Valstybei skyrus papildomą finansavimą, skaičiuojama, kad kiekvienam miesto vaikui, lankančiam neformaliojo ugdymo būrelį, bus galima skirti po 10, o rajono vaikams – po 18 eurų. BNS nuotr.

Paskutinę minutę atsiminė vaikus

Paskutinę minutę atsiminė vaikus

Nors valdžia deklaruoja, kad vaikų užimtumas – viena prioritetinių sričių, šių metų biudžete neformaliajam vaikų ugdymui buvo skirta trečdaliu mažiau lėšų. Tad pačioms savivaldybėms buvo palikta nuspręsti, ką daryti – mažinti vaikų, kuriems kompensuojami būreliai, skaičių, mažinti kompensacijos dydį ar trūkstamų lėšų ieškoti savo biudžete.

Kaip žinoma, daugelio savivaldybių biudžetai skylėti, tad vaikai galėjo likti visai be būrelių. Tačiau paskutinę minutę valdžia visgi atrado papildomų lėšų neformaliajam vaikų švietimui. Planuojama, kad Panevėžio miesto vaikai būreliams gaus po 10, o rajono – net 18 eurų.

Panevėžio savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Vaivos Jankauskienės teigimu, praėjusiais metais neformaliajam vaikų švietimui buvo skirta 339 tūkst., o šiemet – tik 260 tūkst. eurų, nors vaikų, lankančių būrelius ir norinčių gauti kompensaciją, kasmet tik daugėja. Praėjusių metų antrąjį pusmetį tokių vaikų buvo 3389, o šių metų pirmąjį pusmetį – jau 3716.

Dėl riboto finansavimo kiekvienas vaikas gavo po 10 eurų kompensaciją pasirinktam būreliui, tačiau sumažinus finansavimą ne visiems vaikams būtų užtekę lėšų.

„Džiugu, kad vis daugiau vaikų lanko neformaliojo ugdymo būrelius, bet blogai, kad nepakanka lėšų. Sprendėme, kad jeigu bus daugiau vaikų, prioritetą skirsime tik tiems, kurie nelanko jokių būrelių, ir tik miesto mokyklų vaikams. Bet paskutinę minutę sulaukėme žinios, kad buvo skirtas papildomas finansavimas, tad dabar galėsime užtikrinti, jog visi vaikai, norintys lankyti neformaliąją veiklą, gaus 10 eurų kompensaciją“, – „Sekundei“ teigė V. Jankauskienė.

Gaus po 10 eurų

Iš viso papildomai Panevėžio miesto savivaldybei buvo skirta 40 tūkst. eurų. Pasak specialistės, vienam vaikui išeina po 2,56 euro, bet kadangi ne visi moksleiviai lanko būrelius, vienam vaikui numatyta skirti po 10 eurų. Jeigu bus taip, kad liks nepanaudotų lėšų, bus svarstoma kompensaciją iki 15 eurų didinti mokiniams, lankantiems prioritetinių sričių būrelius: technologijų, verslumo, medijų, verslo, gamtos ir ekologijos.

„Tokių būrelių turime labai mažai, daugiausia yra šokių bei sporto, tad taip norime paskatinti didesnę pasiūlą, kad ateitų naujų teikėjų. Rekomenduotina kompensacija būreliui yra 15 eurų, tačiau ji gali būti ir mažesnė, ir didesnė. Kadangi Panevėžyje neformaliąją veiklą lanko nemažai vaikų, galime jiems kompensuoti tik po 10 eurų. Bet kokia bus tikroji situacija, paaiškės tik po rugsėjo 22-osios, kai bus pasirašytos sutartys“, – aiškino V. Jankauskienė.

Kompensaciją būreliui bus galima gauti nuo spalio septyniems mėnesiams. Jeigu veikla bus plėtojama ilgiau, už ją jau visą kainą turės mokėti tėvai. Tiesa, kompensaciją, kaip ir ankstesniais metais, bus galima gauti ne už visus būrelius – tik už trumpalaikes veiklas. Tad lankantieji Dailės, Muzikos mokyklas ar Futbolo akademiją į kompensaciją pretenduoti negalės. Tačiau popamokinės veiklos, kurią gali lankyti vaikai, pasiūla kasmet tik auga. Daugiau kaip pusšimtis teikėjų siūlo net šimtą programų, iš kurių septyniolika naujų.

„Ne visi tėveliai dar supranta, kad šio krepšelio esmė – paskatinti vaikus dalyvauti neformalioje veikloje, tad ir finansavimas nėra skiriamas ilgalaikėms programoms, tačiau galime pasidžiaugti, kad užsiėmimų mokiniams kasmet tik daugėja“, – sakė V. Jankauskienė.

Būreliai pasiekiami ne visiems

Panevėžio miesto vaikai pasirinkti būrelius turėtų suspėti iki rugsėjo 22-osios, o rajono vaikams paskutinė diena pasirašyti sutartis – rugsėjo 13-oji.

Kaip teigė Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Jasiūnienė, šiemet, kaip ir praėjusiais metais, buvo numatyta kiekvienam būrelį lankančiam moksleiviui skirti po 14 eurų. Tačiau gavus papildomą finansavimą skaičiuojama, kad vienam vaikui bus galima kompensuoti iki 18 eurų. Pernai būrelius lankė 637 vaikai, tad ir šiemet tikimasi sulaukti panašaus skaičiaus vaikų.

„Tikimės sulaukti daugiau vaikų. Norinčiųjų lankyti būrelius būtų ir daugiau, tačiau problema ta, kad po pamokų vaikai mokykliniais autobusais yra parvežami namo. Ir jeigu kuris gyvena atokiau, likęs būrelyje tiesiog neturėtų kaip po to pasiekti namus. Kai kurie organizatoriai iš tų lėšų, kurios skiriamos vaikams, perka ne tik metodines priemones, bet ir pasirūpina transportu. Todėl net ir 18 eurų, skiriami vienam vaikui, nėra dideli pinigai, tuo labiau kad vienoje grupėje negali būti daugiau kaip 15 vaikų“, – aiškino S. Jasiūnienė.

Netikėta dovana

Kadangi papildomas finansavimas buvo skirtas paskutinę minutę, kai praktiškai pasirašytos sutartys, šiemet rajone nebus nė vieno naujo teikėjo ar programos. Pasak specialistės, nors atsirado ir naujų teikėjų, norinčių užimti rajono vaikus, jiems durys buvo uždarytos, mat su esamu finansavimu nebūtų galimybių formuoti naujų grupių.

Jau pernai aštuonių programų buvo atsisakyta, mat neformaliosios veiklos organizatoriams jos buvo nuostolingos, nesurinkus reikiamo skaičiaus vaikų. Tad šiemet, kaip ir praėjusiais metais, 21 teikėjas vykdys 41 programą. Daugiausia veiklų bus organizuojama kultūros namuose, bibliotekose, taip pat dirbs keli laisvieji mokytojai.

„Papildomo finansavimo skyrimas mums buvo labai netikėtas, nespėjome tam pasirengti. Būtume pakvietę ir naujų veiklų organizatorių, nes norinčiųjų buvo. Be to, kadangi birželio mėnesį daugelis vaikų jau atostogauja ir nebūtų kas juos vežioja, finansavimą skyrėme jau rugsėjo mėnesiui. Parama pavėluota, bet džiaugiamės ją gavę“, – sakė specialistė.

Tiesa, Panevėžio rajono savivaldybė vaikų neformaliajam ugdymui skiria papildomų lėšų ir iš savo biudžeto: penkiolikai vaikų viena valanda užklasinei veiklai. Taip pat skiriamos papildomos valandos toms mokykloms, kurios savo popamokine veikla garsina rajoną, skina pergales tarptautiniuose konkursuose – tai yra dviračių sportas, kartingas, aviamodeliavimas bei kiti.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų