Maži vaikai – dideli darbai

Maži vaikai – dideli darbai

Lietuvių patarlė byloja – „Ką pasėsi, tą ir pjausi“. Minint lopšelio-darželio „Žibutė“ 55-ąjį jubiliejų vaikų renginiuose 2016 m. gruodžio 12–16 dienomis buvę auklėtiniai džiugino savo dainomis, šokiais, melodijomis.

zibute

Šiuo sveikinimu pajutome, kad vaikų širdyse pasėtos grožio, gėrio dėkingumo sėklos.
Įstaigos vaikus ir darbuotojus koncerte „Sveikinimas darželiui“ sveikino socialiniai partneriai Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ meninio ugdymo pedagogė Rimantė Nudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Povilaitienė ir ugdytiniai, Panevėžio „Aušros“ progimnazijos 4 klasės mokiniai ir mokytoja Vilma Bironaitė. Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai dovanojo parodą „Piešinys gimtadienį švenčiančiam darželiui“.

Panevėžio „Šiaurinės“ bibliotekos bibliotekininkės Evelina Šalkavičiūtė, Larisa Fofonovienė pristatė vaikams naujas knygutes, suorganizavo lietuvių pasakos „Ropė“ vaidinimą. 2016 m. gruodžio 15 dieną į advento vakaronę susirinko įstaigos bendruomenė, tėvai, Pušaloto mikrorajono bendruomenės narės Rūta Bikinienė, Daiva Vitkienė. Nuoširdžius sveikinimus tarė, palinkėjo tėvų komiteto atstovai.
Adventas – tai stebuklas, kuris dovanoja gėrio akimirkas sau ir kitiems. Atjautos mokomės veikdami kartu: vaikai ir tėvai, pedagogai. Gruodžio 1 dieną priešmokyklinės grupės vaikai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Galvonienė, palaikomi tėvų, kurie gyvūnams parūpino maisto, paklotų, apsilankė Panevėžio r. Kaimiškio gyvūnų globos draugijoje. Vaikų mintyse liko prisiminimai apie gyvūnėlius, kurių tik dalis patenka į žmonių globą. Įspūdžiai skatino atsakingai rūpintis namuose turimais augintiniais.

Jau antrus metus džiuginame senolių širdis, dovanojame jiems advento vakarą su giesmėmis, vaikų dainomis, šokiais. Gruodžio 19 dieną auklėtojų ansamblis, vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Aldonos Ramoškienės, su priešmokyklinės ir vyresniosios grupių vaikais aplankė Rozalimo Švč. M. Marijos parapijos senjorų namus. Nepamiršti liko ir Pušaloto mikrorajono bendruomenės vieniši seneliai. Juos aplankę vaikai ir pedagogai dovanojo savo darbelius, eilėraščius, kūčiukų, linkėjo šviesios saulės, grįžtančios į namus, dosnių Kalėdų, laimingų metų.

Pradžiuginome Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojus. Juos priešmokyklinės grupės vaikai kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Daiva Galvoniene ir meninio ugdymo pedagoge Aldona Ramoškiene aplankė gruodžio 21-ąją, dovanojo adventinį spektaklį, ugniagesiams dėkojo už kilnų darbą, linkėjo drąsos, stiprybės.
Gyvenimo pažinimas iš arti tiek mažus, tiek didelius skatina gyventi prasmingai.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų