Muzikos mokyklos direktorius supainiojo interesus (atnaujinta)

Muzikos mokyklos direktorius supainiojo interesus (atnaujinta)

Panevėžio Muzikos mokyklos direktorius Gvidas Vilys supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Tą konstatavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Ji siūlo Panevėžio merui ir tarybai svarstyti drausminės atsakomybės taikymo direktoriui klausimą bei imtis priemonių sprendžiant interesų konfliktą dėl Muzikos mokykloje įdarbintos paties G. Vilio brolienės.

Etikos sargai nustatė, kad, nepaisydamas kilusio interesų konflikto, G. Vilys nuolat sprendė Panevėžio muzikos mokykloje dirbančios brolienės tarnybos klausimus bei priėmė sprendimą dėl laikinai dirbusio brolio. Mokyklos vadovas taip pat pasirašė keletą patalpų nuomos bei atlygintinų paslaugų sutarčių su savo paties įsteigta asociacija „Aukštaičių kultūros draugija“, kurioje veikiančio kolektyvo vadovė ir aktyvi narė yra jo sutuoktinė.

„Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis tarnybines pareigas atlikti nešališkai, tinkamai, objektyviai, teisės aktų nustatyta tvarka bei priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių apie tokio konflikto egzistavimą“, – pabrėžė VTEK atstovė žiniasklaidai Eglė Ivanauskaitė.

Įstatymas draudžia valstybės tarnautojus dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant spręsti tokį klausimą arba jo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros metu valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą ir kartu dalyvaujančius asmenis apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

„VTEK neturi duomenų, kad G. Vilys būtų laikęsis šių reikalavimų ir nustatyta tvarka teikęs nusišalinimą Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus tiesioginio vadovo funkcijas įgyvendinančiai Panevėžio miesto savivaldybės tarybai“, – „Sekundei“ teigė E. Ivanauskaitė.

Suabejojo dėl artimųjų įdarbinimo

G. Vilio elgesį VTEK vertino gavusi Panevėžio mero Ryčio Račkausko pranešimą, jog direktorius priėmęs sprendimą dėl savo vadovaujamoje Muzikos mokykloje dirbančių brolio ir brolienės tarnybos. G. Viliui taip pat teko aiškintis dėl sudarytos patalpų nuomos sutarties su asociacija „Aukštaičių kultūros draugija“, kurios narys ir pats yra. Nuomojamos patalpos atiteko sutuoktinės vadovaujamo meno kolektyvo veiklai.

Su „Aukštaičių kultūros draugija“ G. Vilys, kaip mokyklos vadovas, taip pat pasirašė paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias asociacija mokyklai už atlygį teikė mokymų, renginių vedimo ir konkurso dalyvių vertinimo paslaugas. Pagal vieną iš sutarčių, Panevėžio muzikos mokykloje vykusio festivalio-konkurso dalyvių atliekamų kūrinių vertinimą atliko G. Vilio sutuoktinė, o už šią paslaugą „Aukštaičių kultūros draugija“ gavo didesnį atlygį, nei kiti pasirodymus vertinę ekspertai.

Pasivažinėjo be bilieto

G. Vilys pripažįsta nusižengęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymui.

„Kai įkliūni autobusu važiuodamas be bilieto, gali kaltinti tik pats save“, – sako direktorius.

Vis dėlto, G. Vilio teigimu, žalos mokyklai nepadaręs, o didžiausia savo klaida vadina, kad priimdamas sprendimus, susijusius su artimaisiais, nesikreipė, kaip reikalauja įstatymas, į Panevėžio merą rekomendacijos, kaip elgtis tam tikrose situacijose. G. Vilys aiškina mero patarimo neprašęs, nes reikėję greitai suktis iš padėties – susirgus vienam mokytojui ir neradęs, kuo jį pakeisti, kad netektų koreguoti pamokų tvarkaraščio, skubiai dviem pamokoms per savaitę laikinai įdarbino savo brolį.

Anot G. Vilio, brolienė, turinti mokytojos ekspertės kvalifikaciją, prieš kurį laiką Muzikos mokykloje irgi buvo įdarbinta tik porai pamokų per savaitę, nesuradus, kas pavaduotų į dekretines atostogas išėjusios mokytojos. Praėjusią vasarą G. Vilio brolienė Muzikos mokykloje gavo ir nuolatinį fortepijono mokytojos darbą. Direktorius tvirtina su jos įdarbinimu nesusijęs. Esą brolienė įdarbinta konkurso būdu, su ja darbo sutartį pasirašiusi pavaduotoja, o pats tuo metu atostogavęs.

G. Vilys turi paaiškinimą ir dėl su „Aukštaičių kultūros draugija“ sudarytų sutarčių. Jis sutinka, kad patalpomis naudojosi šiai draugijai priklausantis kolektyvas „Raskila“, vadovaujamas paties sutuoktinės, tačiau tame nemato nieko neleistino.

„Trumpalaikės nuomos sutartį galiu su bet kuo pasirašyti, kam iš tiesų reikia valandai kitai patalpų ir už jų nuomą sumokėtų“, – „Sekundei“ teigė Muzikos mokyklos vadovas.

Kaltinimus, kad „Aukštaičių kultūros draugija“ buvo direktoriaus proteguojama ir už festivalio-konkurso dalyvių atliekamų kūrinių vertinimą gavo didesnį atlygį nei kiti ekspertai, G. Vilys atremia argumentuodamas, kad atlyginta draugijai tuo pačiu ir už surengtąją vakaronę.

Spręs dėl nuobaudos

Direktorius sako esąs nustebintas, kad meras į VTEK kreipėsi situacijos neišsiaiškinęs su juo pačiu.

Vis dėlto nė nesulaukęs VTEK išvadų, G. Vilys pats suskubo trauktis iš direktoriaus posto. Savivaldybei pateiktame prašyme atleisti iš pareigų jis motyvavo nesutinkantis su miesto valdančiųjų iškelta idėja sujungti Muzikos ir Dailės mokyklas bei mero ir jo išsiskyrusiomis pozicijomis dėl mokyklos administravimo.

„Negaliu likti, jei skiriasi mano ir mero nuomonės dėl situacijos mokykloje“, – tikino G. Vilys. Atsistatydinti jis ketina pasibaigus mokslo metams. Direktorius postą palieka neprašydamas nė išeitinės kompensacijos.

Nors G. Vilys užbėgo etikos sargams už akių traukdamasis iš pareigų, jam vis tiek dar teks pasiaiškinti Savivaldybės vadovams. Panevėžio mero patarėjos Gintarės Maskoliūnienės teigimu, gavus oficialias VTEK išvadas dėl G. Vilio elgesio įvertinimo, bus pradėtas tyrimas dėl galimo tarnybinio nusižengimo.

„Direktoriaus bus prašoma pateikti pasiaiškinimą, o jį gavus sudaryta darbo grupė iš kelių skyrių specialistų, kuri pateiks siūlymą dėl tarnybinės nuobaudos G. Viliui skyrimo arba neskyrimo“, – teigė G. Maskoliūnienė.

Komentarai

  • Liepto galas?

  • O Panevėžio raj. savivaldybėje įdarbinta Tarybos narės-valstietės dukra, dirba buhaltere, o čia viešieji interesai nesupainioti? Gal valstietis direktorius dievas: įdarbina tik savus?

  • Tam mūsų kaime tik viena muzikos mokykla,tai kur tam muzikos mokytojui dirbti, gal kalnapilyje.?Visi muzikalūs žmonėįs čia ir sukasi. Jeigu rimtai, daugiau nei aišku, ši mokykla turėtų būti privati ir įsispręstų visi pedagogai,visi interesai ir“ kriminalai“ mieste.Pagalvokit,brolienė 2val.vaiką pamokė muzikos.Gėda skaityti.

  • Atleisti iš darbo be jokių kalbų ir ,pasidomėkite, Savivaldybėje kiek įdarbinta savų, kieno dukra, sūnus, mama…..dirba

  • Suskubo atsistatydinti ar privertė?

  • Tegul pasiziuri kokia mokykla buvo iki to direktoriaus,ir kokia dabar.Daug kas pakeista,suremontuota.Tikriausiai savivaldybei pinigu atliekamu nebelieka tai ponams nebepatiko,pradejo ieskoti kabliuku.Tai tegul tada visai uzdaro ta mokykla,negu laiko apskurusia kaip prie Kiznio buvo.GEDA

  • Jeigu esi vadovas, nieks iš tavo artimųjų negali dirbti toje pačioje įstaigoje??????…nebūkit ligotai juokingi.

Rodyti visus komentarus (7)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų