Prasidės moksleivių priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases

Prasidės moksleivių priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases

Sausio 7 d. 8 val. pradedamas mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases.

A. Lipniūno progimnazija, V. Žemkalnio gimnazija, Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla būsimuosius pirmokus ir penktokus priima savarankiškai.

Į „Aušros“, „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijas, Pradinę ir M. Karkos pagrindinę mokyklas vaikai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23). Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. pirmumas teikiamas tiems, kas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Priėmimo kriterijai

Pirmumo teise priimami gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei neįmanoma patenkinti visų tokių prašymų – atsižvelgus į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Į laisvas vietas priimami mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų gavimo datą ir laiką. Jei prašymų daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami turintieji specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, tie, kieno broliai ir seserys jau mokosi mokykloje, arčiausiai mokyklos gyvenantys vaikai (pateikus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus).

Mokinius į klases skirsto pati mokykla.

Pateikiami dokumentai:

1. prašymas;

2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;

3. pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys);

4. 2 fotonuotraukos (3×4, pateikiamos į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

5. pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija (į 5-ąją klasę; pateikiama birželį pasibaigus ugdymo procesui).

Pastaba. Vaiko sveikatos pažymėjimo pateikti nereikia.

Prašymą ir pridedamus dokumentus atneškite į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių (102 kab.) arba siųskite el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt.

Užpildytų ir pasirašytų popierinių prašymų skaitmenines kopijas arba el. prašymus (pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas el. paštu siųskite irgi nuo sausio 7 d. 8 val. Apie tai, kad dokumentai gauti, būsite informuoti asmeniškai.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta duomenų ar pateiktieji yra neteisingi, jeigu jis gautas anksčiau nei sausio 7 d. 8 val. (vėlgi būsite informuojami asmeniškai).

Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai neaiškūs, reikės papildomai pateikti dokumentų originalus.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas.

Daugiau informacijos – Priėmimas į mokyklas ir darželius, tel. 8 45 50 13 86 arba el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt.

Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus duomenimis, nuo rudens į mokyklas turėtų ateiti apie 750 pirmokų.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų