Lopšelio-darželio „Voveraitė“ 50-asis gimtadienis buvo spalvingas ir linksmas.

Pusę šimtmečio su Panevėžio vaikais

Pusę šimtmečio su Panevėžio vaikais

Prieš penkiasdešimt metų duris atvėręs vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“ savo auksinį gimtadienį minėjo iškilmingai – su muzika, gėlėmis, koncertu, svečiais, tortu ir linkėjimais taip gražiai gyvuoti dar ne vieną dešimtmetį.

„Žmogui tokia sukaktis – pusiaukelė, įstaigai – brandi jaunystė. Džiaugiamės per tą laiką sukurtomis tradicijomis, geru įvaizdžiu mieste“, – sakė darželio direktorė Ieva Dirsienė.

Dabartiniams darželio auklėtiniams – šventinėje scenoje tapusiems nykštukais, meškučiais, boružėlėmis, ančiukais ir kitais spalvingais veikėjais – dar nesuprantamas toks ilgas jų darželio gyvavimo laiko tarpas, jo metu vykusios permainos. Vaikai tiesiog linksmai krykštavo tarp juos šiltai globojančių auklėtojų ir mielai koncertavo susirinkusiems svečiams.

Šiuo metu „Voveraitę“ lanko apie 160 mažųjų panevėžiečių. Jais dešimtyje grupių rūpinasi – ugdo, verda, prižiūri, tvarkosi – 45 darbuotojai.

Aštuntus metus vaikų lopšeliui-darželiui vadovaujanti I. Dirsienė sako, kad 1967 metais pradėjusios veikti įstaigos gyvavime būta trijų skirtingų etapų. Pirmasis – pati kūrimosi pradžia, antrasis, kai „Voveraitė“ buvo tapusi darželiu-mokykla, ir trečiasis – grįžimas prie lopšelio-darželio darbo.

Visuose šiuose trijuose etapuose dalyvavo ir sėkmingai dirbo ilgametė darželio vadovė Nijolė Preidienė. Ji, prieš keletą metų perdavusi vadovės vairą į patikimas rankas ir pasitraukusi užtarnauto poilsio, taip pat dalyvavo jubiliejinėje šventėje.

Tarp garbingų svečių buvo meras Rytis Račkauskas, kiti Savivaldybės atstovai, buvę auklėtiniai, tėvai, kitų darželių vadovai ir kt.

Sveikindamas „Voveraitės“ kolektyvą jubiliejaus proga miesto meras pabrėžė, kad vaikų darželis daugelio vaikystės atsiminimuose užima ypatingą vietą. Juk čia sutikti pirmieji draugai, išmoktos pirmosios pamokos, patirti nuotykiai.

R. Račkauskas įteikė padėkos raštus už ilgametį atsakingą, pareigingą ir kūrybišką darbą lopšelio-darželio darbuotojoms.

Atsukti laiką atgal

45 metus „Voveraitėje“ išdirbusi, ją ant kojų stačiusi, drauge įvairias permainas išgyvenusi N. Preidienė šventės dieną pabandė atsukti laiką atgal.

Moteris prisiminė 1966-uosius, kai jai, lituanistei, dirbusiai Nepilnamečių komisijoje, tuometinis Švietimo skyriaus vedėjas pranešė apie statomą naują vaikų darželį ir pasiūlė tapti jo vadove. Jis tikino žinantis, jog moteris sugebės šį darbą puikiai atlikti.

Kai N. Preidienė atėjo į jau pastatytą darželį, jis buvo neįrengtas.

„Ne tai, kad būtų reikėję tik užuolaidas sukabinti ir baldus pastatyti. Nebuvo visiškai nieko. Mes abi su paskirtąja ūkvede, beje, taip pat, kaip ir aš žemaite, ėmėmės įsikūrimo darbų. Apie tai, kad buvo sunku, dabar neverta nė kalbėti“, – prisimena ilgametė vadovė.

Šventėje susitiko buvusioji „Voveraitės“ vadovė Nijolė Preidienė ir dabar įstaigai vadovaujanti Ieva Dirsienė. V. Bulaičio nuotr.

Eita, važiuoti, belstasi, maldauta, reikalauta – anuomet kiekvienam dalykui gauti reikėjo daug pastangų.

Aukštaičių gatvėje pastatytas vaikų darželis buvo labai reikalingas – pramonės mieste gyveno daug jaunų šeimų, augo tūkstančiai vaikų. Žmonės turėjo darbus, o einant į juos nebuvo kur tų vaikų palikti. Susidarydavo eilės norinčiųjų patekti į vaikų darželius. Tuomet Žemaičių mikrorajonas kaip tik buvo statomas, o Statybininkų dar nė nebuvo.

„Voveraitė“ buvo pastatyta 280 vietų, bet, kaip sako buvusi direktorė, jame tilpdavo gerokai per 300 vaikų. Dabar net sunku patikėti, kaip visi sutilpdavo ir vietos visiems užtekdavo.

N. Preidienė mena, kad pirmasis vaikas, įžengęs į naująjį darželį, buvo mergaitė vardu Ema. Pirmųjų, o ir vėlesnių auklėtinių tėvai labai rūpinosi darželiu, padėdavo.

„Štai mūsų darželio pastato iš judrios gatvės beveik nesimato – visa teritorija apsodinta medžiais. O juk tai tėvelių nuopelnas. Jie, vos pradėjus darželiui veikti, aktyviai ėmėsi apželdinimo darbų, pasodino apie 50 medžių“, – prisimena N. Preidienė. Ji ir dabar sako tarsi matanti kieme darniai besidarbuojančius tėvelius.

Tuometis miesto vykdomasis komitetas vaikų lopšeliui darželiui „Voveraitė“ paskyrė šefus – Stiklo fabriko kolektyvą. Direktorė sako visada jautusi šefų palaikymą, žinojo kad esant bet kokiai problemai galima į juos galima kreiptis, prašyti pagalbos.

Darželyje – mokiniai

Kaip šviesų ir prasmingą „Voveraitės“ gyvavimo laikotarpį N. Preidienė prisimena tuos metus, kai darželis buvo tapęs ir mokykla.

Atėjo laikas, kai mokyklos tapo perpildytos, visų pirmaklasių jos tiesiog nebegalėjo priimti, tad buvo nutarta steigti darželius-mokyklas. Darželio-mokyklos vaidmuo buvo skirtas ir „Voveraitei“.

Į darželio kolektyvą atėjo vienos geriausių miesto pradinio ugdymo pedagogių, prisirinko pilnos klasės mokinių ir „Voveraitė“ pradėjo naują laikotarpį. Direktorė sako, kad tuomet kolektyvas atidavė visas jėgas, protą, žinias ir siekė tapti geriausiais.

Tačiau permainos netrukus vėl prasidėjo ir mokinių mokyklose pradėjo mažėti, nebesusirinkdavo reikiamas mokinių skaičius. Tad darželius-mokyklas nutarta naikinti.

„Teko vėl viską iš pradžių pradėti – pertvarkyti patalpas, griauti sienas“, – mena buvusi direktorė. Taip darželis įžengė į naują – dabartinį etapą, atvedusį kolektyvą į gražią 50-mečio šventę.

Buvusi direktorė ir dabar dažna viešnia „Voveraitėje“. Ji ne kartą matė, kaip tie pirmieji auklėtiniai vedė į šį darželį savo vaikus, anūkus. O štai vieno pirmųjų auklėtinių mama dabar į darželį atveda savo proanūkę.

N. Preidienė džiaugiasi, kad nuo 2010 metų direktore dirbanti I. Dirsienė nenuleido kartelės, – vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“ ir dabar vienas geriausių.

„Neapsirikau manydama, jog ji tam darbui puikiai tinka. Buvo aišku, kai ji tik atėjo į darželį dirbti – pilna entuziazmo, žvilgančiomis akimis. Savo 45 metus augintą vaiką ramiai galėjau atiduoti į tokio žmogaus rankas“, – sakė ilgametė „Voveraitės“ vadovė.

Galerija

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų