Meniškos sielos intelektualė

Meniškos sielos intelektualė

Šeštaisiais mūsų projekto gyvavimo metais pirmąkart sulaukėme jautrių kūrinėlių iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos.

Skaistė Cibulskaitė (10 kl.)

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė: „Ji intelektuali bei meniškos sielos. Skaistės pomėgiai: tapyba, keramika, knygų skaitymas. Jos piešinių parodos ne kartą puošė mokyklos erdves. Be galo veikli: mokyklos tarybos narė, mokykloje vykstančių renginių organizatorė ir iniciatorė. Ji – unikalus žmogus, tvirto charakterio, kūrybiška ir sėkminga.“

PAVASARIO MIŠKU

Einu per mišką basa. Takelis siauras, vingiuotas. Medžiai ošia savo kalba. Oras tyras, kvepia pušimis. Mano žvilgsnis netikėtai paliečia žibuoklių žiedus, kurie lyg mėlyni žiburėliai nuplevena per miško proskyną.

Sustoju ir užsimerkiu. Įsiklausau – girdžiu proskynose ir laukuose giedantį vyturėlį. Jo melodija vos girdima. Bet tai didžiulė dovana man. Pavasario dovana.

Šiandien vėjas kitoks. Tai tik vėjelio dvelksmas. Jis švelniai kedena mano plaukus. Aš jam nusišypsau. Žengiu toliau. Pėdos panyra į samanas. Prieinu šaltinį. Priklaupiu ir užsimerkiu vėl. Šaltinėlis kalba su manim, draugiškai ir švelniai. Kai atmerkiu akis, pastebiu nugludintus šaltinėlio akmenukus. Jie spindi lyg deimantai. Tai saulė žaidžia – tik nežinau, ar su manimi, ar su šaltinėliu ir akmenukais.

Ačiū, Pavasari, už ypatingą dieną! Aš ją jaučiu, girdžiu ir matau – man gera būti čia…

MUZIKA

Muzika – tai, kas lengva, natūralu, gera … Muzika nuostabi. Ji mano širdyje, mintyse, mano pasaulyje.

Vieni garsai tylūs, tarsi ramios vasaros naktys. Kiti – tarsi piktas vėjas žiemą. Dar kiti – tarsi tolstantis vieversio balsas pavasarį. Ir yra tokių nebylių – tarsi krentantys rudenio lapai.

Muzika… Kas tai? Man – tai pasaulis. Mano ramybės taškas. Garsai keičiasi: tyla arba stiprėja. Jie visada su manimi. Liūdesį pakeičia į džiaugsmą, džiaugsmą – į meilę, pyktį – į ramybę.

Aš klausau. Klausau daug kartų. Girdžiu būgnus, tarsi savo širdies dūžius, gitarą… Išgirstu pianiną. Jis rikiuoja natas, kaip aš savo mintis…

 

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų