Paskirstytos lėšos neigiamų socialinių veiksnių prevencijai

Paskirstytos lėšos neigiamų socialinių veiksnių prevencijai

Panevėžio miesto savivaldybė paskirstė 20 tūkst. Eur neigiamų socialinių veiksnių projektams įgyvendinti.

5800 Eur gaus Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas (projektas „Saugią bendruomenę kurkime kartu“), 1800 Eur – Rožyno bendruomenė („Pažinimas keičia mus!“), po 1400 Eur – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius („Per žinojimą – į gyvenimą be smurto“), Panevėžio vietos veiklos grupė („Būk protingas – žinok, netoleruok!“), 1000 Eur – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras („Nesmurtauju, nevartoju – esu atsparus pavojui“).

800 Eur skirta Panevėžio vyskupijos Carito projektui „Teisingu taku“; po 700 Eur – R. Sargūno sporto gimnazijos „Stok-pagalvok-veik“ ir Panevėžio „Rotaract“ klubo „Gyventi verta – savižudybių prevencija Panevėžio mieste“; 600 Eur – Aukštaitijos krepšinio mokyklos „Atsakingas krepšinis“; po 500 Eur – Pedagoginės-psichologinės tarnybos „Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“, „Ąžuolo“ progimnazijos „Gražūs darbai – šaunūs vaikai 2018“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro „Efektyvi prevencija ir kompleksinė pagalbą prostitucijos, seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis aukoms“ ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ „Smurtas ir jaunas aš“.

Gavusios po 400 Eur „Vilties“ progimnazija įgyvendins projektą „Sakydamas „Ne“, sakau „Žinau“, M. Karkos pagrindinė mokykla – „Žengiu teisingu keliu“; po 300 Eur: „Šaltinio“ progimnazija – „Pasirinkimo kryžkelė 2“, Beržų progimnazija – „Būk saugus ir užimtas 3“, „Saulėtekio“ progimnazija – „Mes galime…“, Gamtos mokykla – „Noriu būti saugus“, Socialinių iniciatyvų centras „Atvirasis ratas“ – „Būk šalia…“; po 200 Eur: Socialinių paslaugų centras – „Neigiamų socialinių veiksnių įtakos mažinimas socialinės rizikos šeimų vaikams per meno terapijos veiklas“, A. Lipniūno progimnazija – „Mes prieš, o Tu? 2018“, lopšelis-darželis „Draugystė“ – „Būk mano draugu ir žaiskime kartu“, „Žilvitis“ – „Aš tarp kitų“, K. Ramanausko – „Darželis, kuriame nėra vietos patyčioms“, labdaros ir paramos fondas „Vilties arka“ – „Šeimos glėbyje“.

Po 100 Eur skirta „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro projektui „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos „Augu sveikas, kai žinau 2“, V. Žemkalnio gimnazijos „Tu turi teises ir pareigas!“.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų