Patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės biudžetas

Patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės biudžetas

Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje patvirtino 2017 metų savivaldybės biudžetą. Biudžetas yra subalansuotas, be deficito. Planuojamos pajamos ir asignavimai – 28 mln. 840 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto asignavimai paskirstyti
aštuonioms programoms vykdyti.

Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai, kaip ir kasmet, skiriama daugiausia lėšų – 13 mln. 315,5 tūkst. eurų. Pagal šią prioritetinę programą 12 mln.117,6 tūkst. eurų skiriama švietimo įstaigoms išlaikyti. Savivaldybė iš savo biudžeto skiria lėšas neformaliajam vaikų švietimui – 140,7 tūkst. eurų.

Savivaldybės valdymo programai skiriama 6 mln. 236,3 tūkst. eurų.

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programai skiriama 2 mln. 726,2 tūkst. eurų.

Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai skiriama
1 mln. 200,8 tūkst. eurų.

Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 4 mln. 055,8 tūkst. eurų.

Sveikatos apsaugos programai skiriama 257,3 tūkst. eurų.

Aplinkos apsaugos programai skiriama 227 tūkst. eurų.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai skiriama 567,4 tūkst. eurų.

Savivaldybė planuoja 2017 m. vykdyti Europos Sąjungos projektus švietimo, infrastruktūros, socialinių reikmių, gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo bei kt. srityse. Iš savivaldybės biudžeto jiems skirta 540 tūkst. eurų.

2017 m. Savivaldybė turi 3,6 mln. eurų negrąžintų ilgalaikių paskolų, kurios neviršija bendro skolinimosi rodiklio ir gražinamos pagal grafiką. Paskolos paimtos investiciniams projektams, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, remontuoti, statybos ir remonto darbams finansuoti.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų