Nebereikalingiems aukštos kvalifikacijos teismo darbuotojams pasiūlytas kiemsargio darbas.“Sekundės“ archyvo nuotr.

Teismų reforma įdavė šluotą

Teismų reforma įdavė šluotą

Artėjanti Lietuvos teismų reforma kardinaliai keičia kai kurių šios institucijos darbuotojų karjerą. Prie Kauno prijungus Panevėžio apygardos administracinį teismą kelias kalbas mokančiai teismo vertėjai, informatikui, finansininkui ir kitiems specialistams liko tik kiemsargio darbas.

Paskutiniai šių metų mėnesiai Lietuvos teismams ypač įtempti. Be įprasto darbo su bylomis, čia dėliojamos paskutinės sausio 1-ąją startuosiančios teismų reformos detalės.

Po teismų reformos vietoj 62 dabar dirbančių teismų beliks 22.

Panevėžyje šiuo metu funkcionuoja Panevėžio miesto apylinkės, Panevėžio apygardos administracinis ir Panevėžio apygardos teismai. Pastarosios įstaigos permainos nepalies. Tačiau pirmuosiuose dviejuose jau dabar įsisiūbuoja pokyčių vajus.

Liūdniausios Panevėžio apygardos administracinio teismo perspektyvos. Šią įstaigą kartu su Klaipėdos ir Šiaulių apygardų administraciniais teismais žadama prijungti prie tokio paties teismo Kaune. Dėl laukiančios reorganizacijos atleidimo lapelius šiose įstaigose gavo 12 darbuotojų. Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymu atsisakyta vertėjų, informatikų, finansininkų ir kitų specialistų.

Labiausiai nukraujavo Panevėžio apygardos administracinis teismas. Čia atleidimo lapelius gavo net 10 darbuotojų. Atsisakoma dviejų raštinės specialistų, informatiko, administracijos sekretoriaus, ūkio skyriaus vedėjo, finansininko, valytojo, kurjerio, tarnautojo ir vertėjo etatų.

Sulygino su kiemsarge

Tačiau ši naujiena dar liūdnesnė ir net žeminanti tapo, kai atleistieji gavo alternatyvą likti senojoje darbovietėje. Mat pagal įstatymą valstybės tarnautojui, naikinant jo pareigybę, pasiūlomas kitos to paties lygio ir kategorijos valstybės tarnautojo pareigos.

„Gavusi atleidimo lapelį sulakiau keturių naujų darbo pasiūlymų teisme. Turiu pasirinkimą dirbti Klaipėdoje arba Panevėžyje ir man siūlomi darbai: raštinės poskyrio specialistė, tai yra sekretorė, bei kiemsargio pareigos“, – sakė nuo sausio 1 dienos iš Panevėžio apygardos administracinio teismo atleidžiama vertėja Eglė Lipskienė.

Penkerius metus Panevėžio apygardos administraciniame teisme dirbusiai vertėjai E. Lipskienei po reformos siūloma eiti sekretorės arba kiemsargės pareigas. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Kokiu pagrindu jos specialybės kategorija sugretinta su sekretorės ar tuo labiau kiemsargės, moteris tik gūžčioja pečiais. Panevėžietė penkerius metus dirbo teisme, čia talkino verčiant iš rusų ir vokiečių kalbos. Aukštąjį išsilavinimą turinti moteris taip pat kalba latvių, lenkų, ukrainiečių ir kitomis kalbomis.

Teismo siūlomas raštinės specialistės darbas numatytas terminuotai, 9 mėnesiams. Šio darbo specifika vertėjai visai svetima, tad mokantis raštvedybos, jos teigimu, reikėtų bent trijų mėnesių ir papildomo žmogaus jai perprasti. O po pusės metų be atostogų ir be išeitinės išmokos vis tiek tektų eiti lauk.

E. Lipskienės nežavi ir kiemsargės karjera. Priėmus tokį pasiūlymą moteriai reikėtų remontuoti kanalizaciją, elektros instaliaciją, užsiimti fasado apdaila, valyti sniegą, nešioti kolegoms reikalingus daiktus bei mandagiai elgtis su teismo proceso dalyviais.

„Tokie pasiūlymai darbuotojams – formalus darbdavio atsispardymas. Ir dar teismų svetainėje skelbiama, kad čia dirbama dėl žmonių. Išstumdė į kairę, į dešinę – ir tvarka. Kai sukėliau šurmulį, man pasakė, kad į siūlomą kiemsargio vietą norinčių yra net dešimt. Tik aš tokia išsišokėlė ir nenoriu jo“, – piktinosi E. Lipskienė, pridurdama, kad tokius pačius karjeros pasiūlymus gavo dar dešimt jos kolegų.

Pašnekovės nuomone, geriau jau Kauno apygardos administracinis teismas nebūtų siūlęs jokio darbo. Su neišvengiamomis reformos pasekmėmis susitaikę darbuotojai išeitų bent jau aukštai iškėlę galvas.

Eis iš darbo

Likus mėnesiui iki darbo sutarties pabaigos E. Lipskienė pasiryžusi pasiimti kompensaciją netekus darbo ir išeitines išmokas bei visai palikti teismą. Nors Panevėžio apygardos administraciniame teisme jai dirbti patiko ir moteris tik geru žodžiu mini savo kolektyvą, žemintis ji neketina.

Kas laukia po sausio 1-osios, E. Lipskienė taip pat dar nežino. Vertėjo specialybė, pasak pašnekovės, nėra labai populiari Panevėžyje.

„Norėčiau grįžti į teisėsaugą, gal vertėjausiu. Man visgi priimtinas kūrybinis darbas – tikrai negalėčiau visos dienos praleisti kabinete, stumdydama popierius. Tik po tokio šaršalo bijau, kad visai nerasiu jokio darbo“, – nuogąstavo moteris.

Ji abejoja, ar teisingas Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas atsisakyti vertėjų kituose rajonuose. Mat būna atvejų, kai toks specialistas reikalingas labai skubiai.

Pareigų neskirsto

Tačiau Kauno apygardos administracinio teismo administracijos sekretorė Laura Mukaitė-Snarskė „Sekundę“ patikino, kad visos minėtos pareigybės panaikintos vadovaujantis Teisėjų tarybos balandį priimtu nutarimu.

„Kadangi reformos tikslas yra optimizuoti išteklius, įskaitant ir žmogiškuosius, buvo priimtas sprendimas tam tikras funkcijas (valymo, vertimo paslaugų bei korespondencijos pristatymo) perkelti tiekėjams pagal paslaugų teikimo sutartis (viešųjų pirkimų sutartis). Kadangi Panevėžio apygardos administraciniame teisme, pagal turimus Kauno apygardos administracinio teismo duomenis, vertimo paslaugų poreikis yra minimalus, siekiant racionaliai naudoti biudžeto lėšas, buvo priimtas sprendimas ateityje esant poreikiui vertimo paslaugas įsigyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka“, – paaiškino teismo atstovė.

Anot jos, pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, kurių pareigybės naikinamos, remiantis įstatymais yra siūlomos laisvos Regionų apygardos administracinio teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigos. O šiuo metu galiojantys teisės aktai esą numato darbdaviui pareigą siūlyti atleidžiamiesiems esamas tos pačios ar žemesnės (esant rašytiniam darbuotojo sutikimui) kvalifikacijos laisvas pareigas.

„Teisės aktai neišskiria pareigybių pagal darbo vietą – t. y. siūlomos visos tuo metu įstaigoje laisvos pareigos, nepriklausomai nuo darbo vietos“, – teigė L. Mukaitė-Snarskė.

Panevėžio apygardos administraciniame teisme bus panaikintos septynios pareigybės ir ši įstaiga prisijungs prie Kauno. V. Bulaičio nuotr.

Administracijos sekretorė taip pat pridūrė, kad naikinamų pareigybių darbuotojams nustatyta tvarka ir terminais suteikiama galimybė gauti kompensacijas bei išeitines išmokas.

Gali likti be tvarkdario

Panevėžio apygardos administraciniame teisme iki šiol dirbo dvidešimt žmonių. Kiek jų neteks darbo, dar neaišku.

Pasak šiame teisme laikinai pirmininkės pareigas einančios Nijolės Čekanauskienės, kol kas naikinamos tik pareigybės, o dėl to darbo netekusiems žmonėms siūlomos pareigos vadovaujantis Darbo kodeksu.

Teismo vadovė taip pat negalėjo atsakyti, ar netekus vietinių vertėjų, finansininkų ir kitų specialistų nebus sunku tokia pagalba dalytis su kitais rajonais.

Tiesa, Panevėžio apygardos administraciniame teisme nėra kol kas ir kiemsargio. Todėl atsisakius ūkio skyriaus vedėjo etato įstaigai gali būti sunku su kanalizacija, elektra ir sniegu žiemą. Nebent kiemsargio darbo dar įsinorės tokius pasiūlymus gavę atleistieji.

Plečia gretas

Ne tokia baisi reforma laukia dirbančiųjų Panevėžio miesto apylinkės teisme. Ši įstaiga susijungs su keturiais teismais Kupiškyje, Rokiškyje, Biržuose ir Pasvalyje. Bendrai visi vadinsis Panevėžio miesto apylinkės teismu, o atskirai rūmais.

Šio teismo atstovė spaudai Irma Gritėnienė teigė, kad visuose minėtuose teismuose dabar dirba 102 darbuotojai. Po sausio 1-osios jų bus 199.

Dvigubai padidės panevėžiečių pajėgos. Čia jau visais rūmais rūpintis po reformos rudenį įdarbintas kancleris. Po Naujųjų jo tarnyba išsiplės dar labiau. Padaugės ir bendrame Panevėžio apylinkės teisme teisėjų. Dabar jų 23, bus 39.

Etatų sumažėjimą labiau pajus tik aplinkinių rajonų teismai. Juose naikinami 9 etatai – nebeliks raštinių darbuotojų, administracijos sekretorių, finansininkų, archyvo darbuotojų, teismų pirmininkų, nes jų pareigos bus atliekamos centralizuotai Panevėžyje.

Du etatai – raštinės ir archyvo darbuotojų – naikinamos ir pačiame Panevėžio apylinkės teisme. Čia darbo neteks pensinio amžiaus žmonės.

„Dalies naikinamų pareigybių darbus dirbo pensinio amžiaus darbuotojai, jie po reformos nusprendė išeiti. Kiti žmonės gaus naujas, jų kvalifikaciją atitinkančias pareigas. Mes tikrai nieko neskriaudžiame, o kai kuriems pasiūlėme net aukštesnes pareigas“, – aiškino I.Gritėnienė.

Faktai

Kitų metų sausio 1 dieną vietoj 49 apylinkių teismų liks 12 apylinkės teismų: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regiono apylinkės teismai su 4–5 padaliniais (teismo rūmais) bei Vilniaus miesto apylinkės teismas.

Vietoj 5 apygardų administracinių teismų veiks 2 apygardų administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turėsiantis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus.

Be šių teismų, toliau savo veiklą vykdys Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 5 apygardų teismai.

Po reformos asmenys, besikreipiantys į apylinkės teismą, galės patys pasirinkti, kuriuose apylinkės teismo rūmuose teikti teismo procesą inicijuojančius dokumentus. Pateikus dokumentus, toliau bylos nagrinėjimo procesas liks toks pat kaip iki reformos, t. y. teismo procesas bus vedamas tuose rūmuose, kuriems byla yra teisminga.

Komentarai

  • kodel nezavi kiemsargio karjera?As moku 3 kalbas ir nerandu darbo.Ji galetu buti vyrkiemsarge,o as buciau juos pavaldinis,jei pasiulytu

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų