Panevėžyje – tyrimas apie jaunimo problemas

Panevėžyje – tyrimas apie jaunimo problemas

Vienuolikai jaunimo organizacijų Panevėžio mieste atstovaujanti sąjunga „Apskritasis stalas“ kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracija jau netrukus pradės jaunimo problematikos sprendimo veiksmų plano naujinimo tyrimą.

Šiame tyrime dalyvaus ne tik miesto jaunimas, bet ir su juo dirbantys asmenys, o rezultatas padės atkreipti dėmesį į problemas mokyklose, nevyriausybinėse organizacijose ar jaunose šeimose.

„Apskritasis stalas“ dar 2017-ųjų lapkritį vykusioje asamblėjoje kreipėsi į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją, akcentuodami savivaldybėje galiojantį jaunimo problematikos sprendimo planą ir jo aktualumo svarbą regione, o jau 2018-ųjų pradžioje vykusiame susitikime su Panevėžio miesto vicemeru Aleksu Varna, administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštiene ir jaunimo reikalų koordinatore Toma Karosiene aptartas savivaldybės jaunimo problematikos sprendimo plano atnaujinimas ir administracinių darbų paskirstymas.

Jaunimo problematikos sprendimo plano naujinimas pradėtas atsižvelgiant į esančio plano, galiojančio iki 2020 metų, neatitikimą savivaldybės jaunimo problematikai.

Apklaus visas grupes

Siekiant kokybiškai parengti naująjį dokumentą, bus atliekamas tyrimas. Jo metu organizuojami anonimiški susitikimai su įvairių jaunimo grupių atstovais ir interesantais. Tikslines grupes sudarys moksleiviai, studentai, jaunimo organizacijų nariai, su jaunimu dirbančių įstaigų atstovai, nieko neveikiantis, nesimokantis ir mokymų nelankantis jaunimas bei jaunos šeimos.

Susitikimų metu bus aiškinamasi apie jaunimo laisvalaikį, kasdienybę, pilietinį aktyvumą, motyvaciją mokytis šių sričių problematiką, o diskusijos vyks iki balandžio mėnesio. Pasak tyrimo organizatorių, gauti atsakymai padės išryškinti dabartines Panevėžio miesto jaunimo problemas bei atidžiai išanalizavus rezultatus, bus kuriamas ir naujinamas planas, kaip jas spręsti.

Ieškos sprendimų

Šis jaunimo problematikos sprendimo planas leis užtikrinti tęstinę jaunimo politiką, jos plėtrą, siekiant spręsti jaunimo problemas. Taip pat padės kurti darnią aplinką, taikant efektyvias priemones, kurios sudarys sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir padės jam integruotis į visuomenės gyvenimą. Jaunimo problematikos sprendimo planas atspindi nacionalinius jaunimo politikos tikslus užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą, ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę.

Planas taip pat turėtų padėti išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą, sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į organizuotą veiklą, o svarbiausia – užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų