Nuo lapkričio 1-osios įsigaliojo keletas Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nuostatų pakeitimų, kurie leis teisingiau suplanuoti darbų kainas bei lengviau suvaldyti vykdomų projektų srautą.V.Bulaičio nuotr.

Pokyčiai kokybiškesniems investiciniams planams

Pokyčiai kokybiškesniems investiciniams planams

Nuo lapkričio 1-osios įsigaliojo keletas Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nuostatų pakeitimų, kurie turėtų užtikrinti dar didesnę renovacijai būtino investicinio plano kokybę, leis teisingiau suplanuoti darbų kainas bei lengviau suvaldyti vykdomų projektų srautą.

Rengiantis daugiabučio namo renovacijai vienas svarbiausių darbų pateikiant paraišką dėl reikalingos paramos yra investicinis planas. Šis dokumentas reikalingas ir įgyvendinant patį projektą.

Todėl patvirtinant naujus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatų pakeitimus labai svarbu buvo dar kartą peržiūrėti investicinio plano rengimą reglamentuojančius punktus ir juos pakoreguoti.

„Atsižvelgiant į pakeistas valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nuostatas, kuriomis nustatyta nauja valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo ir įgyvendinimo schema, investicijų plano rengimą reglamentuojantis teisės aktas pakeistas, siekiant padidinti rengiamų investicijų planų kokybę, pateikti tikslesnę ir pagrįstą darbų kainą, valdyti projektų srautą, gaunant jau patvirtintus investicijų planus“, – komentavo Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyriaus vedėjas Ramūnas Šveikauskas.

Dvi alternatyvos

Vienas svarbių pakeitimų yra tai, kad numatomas įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones reikės susieti su pastato energinio naudingumo sertifikato duomenimis. Jame nurodomi pagrindiniai šilumos energijos nuostoliai ir pateikiamos rekomendacijos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti.

Parenkant minėtų priemonių paketą pateikiamos dvi alternatyvos. Viena jų turi užtikrinti ne mažesnį kaip C klasės rodiklį ir 40 proc. šilumos energijos sutaupymą (minimalus reikalavimas valstybės paramai gauti).

Pagal kitą numatytą alternatyvą būtų pasiekiama aukštesnė nei C klasė. Pastarasis pakeitimas turėtų padėti įgyvendinti aukštesnės kokybės projektus, pateikiant gyventojams pasirinkimo galimybę.

Papildoma parama

Nauji būdai priimti ir preliminarioms renovacijos darbų kainoms apskaičiuoti investiciniame plane. Tam jame turi būti nurodyti konstrukcinių sprendimų principai, techninės charakteristikos, šilumos perdavimo koeficientai ir kiti rodikliai.

Taip pat patikslintos nuostatos, susijusios su valstybės paramos dydžio apskaičiavimu, ir didžiausios mėnesinės įmokos, susijusios su projekto įgyvendinimu, dydžio apskaičiavimu.

„Šiuo atveju būtų galima išskirti naują įstatymo nuostatą dėl papildomos 10 proc. paramos atskiroms priemonėms įgyvendinti. Ji teikiama, kai įrengiamas atskiras ar modernizuojamas senas neautomatizuotos šilumos punktas ir įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų atitinkamai subalansuojant šildymo sistemą; pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ar kitose patalpose įrengiami šilumos apskaitos prietaisai ir termostatiniai ventiliai. Šios priemonės priskirtos prie energinį efektyvumą didinančių priemonių, joms bendra tvarka teikiama 30 proc. valstybės parama. Tačiau tais atvejais, kai diegiamos priemonės atitinka jų apibūdinimą, investicijų planų rengėjas privalo apskaičiuoti bendrą šių darbų kainą ir atskirai pateikti informaciją apie šioms priemonėms tenkančią papildomą 10 proc. paramą“, – komentavo ministerijos atstovas.

Keičiasi terminai

Pagal naujas nuostatas keičiami ir kai kurie renovacijos dokumentų procedūriniai terminai. Investicinis planas derinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai teikiamas, kai jį nustatyta tvarka patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai.

Be to, kadangi valstybės paramai suteikti bus pasirašomos valstybės paramos sutartys, projekto įgyvendinimo pradžia bus laikoma šios sutarties pasirašymo diena. Projekto pabaiga – valstybės paramos išmokėjimo diena, atlikus visus darbus, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesiai.

Šiuo metu taip pat yra baigiami teisės aktai, kurie leis efektyviau įgyvendinti patvirtintą įstatymą. Vienas jų – numatoma siūlyti padidinti projekto įgyvendinimo administravimo tarifą nuo 10 iki 12 euro centų už 1 kv. m (ši parama 100 proc. kompensuojama).

Panevėžio regionas aktyviai įsitraukė į daugiabučių renovacijos procesą. Nuo 2013 metų Panevėžio rajone atnaujinti 29 daugiabučiai namai, Panevėžio mieste – 58, Kupiškyje ir Biržuose po 32, Pasvalyje – 8.

Komentarai

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų