Rūpintis atliekų išvežimu nuo šiol galės ir daugiau rinkos žaidėjų, tačiau ar bus norinčiųjų mesti pirštinę kone pusę šimtmečio mieste be konkurencijos dirbančiai Savivaldybės įmonei „Panevėžio specialus autotransportas“, parodys tik laikas.

Nuosprendis šiukšlių monopoliui

Nuosprendis šiukšlių monopoliui

Šiukšlių išvežimo kainos kaip ant mielių kyla kasmet, tačiau miesto gyventojams sužibo bent maža viltis, kad už atliekų tvarkymą mokės mažiau.

Teismui nustačius, kad Panevėžio miesto savivaldybė, be konkurso savo įmonę paskyrusi tvarkyti atliekas mieste taip sudarydama jai monopolines sąlygas, pažeidė konkurencijos įstatymą, jau artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas atliekų vežėjui. Kitų miestų patirtis parodė, kad atsiradus konkurencijai, šiukšlių išvežimo kaina gyventojams sumažėjo net iki dviejų kartų.

„Panevėžio specialus autotransportas“ atliekų išvežimo paslaugas mieste be jokios konkurencijos teikia kone pusę amžiaus. Bet kokie bandymai kitiems atliekų vežėjams ateiti į rinką baigdavosi durų užtrenkimu prieš pat nosį. Tačiau 2014 m. „Švaros komanda“, norėjusi teikti atliekų išvežimo paslaugas mieste, Savivaldybės ir „Panevėžio specialaus autotransporto“ sutartį, kuri buvo pasirašyta be jokio konkurso, apskundė Konkurencijos tarnybai ir teismui. Abi institucijos pripažino, kad Savivaldybė, savo įmonei suteikdama monopolijos teises, pažeidė įstatymus, nes neužtikrino vienodų konkurencijos sąlygų ir užkirto kelią komunalinių atliekų tvarkymu Panevėžyje užsiimti kitoms, privačioms įmonėms. Be to, be konkurencijos parinktų įmonių teikiamų paslaugų kaina ir kokybė paprastai nėra efektyvi.

Nors Panevėžio savivaldybė argumentavo, jog atnaujinti sutartį su minėta įmone leido teisės aktai, neprieštaravę vidaus sandoriams, teismo tai neįtikino ir ji buvo įpareigota nutraukti sutartį su „Panevėžio specialiu autotransportu“. Jeigu Savivaldybė neįgyvendintų šio įpareigojimo, jai grėstų finansinės sankcijos – piniginė bauda iki šešių šimtų eurų už kiekvieną pažeidimo vykdymo dieną po termino įvykdyti įpareigojimus pabaigos.

Teikia socialines paslaugas?

Kaip teigė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Jukna,

sprendimą bus privalu vykdyti. Nors teismo numatyta, kad tą reikia padaryti per tris mėnesius, tačiau tam nebus spėta pasirengti, todėl kol bus paskelbtas naujas konkursas, su „Panevėžio specialiu autotransportu“ sudaryta laikina sutartis, ko teismas nedraudžia. Be to, įstatymai Savivaldybę įpareigoja, kad atliekų vežimo paslauga gyventojams turi būti užtikrinta nepertraukiamai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas pripažįsta, kad jeigu Savivaldybės įmonei nepavyks laimėti konkurso, ji gali būti priversta bankrutuoti. Nors „Panevėžio specialus autotransportas“ teikia ne tik atliekų išvežimo ir tvarkymo, bet ir kitas paslaugas, tokias kaip gatvių valymas, kapinių priežiūra ar bešeimininkių gyvūnų globa, daugiau kaip 60 proc. visų pajamų gaunama iš atliekų išvežimo. T. Jukna abejoja, kad kiti atliekų tvarkytojai galėtų pasiūlyti mažesnes savo paslaugų kainas, iš ko galėtų išlošti gyventojai.

„Tik labai mažą bendros atliekų išvežimo kainos dalį sudaro administravimas. Liūto dalis yra sąvartyno vartų mokestis. Tad nauja įmonė, kuri norėtų įsitvirtinti rinkoje, turėtų dempinguoti kainą. Iš tikro atliekų tvarkymo sąnaudos vargu ar skirtųsi, nes ir dabar „Panevėžio specialus autotransportas“ dirba vos su trijų procentų pelnu. Dirba vos ne kaip socialinė įmonė, teikianti paslaugas miestiečiams“, – kalbėjo T. Jukna.

Išloš trumpam

Labiausiai bijoma, kad gali pablogėti atliekų išvežimo kokybė. Blogai tai, kad miestiečiai vis dar neišmoko tinkamai tvarkyti šiukšlių. Prie konteinerių būna suverstos didžiulės krūvos visokių atliekų – nuo žaliųjų iki stambiagabaričių ir pavojingų: senų baldų, buitinės technikos, padangų. Tad konkursą laimėjusi įmonė gali pareikalauti, kad už būtų sudaryta nauja sutartis šioms atliekoms tvarkyti.

„Yra dalykų, kuriuos sunku būtų aprašyti perkant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą. Atsiranda daugybė variantų interpretacijoms, reikėtų ieškoti papildomų lėšų, kad būtų sumokama už kokybišką paslaugą. Kai tai yra Savivaldybės įmonė, jai galima pavesti visus darbus“, – tvirtino administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Be to, privačiam verslui Savivaldybė negalės daryti jokios įtakos, o dabar gali kontroliuoti „Panevėžio specialų autotransportą“ – yra valdyba, kiti kontrolės mechanizmai. Galima reguliuoti ne tik pelną, bet ir investicijas. O jei technika nebus atnaujinta, geros paslaugos negalima užtikrinti. T. Juknos nuomone, vargu ar gyventojai iš to laimės, nebent labai trumpam laikui.

„Kokių nors stebuklų, kad būtų galima sumažinti atliekų išvežimo kainą, nėra. Žinoma, norėdamas užkariauti rinką privatus verslas taikys dideles nuolaidas, kuriam laikui sumažins kainą, o kai bus sunaikinti konkurentai, jau galės diktuoti savo sąlygas. Sakys, kad reikia mokėti dvigubai, tai ir mokėsime, nes alternatyvų nebus“, – dėsto T. Jukna.

Šiukšlėse nepaskęs

„Panevėžio specialaus autotransporto“ direktorius Rolandas Ramūnas neslėpė, kad dėl tokio teismo sprendimo net važiavo į Konkurencijos tarnybą, tačiau pripažįsta, kad teismo sprendimą bus privalu vykdyti. Šia linkme jau dirba teisininkai.

Jau artimiausiu metu Seime turėtų būti priimtas įstatymas, kuriuo bus perskaičiuojamas atliekų išvežimo mokestis. Kaina bus skaičiuojama ne pagal plotą, o pagal gyventojų išmetamas atliekas. Tačiau panevėžiečiams, mėgstantiems atliekas sukrauti tiesiog prie konteinerių, tai gali kirsti per kišenę.

Jo teigimu, reikės mažiausiai pusmečio, kad tam būtų pasirengta. Mat pagal teismo įpareigojimą konkursą reikės skelbti tik atliekų išvežimo paslaugai teikti. Šiuo metu visa atliekų tvarkymo sistema yra sutelkta „Panevėžio specialaus autotransporto“ rankose – ne tik šiukšlių išvežimas, bet ir administravimas, antrinių atliekų tvarkymo sistema, stambiagabaričių atliekų aikštelių eksploatavimas bei kitos paslaugos, tad prireiks nemažai laiko šias paslaugas atskirti.

„Norint visą sistemą išardyti ir atskirti, tam reikalingas priemonių planas. Šiuo metu dirbame, kad teisingai įvykdytume teismo sprendimą. Konkursas bus skelbiamas tik vežėjo funkcijoms, o mes ne tik vežėjai, bet ir administratoriai, kitų atliekų tvarkytojai, antrinių žaliavų perdirbėjai. Konkursą reikalaujama skelbti vienai mažai daliai, o tą dalį labai sudėtinga atskirti, nes reikia užtikrinti, kad atliekų išvežimas nenutrūktų. Turime pasiruošti, kad neatsitiktų taip, kaip Neapolyje, kai miestas paskendo šiukšlėse“, – teigė R. Ramūnas.

Jis neslepia, kad taip lengvai iš atliekų tvarkymo rinkos nežada trauktis – taip pat dalyvaus konkurse.

Kainas diktuoja ne vežėjai

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos laikinai einanti pareigas direktorė Asta Kuckaitė teigė, kad konkursai nėra vykdomi tik tokiu atveju, kai nėra rinkoje daugiau tokią paslaugą teikiančių įmonių, tačiau paprastai taip nebūna – kiekvienoje savivaldybėje tokių įmonių yra ne viena. Nors dar praėjusiais metais buvo bandoma Seimą įtikinti, kad vidaus sandorius tarp savivaldybių ir jų įmonių reikia panaikinti, nes tai trukdo konkurencijai ir iškreipia rinką, tačiau savivaldybėms buvo padaryta išimtis. Tik nežinia, ar joms pačioms tai į naudą. Jos teigimu, savivaldybės turėtų daugiau paisyti viešojo intereso, o ekonominę veiklą palikti verslui.

Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas T. Jukna įsitikinęs, kad gyventojai dėl atsiradusios atliekų vežėjų konkurencijos vargu ar ką laimės, nes verslas iš to norės uždirbti, tad geriausiu atveju patrauklias atliekų vežimo kainas galės pasiūlyti tik tol, kol įsitvirtins rinkoje. T. Šiaudinio nuotr.

„Viskas priklauso tik nuo įmonės rentabilumo, kaip sėkmingai ji veikia. Tačiau statistika rodo, kad savivaldybės įmonės nėra pelningos. Savivaldybės jas dotuoja vienokiu ar kitokiu būdu“, – teigė A. Kuckaitė.

Tiesa, ji pripažįsta, kad į atliekų tvarkymo rinką atėjus naujiems žaidėjams, galutinė kaina vartotojui vargu ar gerokai sumažėtų, nes ją nustato ne pats atliekų vežėjas, o savivaldybių tarybos. Be to, artimiausiu metu Aplinkos ministerija su Vyriausybės palaiminimu priims įstatymą, kuriuo bus perskaičiuojamas atliekų išvežimo mokestis. Įstatyme numatyta, kad turi būti dvi dedamosios – viena kintamoji, kita ne. Atliekų išvežimo kaina skaičiuojama ne pagal plotą, o pagal gyventojų išmetamas atliekas. Sąskaitose bus privaloma rašyti, kiek gyventojas sutaupė eurų, rūšiuodamas atliekas. Tai suteiks aiškumo ir paskatins daugiau rūšiuoti.

„Kainą, kurią moka gyventojas, nustato ne atliekų vežėjas, o savivaldybė. Patys atliekų vežėjai labai maža dalimi gali daryti įtaką kainoms. Be to, įmonė negali dirbti nuostolingai. Manau, nereikia bijoti konkurencijos. Jeigu savivaldybės įmonė stipri, turi įrangą ir visus pajėgumus, niekas jai netrukdo dalyvauti konkurse ir jį laimėti. Konkuruodamas prasčiau paslaugos neatliksi. Jeigu bijoma, gal yra kitų interesų“, – teigė A. Kuckaitė.

Konkuruos. Rūpintis atliekų išvežimu nuo šiol galės ir daugiau rinkos žaidėjų, tačiau ar bus norinčiųjų mesti pirštinę kone pusę šimtmečio mieste be konkurencijos dirbančiai Savivaldybės įmonei „Panevėžio specialus autotransportas“, parodys tik laikas.

Požiūris. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas T. Jukna įsitikinęs, kad gyventojai dėl atsiradusios atliekų vežėjų konkurencijos vargu ar ką laimės, nes verslas iš to norės uždirbti, tad geriausiu atveju patrauklias atliekų vežimo kainas galės pasiūlyti tik tol, kol įsitvirtins rinkoje. T. Šiaudinio nuotr.

Naujovė. Jau artimiausiu metu Seime turėtų būti priimtas įstatymas, kuriuo bus perskaičiuojamas atliekų išvežimo mokestis. Kaina bus skaičiuojama ne pagal plotą, o pagal gyventojų išmetamas atliekas. Tačiau panevėžiečiams, mėgstantiems atliekas sukrauti tiesiog prie konteinerių, tai gali kirsti per kišenę.

Komentarai

  • Visi pamiršta, kad įmonė specialus transportas ir jo visas turtas yra mūsų visų panevėžiečių sukauptas turtas. Jei įmonė bankrutuos, tai visų panevėžiečių turtas pranyks, o kainos tikrai nesumažės, nebent labai trumpam periodui.

  • kol seime bus priiminėjami durni įstatymai,Specuose atliekų kainos ir kiekiai bus skaičiuojami ,,iš lubų“ , o pabrangimo pretekstas ,,vartų mokestis“ – kainos kils Kodėl neskelbiami šiukšlių normatyvai daugiabučiams nuo žaliųjų plotų, važiuojamos dalies , šaligatvių ir buitinių atliekų? Kada buvo atlikti atliekų iš pasirinkto daugiabučio, kontroliniai matavimai ? Matavimo protokolai? Specų ir Savivaldybės draugystę seniai reikėjo išardyti. Gal laukiama kol daugiau prisidirbs?

Rodyti visus komentarus (2)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų