Pinigai – vaikų būreliams

Pinigai – vaikų būreliams

Nuo spalio tęsiama neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio sistema. Panevėžio moksleiviai ir toliau gali lankyti įvairius užsiėmimus, būrelius, gaudami dalinį arba visišką valstybės finansavimą.

Pasak Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistės Vaivos Jankauskienės, Savivaldybės taryba yra patvirtinusi prioritetines programų kryptis, tai – techninė kūryba, medijos, informacinės technologijos, gamta ir ekologija. Šių krypčių programas pasirinkusiems vaikams spalio-gruodžio mėnesiais skiriama po 17 Eur, kitas lankantys vaikai gaus po 13 Eur, NVŠ programas įgyvendinančios Savivaldybės biudžetinės įstaigos – po 10 Eur.

Spalio-gruodžio mėnesiais po 17 Eur skirta mokiniams, pasirinkusiems KTU „Smagiąją mechatroniką“, UAB „Minties vingiai“ „Programavimą su Phython“ ir „Objektinį programavimą“, Robotikos akademijos „Ankstyvąją robotiką“ ir „Smagiąją robotiką“, Zitos Kavaliauskaitės „Ekologijos džiunglėse“.

Nuo šių metų į NVŠ teikėjų gretas įsiliejo Lietuvos šaulių sąjunga su jaunųjų šaulių ugdymo programa, Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras moko sveikos mitybos ir judesio, siūlo emocinio bei fizinio lavinimo kūrybines dirbtuves, Greta Žylienė kviečia mokytis šokio, Darius Kaselis – į saksofono ansamblio muzikavimo studiją „Moon River“.

Naujausiais duomenimis, iki šių metų pabaigos beveik 3600 vaikų užimtumu Panevėžyje rūpinsis 48 NVŠ teikėjai, bus vykdomos 83 NVŠ programos. Siekiant pasirūpinti jaunųjų panevėžiečių ugdymu, mokinių priėmimas į NVŠ programas pratęstas. Tuos, kas dar nespėjo pasirinkti būrelio, dar gali suskubti pasinaudoti valstybės parama – iki spalio 18 d. 12 val. kreiptis į NVŠ teikėją ir užpildyti reikiamus dokumentus.

Pagrindinis NVŠ krepšelio principas – „pinigai paskui vaiką“. Valstybė vaikui skiria tam tikrą sumą, kuria apmoka už jo pasirinktą būrelį, užsiėmimą ar pan. NVŠ lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Už spalio-gruodžio mėnesius, kai skiriamas finansavimas, turi būti mažinamas mokestis už būrelį ta suma, koks skirtas NVŠ krepšelis. NVŠ krepšeliu pasinaudoti gali vaikai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų