Nuo rugpjūčio – nauja šilumos paskirstymo tvarka

Nuo rugpjūčio – nauja šilumos paskirstymo tvarka

AB „Panevėžio energija“ informuoja, kad nuo 2017 rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos (Komisija) patvirtinti nauji šilumos paskirstymo metodai, todėl sąskaitos gyventojams už rugpjūčio mėn. sunaudotą šilumą ir karštą vandenį formuojamos pagal naują šilumos paskirstymo tvarką.

Dėl naujų šilumos paskirstymo metodų taikymo gyventojams papildomi mokesčiai nebus priskaičiuoti, tiesiog pasikeis name viso suvartoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka ne šildymo ir šildymo sezono metu. Pažymėtina, kad daugiabučiame name butų ar kitų patalpų savininkams yra skirstomas tik tas šilumos kiekis, kurį nustato kiekvieno daugiabučio namo šilumos punkte įrengtas šilumos skaitiklis.

Ne šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu karšto vandens ruošimo įrenginiu namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis, kaip ir anksčiau, bus paskirstomas karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai, tačiau pagal Komisijos naują šilumos paskirstymo tvarką atskira dalimi bus išskirta namo nepaskirstyto karšto vandens šiluma. Ją sudarys šilumos kiekio skirtumas, t. y. iš viso name suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui ruošti bus atimtas šilumos kiekis karštam vandeniui, suskaičiuotas pagal namo gyventojų deklaruotus karšto vandens skaitiklių rodmenis. Nepaskirstyto karšto vandens šiluma bus paskirstoma proporcingai buto (patalpų) plotui. Tai atskiroje sąskaitos eilutėje pavadinimu „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“ matys kiekvienas buto savininkas. Priklausomai nuo to, kiek per mėnesį sunaudoto karšto vandens deklaruoja kiekvieno daugiabučio namo karšto vandens vartotojai, nepaskirstyto karšto vandens šilumos dydis gali būti ir su minuso ženklu.

Su naujais šilumos paskirstymo metodais bei metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. ir AB „Panevėžio energija“ interneto svetainės www.pe.lt („Gyventojams“).

UŽS. NR. 20631

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų