Mokykloms siūlo didesnę paramą

Mokykloms siūlo didesnę paramą

 

Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino sąrašą mokyklų, kurios gaus lėšų, skirtų mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Tarp jų ir keturios Panevėžio miesto bei viena rajono mokykla. Tiesa, kaip bus naudojamas vadinamasis kokybės krepšelis, dar kyla daug klausimų.

Iš viso šalyje atrinkta 180 bendrojo ugdymo mokyklų, kurias lėšos pasieks jau kitais metais. Per dvejus metus numatoma skirti daugiau nei 24 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Tikimasi, kad kokybės krepšelis sumažins mokinių, nepasiekiančių pagrindinio pasiekimų lygmens, skaičių, taip pat mažins ugdymo kokybės skirtumus tiek tarp savivaldybių, tiek tarp atskirų mokyklų.

Kokybės krepšelį gausiančios mokyklos suskirstytos į dvi grupes: 150 turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką ir 30 – stiprią. Skelbiama, kad silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms bus suteikiama konsultacinė ir finansinė pagalba. Jos įgyvendins daugiau veiklų. Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos dalysis savo gerąja patirtimi.

Pastebima, kad šalies mokinių pasiekimai gana vidutiniški. Be to, auga atotrūkis tarp mergaičių ir berniukų pasiekimų, skirtingų savivaldybių, taip pat tarp miesto ir kaimo mokyklų.

„Mokinių pasiekimams įtaką turi socialinė, ekonominė, kultūrinė mokinių aplinka, mokyklos veiklos kokybė. Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Tačiau švietimo priemonėmis galima labai daug padėti vaikams, augantiems nepalankioje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje“, – cituojamas švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

Pasak E. Kuchalskio, kol kas ministro įsakymas dar labai šviežias ir laukiama daugiau dokumentų ir paaiškinamų. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Ministerija skelbia, kad atrenkant mokyklas buvo atsižvelgiama, kokia mokinių savijauta toje mokykloje, kokia ugdymo įstaigos palaikoma kultūra, mokinių pasiekimai, ar mokytojai stengiasi padėti vaikams, atėjusiems iš socialinės rizikos šeimų ir kt. Mokykloms atrinkti buvo naudojami ir mokinių pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys.

Kiekviena mokykla, kuriai bus skiriamas kokybės krepšelis, remdamasi veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo išvadomis su savivaldybe bei projekto vykdytoju parengs dvejų mokslo metų trukmės veiklos tobulinimo planą. Jos turės ir konsultantą, kuris padės ir stebės, kaip sekasi įgyvendinti planą.

Dar daug neaiškumų

Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Eugenijus Kuchalskis sako, kad šį krepšelį planuojama skirti 4 miesto mokykloms. Jas atrinko ne miesto Savivaldybė o pati Švietimo ir mokslo ministerija. Prie turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką atrinkta M. Karkos pagrindinė mokykla ir Beržų progimnazija, pagal stiprią –„Vyturio“ ir Rožyno progimnazijos. Beje, rajone prie stiprių priskirta Velžio gimnazija.

Pirmuoju atveju vienam mokiniui metams skiriamas 354 eurų krepšelis penktų–aštuntų klasių mokiniams, antruoju – 127 eurai pirmų–aštuntų klasių mokiniams. Pasak E. Kuchalskio, kol kas išsamios informacijos neturima – ministro įsakymas dar labai šviežias ir laukiama daugiau dokumentų ir paaiškinamų. Pavyzdžiui, nėra aišku, nuo kada pradės dalyti krepšelis – nuo kitų metų sausio ar naujų mokslo metų pradžios, kokioms konkrečioms veikloms bus galima juos leisti ir panašiai. Be to, 15 procentų lėšų turės prisidėti Savivaldybė. Jei pirmus metus bus įvykdyti tobulinimo plane numatyti susitarimai, tie 15 procentų bus grąžinti. Kokie tai bus susitarimai, kol kas dar taip pat neaišku.

„Esmė – gerinti ugdymo kokybę. Kol kas teoriniu lygmeniu viskas yra“, – E. Kuchalskis sako, kad kyla dar daug neaiškumų, ir tikisi netrukus sulaukti daugiau informacijos.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų