Panevėžio rajonas padidino vienkartines pašalpas patyrusiems nelaimę

Panevėžio rajonas padidino vienkartines pašalpas patyrusiems nelaimę

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą. Panevėžio rajono gyventojai nuo šiol nelaimės atveju gaus gerokai didesnes vienkartines pašalpas. Be to, padidinta pajamų, kurias gaunantieji gali pretenduoti į pašalpas, riba bei stipriai išplėstas jų gavėjų ratas.

Nauja tai, kad vienkartinė pašalpa galės būti skiriama asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų; nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių, akinių vaikams išlaidoms kompensuoti; gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti; sveikatos draudimu nedraustiems asmenims apdrausti arba sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, jei asmuo neturi jokių pajamų, o dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė jo sveikatos būklei ir reikalingas gydymas; būsto būtiniausiam skubiam remontui.

Ir iki šiol vienkartinė pašalpa buvo teikiama gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos atveju, o nuo šiol – ir patyrus sunkių pakenkimų sveikatai dėl traumos, operacijos, nelaimingo atsitikimo metu. Tokiais atvejais išmoka gali siekti iki 10 bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI) – 380 eurų.

Padidinta pašalpa gaisrą ar stichinę nelaimę patyrusiems asmenims. Nukentėjus gyvenamajam būstui ji siekė iki 20 BSI (760 eurų), dabar – iki 100 BSI (3 800 eurų). Sudegus ūkiniam pastatui buvo mokama iki 5 BSI (190 eurų), dabar – iki 50 BSI (1 900 eurų).

Patvirtinta didesnė pašalpa asmenims, esant sunkiai materialinei padėčiai, kai pajamos neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (244 eurų). Anksčiau ji siekė iki 3 BSI (114 eurų), dabar – iki 5 BSI (190 eurų).

Iki 1 BSI (38 eurai) pašalpos galėjo prašyti grįžusieji iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų. Nuo šiol iki 3 BSI (114 eurai) padidintą pašalpą galės gauti ne tik jie, bet ir iš socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų grįžę asmenys, joje išbuvę ne trumpiau nei 6 mėnesius, registruoti darbo biržoje ir neturintys kitų pajamų.

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus gaunamas pajamas, socialinę padėtį ir kitas Tarybos patvirtintame apraše nurodytas aplinkybes.

Šiais metais vienkartinėms pašalpos mokėti iš savivaldybės biudžeto skirta 50 tūkst. eurų (pernai – 30 tūkst. eurų).

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų