Sraiges rinkti ragina atsakingai: yra draudimų

Sraiges rinkti ragina atsakingai: yra draudimų

Prasidedant vynuoginių sraigių rinkimo sezonui keletas priminimų rinkėjams ir supirkėjams kaip elgtis, kad nebūtų daromi pažeidimai.

Lietuvoje vynuogines sraiges, kaip nustato jų išteklių naudojimo taisyklės, leidžiama rinkti ir supirkti nuo jų vegetacijos pradžios iki liepos 1 dienos. Tačiau ne visas iš eilės, o tik ne mažesnio kaip 28 mm kiauto skersmens. Vynuogines sraiges draudžiama rinkti gamtiniuose rezervatuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose bei kitose saugomose teritorijose, jeigu tai numato jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Prieš superkant privalu sraiges išrūšiuoti supirkimo vietoje. Supirkėjai jas turi išrūšiuoti pagal skersmenį. Po rūšiavimo negali likti daugiau kaip 5 proc. mažesnių sraigių, nei leidžiama.

Aplinkosaugininkai primena, kad apie vynuoginių sraigių supirkimo vietas reikia prieš 5 darbo dienas iki supirkimo pradžios informuoti raštu arba el. paštu tą regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje jos yra.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų