ir dabar, galės būti bet kuris kontekstinis autorius.

Iki šiol abiturientai privalėjo remtis bent vienu iš egzamino užduotyje nurodytu autoriumi.

Dar viena naujovė – nuliu bus įvertinti tik tie darbai, kurie bus parašyti ne nurodyta, o paties mokinio sugalvota tema. Manoma, kad toks kriterijus būtinas, siekiant užkirsti kelią nesąžiningam elgesiui, kada rašinys išmokstamas atmintinai ir atėjus į egzaminą tiesiog mechaniškai perrašomas.

Neįspraudžia į rėmus

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga pritaria leidimui remtis visais privalomos programos autoriais.

„Esame už visos privalomos programos sąrašą, neskaidant, nerūšiuojant jo į svarbius ir mažiau reikšmingus kūrinius, paliekant pasaulinio lygio V. Šekspyro, J. V. Gėtės, F. Kafkos ir A. Kamiu kūrybą. Ir europinis kontekstas, tegu ir toks neplatus, būtinas mokinio brandai patikrinti. Abiturientai jau seniai per egzaminą remiasi ne lietuvių kilmės, o Lietuvos autoriais ir jų verstiniais tekstais, tokiais kaip A. Mickevičius, M. K. Sarbievijus ir Nobelio premijos laureatas Č. Milošas“, – „Sekundei“ teigė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkė Nijolė Bartašiūnienė.

Panevėžio rajono Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Vizbarienė sako, kad visos naujovės paaiškės po lapkričio 25 dienos, kai bus patvirtintos vertinimo normos. O dabar kalbų daug, o nėra iki galo aišku, kaip bus galutinai apsispręsta.

„Be abejonės, kad pakiša koją, – apie prievolę rinktis nurodytus autorius sako pedagogė . – Bet, žinote, kai yra didelė galimybė rinktis – vėlgi, ar sugebės pasirinkti?“

D. Vizbarienės teigimu, reikia kalbėti ir apie tai, kokie vaikai ateina į vidurinį ugdymą, nes viskas priklauso nuo to. Dabar net ir turintieji prastus įvertinimus gali toliau mokytis.

Panevėžio J. Miltinio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Izoldos Pakalnienės nuomone, pakeitimas, kad autoriai tik rekomeduojami, mokinio neįspraudžia į rėmus.

„Tiesiog moksleivis , perskaitęs temą, suvokia, kad kažkuris visai kitas autorius atrodo tinkamesnis, o dabar rinktis būtinai turi iš tų trijų.“, – sako I. Pakalnienė.

Jos teigimu, kalbant apie abiturientą, siekiantį aukštesnių rezultatų, jis vis tiek turi labai gerai žinoti visus kūrinius, visus autorius ir skaityti.

„Jo kultūrinė patirtis turi būti pakankamai solidi“, – pabrėžė pedagogė.

Seniai laukė

Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Raminta Matulytė įsitikinusi, kad tokių pakeitimų reikėjo jau seniai.

„Kiekvienais metais lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas sulaukia turbūt daugiausia kritikos dėl to, kad užduotys ne visada korektiškos, ne visada koreliuoja su mokinio gebėjimais“, –„Sekundei“ teigė R. Matulytė .

Pasak jos, iki naujų pakeitimų egzamine būdavo keturios temos – dvi samprotavimo ir dvi literatūrinės. Prie kiekvienos buvo nurodoma po tris lietuvių autorius ir buvo privaloma remtis bent vienu jų, kad rašinys būtų vertinamas.

„Džiugu, kad tie trys nurodyti autoriai, kurie anksčiau buvo privalomi, dabar bus tik rekomenduojami. Iš esmės moksleivis bus laisvas pasirinkti. Tikėtina, kad tie rekomenduojami autoriai labiausiai tinka tai temai, bet galės pasirinkti bet kokį kitą autorių, kuris jo suvokimu, tinka geriau“, – džiaugiasi R. Matulytė.

Be to, mokinys galės rinktis iš visų 11–12 klasės privalomų autorių, tarp kurių – ir keturi užsienio literatūros autoriai: V. Šekspyras, J. V. Gėtė, F. Kafka, A. Kamiu.

„Tai irgi džiugina, nes turbūt dažnu atveju moksleivis geriau pasiremtų V. Šekspyro „Hamletu“ nei V. Krėvės „Skirgaila“, – tiesiog jam yra artimesnis. Mes teigiamai vertiname pokyčius, nes iš esmės tai yra pasitikėjimas moksleiviu, leidimas pačiam pasirinkti, kas jam aktualiau. Tie, kurie silpnesni, faktas, kad turbūt rinksis iš tų rekomenduojamų autorių ir nebijos nuklysti kažkur į lankas. Tiems, kurie galbūt kitaip interpretuos savo temą, bus suteikta galimybė“, – kalbėjo Moksleivių sąjungos prezidentė.

Iki šiol, nepasirėmus nė vienu nurodytu autoriumi, darbas buvo nevertinamas ir abiturientas gaudavo nulį. Taip pat nulis buvo skiriamas ir neparašius reikiamo žodžių skaičiaus. Dabar to nebelieka.

„Tas nulis paliekamas todėl, kad, pavyzdžiui, visiškai pakeiti temą ir parašai ne pagal duotą temą, o visais kitais atvejais būsi vertinamas ir bent jau kažkokį balą gausi už rašybą, už turinį, už stilistiką. Aš manau, kad šitie pokyčiai yra labai teigiami“, – R. Matulytė tikisi, kad tai bus puikus įrankis, padėsiantis gauti geresnius šio egzamino balus.

R. Matulytės teigimu, mokytojai galbūt jautriai reaguoja į pasikeitusią vertinimo tvarką. Pasak jos, reikės išmokti vertinti kitaip.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų