Antisemitinius pareiškimus svaidęs politikas išvengė teistumo

Antisemitinius pareiškimus svaidęs politikas išvengė teistumo

Pareiškęs, kad karo metais žydai žudė žydus, ir už tai teisiamųjų suole atsidūręs buvęs miesto Tarybos narys, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys ir Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių frakcijos lyderis Raimondas Pankevičius išvengė teistumo. Politikas jau antros instancijos teisme laimėjo bylą prieš jį antisemitizmu kaltinusius Lietuvos ir Panevėžio žydų bendruomenių atstovus.

R. Pankevičius buvo kaltinamas tuo, kad 2014 metų rugpjūčio 28 dieną, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl žydų labdaros fondo „Džoint“ įamžinimo ir dalyvaujant žydų bendruomenės atstovams, savo pasisakyme viešai neigė holokaustą. Tuomet jis pareiškė, kad Lietuvos getuose veikusi žydų policija prisidėjo prie žudynių. Esą žydai per dieną myriop pasiųsdavo tūkstančius savo tautiečių.

Tokį R. Pankevičiaus pasisakymą Panevėžio apylinkės teismas buvo įvertinęs kaip neigiamo pobūdžio, neetišką, nukreiptą prieš žydus. Teismo gauti duomenys iš Lietuvos istorijos instituto, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro patvirtino, kad kai kurie R. Pankevičiaus teiginiai neatitinka nustatytos istorinės tiesos. Tačiau juose neįžvelgta tokio pavojingumo lygio, už kurį galėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Apeliacinis Panevėžio apygardos teismas taip pat nematė pagrindo nuteisti R. Pankevičių.

Šis teismas atmetė Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko Genadijaus Kofmano ir Panevėžio prokurorų apeliacinius skundus. Tačiau šį sprendimą proceso dalyviai irgi dar turi teisę apskųsti – per tris mėnesius pateikti kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui.

Išteisintas politikas tvirtina neatsisakantis savo žodžių, jog Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiams tarnavę žydų policininkai šaudė savo tautiečius. Jis tikina surinkęs užtektinai tai įrodančius medžiagos, studijuodamas kovų už nepriklausomą Lietuvą istoriją.

R. Pankevičiaus teigimu, žydus žudė ne tik vokiečiai, lietuviai, bet ir patys žydai. Jų getuose įkurta policija prižiūrėjo, kad tautiečiai nepabėgtų, atrinkdavo, ką sušaudyti. Jie esą nepasigailėdavo net vaikų.

R. Pankevičius mano, kad šis teismo sprendimas galėtų tapti teisiniu pagrindu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui paskelbti žydų nusikaltėlių pavardes.

Išklausyti teismo verdikto G. Kofmanas neatvyko dėl ligos. Sunkiai sergantis Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas neslepia esąs nustebintas teismo sprendimo, tačiau ar jį skųsti, sako paliksiantis nuspręsti Lietuvos žydų bendruomenės tarybai.

Pastarasis pasisakymas apie žydus, dėl kurio buvęs politikas atsidūrė teisiamųjų suole, ne pirmasis, užrūstinęs šios tautos atstovus. G. Kofmanas „Sekundei“ yra sakęs, kad į prokuratūrą jie kreipėsi išsekus kantrybei.

Pasak G. Kofmano, tai ne vienintelis kartas, kada R. Pankevičiaus pasisakymai įskaudina žydų tautą. Prieš keletą metų Panevėžio tarybai svarstant klausimą dėl memorialinės lentos atidengimo iš šio miesto kilusiam žydų tautybės aktoriui Benjaminui Zuskinui, R. Pankevičius pareiškė, kad šis menininkas buvo represinių struktūrų tarnas. Miesto Tarybos sprendimams nei tą kartą, nei svarstant klausimą dėl žydų labdaros fondo įamžinimo skandalingi politiko pareiškimai įtakos neturėjo.

Komentarai

 • Keistas teismo sprendimas

 • Lietuvos Respublikos Teisėjų tarybai,
  Teisėjų asociacijos valdybai,
  Apylinkių teismų teisėjų sąjungai,
  Nacionalinei teismų administracijai,
  Lietuvos žydų bendruomenės valdybai,

  KREIPIMASIS
  Vilnius,2016-12-31
  .
  DĖL LIETUVOS ISTORINĖS ATMINTIES NAIKINIMO – tremtiniui iškelta byla dėl išsakytų istorinių faktų apie žydų tautybės nacių kolaborantus.

  Panevėžio savivaldybėje sau naudos siekianti Panevėžio žydų bendruomenė, „pirmininkas“ ,ne Lietuvos pilietis Gena Kofman, iškėlė baudžiamąją byla Lietuvos tremtiniui Raimondui Pankevičiui, kuris miesto tarybos oponentams, žydų bendruomenei, argumentuotai pateikė visam pasauliui žinomus faktus apie pačių žydų kolaboravimą su naciais žeminant ir žudant žydus. Kovai su oponentais Panevėžio miesto taryboje, Gena Kofman naudoja šmeižtą – kaltinimus “holokausto neigimu“. Dalyvavau paskutiniame Panevėžio apylinkės minėtos bylos teismo posėdyje. Absurdiškus Genos Kofman kaltinimus paneigia plačiai žinomi faktai apie atskirų žydų sisteminį kolaboravimą su naciais, kuriuos čia pateikiu.

  I. 1.Isaiaho Trunko Knyga „Žydų taryba. Žydų tarybos Rytų Europoje pagal nacių okupacijos „(Judenratas. Žydų Council Rytų Europoje nacių okupacijos METAIS“), 663 p. pvz. (528 „Žydų Tarybų ir geto Policijos Opozicija“, p. – 547), „Pasipriešinimas žydų tarybų ir geto policija“ – Knygos skyriai „Getas Policija“ (527 473 psl.) ir „pokario Tyrimų, vertinančių Nariai tarybos ir geto policija „(“ Po Karo įvykę Žydų Tarybų ir getų policijos Teismai „, 548 psl – 569).. Siu skyrių pavadinimai iškalbingai byloja Apie Žydų Tarybų narių ir policininkų kolaboravimą su naciais. Beje, teisiami ir konclageriuose kapais (prižiūrėtojais; kapais skirdavo kriminalinius nusikaltėlius, įkalintus svetimšalių legionų narius, žydus, politinius kalinius) ar vyresniaisiais kapais dirbę žydai. Kai kuriems policininkams ir judenratų nariams rengiami tik Garbės Teismai. Knygoje gausu pavyzdžių apie getuose ir koncentracijos stovyklose policininkais dirbusių žydų žiaurumą, jų vykdomas mirties bausmes. Remiantis gausiais šaltiniais rašoma apie judenratus, apie ivairius gyvenimo getuose aspektus – ekonominį, socialinį, kultūrinį. Mums, lietuviams, įdomūs puslapiai apie gyvenimą Vilniaus, Kauno, Šiaulių getuose. Pabrėžiama, kad Vilniaus geto Policijos viršininkas Jokūbas Gensas daug kartų dalyvavo atrenkant žydus Į Panerius (422 psl.). Kartu su keliais policininkais 1942 m. Spalio mėn. Ašmenoje jis atrinko 406 žydus, juos kartu su ypatingųjų būrių vyrais atrinktuosius sušaudė;
  2.Chaim Lazar. DESTRUCTION and RESISTANCE{Naikinimas ir pasipriešinimas},New York,1985,p.44-46. Aprašyti faktai kaip žydų policininkai ieškodavo pasislėpusius žydus .Pavyzdžiui, 1943m.rugsėjo 1-ąją Vilniaus gete “ žydų policininkai iš rūsio po namu ištraukė pasislėpusias 8 žydes, vaikus, senukus. Vaikinai ir merginos priešinosi“. Išvežimui į darbus ar pasmerktus sušaudymui sąrašus sudarydavo policijos arba judenrato (žydų taryba) nariai. Žydų taryba ir žydų policija atrinkdavo „mirties kandidatus“. „Miriam Ganionska (žydų policininkė): Viską atlikome patys .Atrinkome žmones taip ,kaip buvo nurodžiusi žydų taryba .Subūrę žmones aikštėje ,nuėjome ieškoti tų ,kurie buvo pasilėpę namuose. Prie aikštės privažiavo mašinos, visus sulaipinome ir išlydėjome .Toliau Miriam pasakojo, kad žydų policija prisiplėšė žydų turto ir brangenybių. Kalbėdama ji iš kišenės ištraukė nedidelį maišelį, pilną aukso ir perlų ir ,padėjusi ant stalo ,tarė: „Grįždama atgal įstengiau nugvelbti iš jų šį maišelį“;
  3.Avraham Tory. Kauno getas:diena po dienos.,Herman Kruk.Atsiminimai – apie Kauno, Švenčionių, Salų ,Mikoliškių ,Ašmenos žydų likimą, kuriuos atrinkdavo ir lydėdavo į egzekucijos vietą žydų policininkai – nacių kolaborantai;
  4.Ryškausiai apie pačių žydų dalyvavimą žydų žudyme patvirtina Lietuvos valstybiniame archyve saugomas pačių žydų sovietmečio okupacijos metu sudarytas Vilniaus geto policininkų žydų, kolaboravusių su naciais sąrašas. Jame rasite žydų policininkus pavardes, kuriuos sušaudė patys žydai, ar kurie buvo sovietinių teismų nuteisti mirties bausme už kolaboravimą su naciais.

  II. Svarbūs istorinės atminties atkūrimo procesai vyksta visoje posovietinėje erdvėje – klastingi okupacijos reliktai kofmanai bejėgiai sustabdyti šiuos procesus. Pavyzdžiui, “Radio SVOBODA“,“ 2016 Metų žmogumi“ paskelbė rusą DENIS KARAGODIN ,kuris pradėjo labai svarbų jo senelio nužudymo proceso teisinį tyrimą. Jo senelis STEPAN KARAGODIN buvo nužudytas 1937 metais, masinių žudynių sovietų Rusijoje laikotarpiu. Tuo metu Kremliuje „darbavosi“ žydų tautybės (apie 80 procentų) komisarai – žudikai. DENISO KARAGODINO tyrimas Rusijoje šiuo metu susiduria su sistemos, pastangomis nuslėpti masinį žmonių žudymo procesą 1937 metais. Kodėl jie žudė? Kremliaus valdomi masinių žudymų organizatoriai ir vykdytojai žinojo tas priežastis – apie 40 milijonų Rusijos gyventojų jau turi daugiau negu 25 procentus žydiško kraujo. „Radio SVOBODA“, suteikdami „metų žmogaus“ titulą rusui DENISUI KARAGODINUI, akcentavo, kad atkakliai narpliodamas senelio nužudymo istoriją, aktyviai padeda atkurti sunaikintą to lemtingo laikotarpio rusų tautos istorinę atmintį.

  Panevėžio žydų bendruomenė šmeižto byloje prieš tremtinį, pažeidžia Raimondo Pankevičiaus žmogaus teises – Lietuvos visuomenė turi teisę atkurti okupacijos metu sunaikintą istorinę atmintį. Klastingai pasitelkdami menamą antisemitizmą, kofmanai tam bando pasipriešinti, siekdami teismuose užčiaupti tremtiniui burną. Kaltinimai „antisemitizmu“, “holokausto neigimu“ (G.Kofman), tikslu nutylėti žydų tautybės nacių-sovietų kolaborantų nusikaltimus, yra LR baudžiamosios teisės objektas. Lietuvių tautos genocido, masinių žudymų neigimas yra toks pats nusikaltimas kaip ir holokausto neigimas. Masiniai Lietuvos gyventojų „trėmimai“ – klastingas genocido, masinių žudymų vykdymo būdas.

  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

  • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (4)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų