V. Bulaičio nuotr.

Ką reikia žinoti apie rinkliavą už atliekas Panevėžio rajone?

Ką reikia žinoti apie rinkliavą už atliekas Panevėžio rajone?

Praėjus dviem mėnesiams nuo spalio 1 dieną įsigaliojusios dvinarės vietinės rinkliavos už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, jos gyventojai sulaukė pirmųjų sąskaitų už šias paslaugas.

Daugeliui tokie pokyčiai sukėlė klausimų. Anksčiau jokių mokesčių už atliekas nemokėdavę žmonės užplūdo atliekų tvarkytojus klausdami, kodėl atsirado nauja rinkliava ir kodėl kiekvienas rajono gyventojas privalo ją mokėti.

Prievolė kiekvienam

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava. Dvinaris mokestis už atliekų surinkimą ir šalinimą buvo patvirtintas pagal samdytų konsultantų parengtą metodiką ir rinkliavų nuostatus. Rinkliavą administruoti paskirta UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui (PRATC).

Atliekų tvarkymas – infrastruktūrinė paslauga, kurios tikslas – kurti saugią aplinką bendruomenei.

Tai yra bendruomenės saugumas, gerovė, o ją reikia kurti visiems kartu.

Nuo rinkliavos patvirtinimo praėjo du mėnesiai, tačiau žmonėms sunku suprasti, kodėl kiekvienas rajono gyventojas privalo mokėti naują mokestį ir kas pasikeitė, kad atsirado tokia prievolė. Dalis Panevėžio rajono gyventojų nemokėdavo už atliekas, jas sudegindavo arba išveždavo į daugiabučių kolektyvinius konteinerius.

Tačiau siekiant tinkamo atliekų tvarkymo nauja tvarka įpareigojo savo aplinka pasirūpinti kiekvieną atliekų turėtoją. Klaidinga manyti, kad atliekų šiandieniame gyvenime gali ir nesusidaryti. O jei jų atsikratoma sudeginant ar išmetant į pamiškes, taip daroma žala gamtai.

Už nekilnojamąjį turtą

Pagal naująją tvarką visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai dabar privalo mokėti dvinarę rinkliavą, ją sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastovioji rinkliavos dalis Panevėžio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto ploto. Individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių savininkams ši mokesčio dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio. Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 kv. m. Namų valdoje apmokestinamas tik namas.

Pastoviąja dalimi apmokestinti visi nekilnojamojo turto objektai, nesvarbu, ar juose šeimininkai gyvena nuolat, ar atvyksta tik retkarčiais. Duomenys apie rajone esančius gyvenamuosius namus, butus, vasarnamius, sodų namelius ir gyventojus yra gauti iš registrų centro Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenų bazių. Šiuose registruose yra netikslumų, todėl įsigaliojus rinkliavai atsirado klaidų, kai siunčiant sąskaitas už atliekas jas gavo ir tam tikruose objektuose nebegyvenantys asmenys. Taip nutiko todėl, kad laiku nesutvarkius šių duomenų pakeitimo jais buvo vadovaujamasi išrašant mokėjimo pranešimus. Iškilus tokiems nesusipratimams PRATC prašo gyventojų pateikti bendrovei patikslintus duomenis ir jų mokesčiai bus perskaičiuoti teisingai.

Panevėžio rajono savivaldybėje beveik visi daugiabučių gyventojai už atliekų tvarkymą mokės mažiau, išimtis – didesnės kvadratūros butų savininkai, kurie gyvena vieni. Sąskaitos mažės ir daugeliui individualių namų gyventojų. Šiek tiek daugiau mokės mažiausios talpos konteinerius kartą per mėnesį sukaupiantys didžiausios kvadratūros individualių namų savininkai.

Už gyventojus arba už konteinerius

Kintamąja dvinarės rinkliavos dalimi apmokestinti tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Jei gyvenamajame name arba bute yra deklaruotas gyventojų skaičius, vadovaujantis Panevėžio rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, yra privalomas minimalus atliekų išvežimo kiekis. Taip bandoma sumažinti nelegalių atliekų atsikratymo atvejų, kai atliekų turėtojai nedeklaruoja tikrojo jų susidarymo kiekio.

Sąžiningai atliekas rūšiuojantiems gyventojams toks reikalavimas nesuprantamas ir dėl jo dažniausiai kyla klausimų per susitikimus. Daugiabučiuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Minimalus privalomas ištuštinti konteinerių skaičius priklauso nuo gyventojų skaičiaus.

Jei nekilnojamojo turto objekte nuolatos ne mažiau kaip 3 mėnesius negyvenama ir tai deklaravus, kintamosios rinkliavos dalies už šį laikotarpį galima nemokėti. Taip pat reikėtų pranešti apie emigravusius ar kitur gyvenančius asmenis ir pateikti tai įrodančius dokumentus, kad šiems asmenims nebūtų skaičiuojamas kintamasis atliekų tvarkymo mokestis.

Konteinerius pristato nemokamai

Įvedus naują tvarką paaiškėjo, kad daug Panevėžio rajono gyventojų iki šiol nesinaudojo atliekų tvarkymo paslauga ir nesinaudojo individualiais atliekų surinkimo konteineriais. Naujais konteineriais nemokamai privalo aprūpinti konkurso būdu parinktas atliekų vežėjas Panevėžio rajone – UAB „Švaros komanda“. Dėl konteinerių pristatymo reikia kreiptis į atliekų vežėją.

Gyventojai, kurie yra sumokėję mokesčius vežėjams už spalio ar lapkričio mėn., turi teisę kreiptis dėl šio mokesčio susigrąžinimo. Įvedus dvinarę rinkliavą, jokių sutarčių dėl atliekų išvežimo sudaryti nereikia.

Visi atliekų turėtojai kasmet gaus paštu mokėjimo pranešimus, juose bus apskaičiuota rinkliavos įmoka už metus ketvirčiais bei informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Iškilus neaiškumams dėl pirmųjų gautų sąskaitų PRATC siūlo kreiptis į įmonės darbuotojus adresu: Beržų g. 3, Panevėžys, arba skambinti telefonu. Tačiau naujiems mokesčiams susimokėti dar yra laiko iki gruodžio pabaigos, tad per anksti jaudintis dėl sankcijų už skolas nereikėtų.

Primenama, kad už rinkliavą surinktos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo sistemos išlaikymui: atliekų surinkimo aikštelių, konteinerių, atliekų vežimo paslaugų bei atliekų sutvarkymo įrenginių atnaujinimui ir išlaikymui.

 

Komentarai

 • Mes, jei būtumėm ne avinų banda, (jie – pažadukai – melagiai – deputatai bijotų, skaitytusi su mumis, atstovautų mus, o ne savo interesus suktų) o kaip piliečiai, žmonės, savo krašto patriotai, rinkėjai, turėtumėme išreikalauti patys, ar per savo atstovus seimo narius, kad būtų atliktas Panevėžio RATC‘e nepriklausomas auditas. Mes nežinome tikrosios atliekų tvarkymo kainos, neturime aiškaus TRATC veiklos ir finansinio audito, jo reikia tam, kad įsitikintume, ar tikrai atliekų tvarkymas tiek kainuoja. Dabar gyventojai deda dideles pastangas, rūšiuoja, o viskas „šuniui ant uodegos“ – visos atliekos suverčiamos į vieną „deimantinį šiukšlių kalną“, ( jei aš meluoju, bet tai matė savo akimis P. Nevulis) tačiau kaina yra tikrai neadekvati. Ir tie skaičiai neįtikina, nes yra suskaičiuoti iš kito galo – iš „lubų“ nurašyti: žinome, kiek norime gauti – o už ką neaišku, paskaičiuokime, kiek ir iš ko tai surinkti. Aš tiek šiukšlių nesukaupiu, neturiu ir neturėsiu, o už „orą išvežtą“ nesiruošiu mokėti pagal jų kosmines šiukšlių kainas’ (iki šiol buvo logiška, normalu, kiek surinkai konteinerių, tiek išvežė, už tiek sumokėjai, o dabar – iš kur, už ką?!!) kai juodžemio kaina 5-6 eu/m3, žvyro – 3,5 eu/m3 , o pas juos „auksinių šiukšlių“ kaina kažkur 26 eu/t statybinės atliekos – 50 eu/t automobilių platsmasės atliekos 57, šiferis nežinau kiek. Ir viskas į vieną krūvą į „deimantinį – pavyzdinį ES šiukšlyną“, kuriame nesilaikoma nė vienos sąvartyno tvarkymo taisyklės. Kur logika tokios tvarkos, tokių kainų? Už ką rajono tarybos nariai prabalsavo? Tik A. Birbilas ir A. Narbutienė – Didelis AČIŪ jiems, kurie dar kažkiek paprastus žmones atstovauja ir balsavo prieš šią akivaizdžią nesąmonę, visišką absurdą. Tebus prakeikti visi kiti rajono tarybos nariai, kurie balsuoja už tokias, kažkam labai naudingas finansines aferas, kurios eina paprasto žmogaus – rinkėjo skurdinimo, nesiskaitymo su juo, nors visi deklaruoja, bei prisiekia, dirbti rinkėjo naudai, o „varo“ visai priešingai. Nebebalsuokite niekada, žmonės, už šiuos aferistus amžinus kandidatus – deputatus.
  Savo kiemo patriotas, R. Velička.

 • „Primenama, kad už rinkliavą surinktos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo sistemos išlaikymui: atliekų surinkimo aikštelių, konteinerių, atliekų vežimo paslaugų bei atliekų sutvarkymo įrenginių atnaujinimui ir išlaikymui.“

  Skaitykite daugiau: https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/ka-reikia-zinoti-apie-rinkliava-

  Už atliekas – pagal jų kosmines šiukšlių kainas kur matyta, kai juodžemio kaina 5-6 eu/m3, žvyro – 3,5 eu/m3 , o pas juos „auksinių šiukšlių“ kaina kažkur 26 eu/t statybinės atliekos – 50 eu/t automobilių platsmasės atliekos 57, šiferis nežinau kiek. Ir viskas į vieną krūvą į „deimantinį – pavyzdinį ES šiukšlyną“, kuriame nesilaikoma nė vienos sąvartyno tvarkymo taisyklės. Kur logika tokios tvarkos, tokių kainų?

  Senai jau visi aikštelių pakraštėliai būtų ne tik „atnaujintos“, bet net paauksuotais pakraštėliais, jei tie pinigai kažkur „nenugaruotų“. Kodėl atliekų rūšiavimo linija savartyne yra privati, kieno ji, o ne savivaldybės, ar ne todėl, kad lengviau „otkatą išplauti“ – legalizuoti? Atsakyki, negerbiama mieto deputate, miesto pariote G. Umbrasiene, žiauriomis pastangomis, nenusakoma jėga įgrūdusi mums visos apskrities „pavyzdinį ES šiukšlyną“ R. Velička.

 • „Nektaras širdžiai Panevėžio rajone verdant aistroms dėl atliekų tvarkytojų sąskaitų, rankomis trina už švarią aplinką atsakingi valdininkai. „Žinia, kad žmonės suskubo konteinerių ieškoti, man tokį nektarą ant širdies užpylė“, – sako rajono Savivaldybės Architektūros skyriaus specialistė Sigita Biveinienė.“

  Skaitykite daugiau: https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/atlieku-mokestis-su-kuriozais/#comment-21487

  Kaip nebus malonus „nektaras’: „man tokį nektarą ant širdies užpylė“ – kas gali paneigti, kad tai ne: „kažkam labai naudinga finansinė afera“ ir kaip nekutens širdies maloniausias nektaras?!!
  Nepakantus patriotams – biurokratams, R. Velička.

 • Citata ,,Dvinaris mokestis už atliekų surinkimą ir šalinimą buvo patvirtintas pagal samdytų konsultantų parengtą metodiką ir rinkliavų nuostatus.“
  Klausimas:
  Kiek jiems sumokėta? Kas tie Samdyti Konsultantai, iš kokios jie planetos, jei nemato ir nejaučia kaip dauguma kaimuose žmonių gyvena? Jei žinote tuos Samdytus Konsultantus parašykite. Ar neatsirado sumanių Savų, kad reikėjo samdyti? Keista.
  Aišku viena: paprastas žmogus, o ypač kaimo gyventojas, ir jei jis vos kruta ir gyvena vienkiemyje, niekam neįdomus ir nerūpi.

 • Mūsų kaime šiukšlių mašinos niekas nėra matęs. Kažin, ar vežėjai žino, kur Čiūrų kaimas randasi. Už ką mokėti?

  • Zino,net i Muciunu kaima atvyke jau buvo,Kaiminka!

 • Geras… Nežinojot nieko apie apie atliekų tvarkymą? atspausdinom straipsniuką laikrašty – privalot skaityt-žinot. Ir viską patys turit susitvarkyt: konteinerius užsiprašyt, paskui juos su šiukšlėm teleportuot į surinkimo punktus ( adresus, brangučiai, užmiršot nurodyt ), paskui parsiskraidint juos atgal… Sakot patys atvažiuosit jų išvežt? Tai kur sutartys, išvežimo grafikai, kur privažiavimai iki atokių vienkiemių? Ar manot, kad 90-čiai lazdelėm pasiramsčiuodami juos po 2-3 km. iki pravažiuojamo keliuko nuritins? O pinigėlius tai jau rūpestingai skaičiuosit ir susirinksit – tą tai žinot kaip. O gal susikeičiam vietom, a? Kad gyvenimo skonį pajustumėt, kad berazumystės iš galvos išdulkėtų.

 • Gyvename 2 ,dar dirbantys ,kiek gali per mėnesį prikaupti konteinerių šiukšlių,kai beveik viską pats užsiaugini,o šiukšles rūšiuoji .Mums tik 1 konteineris per 3 mėnesius susidarė ,o sąskaitą gavom už 3 mėnesius. Kam aš turiu aukoti savo pinigus,kurių paslaugos neturėjau.

  • Atsakyti
 • Na niekaip nesuprantu kodėl skaičiuoja pagal priregistruotus gyventojus,imamas plotas namo jei aš turiu konteinerį ir tą konteinerį vieną kartą per mėnesį išveža ar mes 5 gyvenam ar vienas . Na konteineris tai tas pats jis nei padidėja nei sumažėja .

 • Cia reketas viduri baltos dienos… RINKLIAVA UZ ORA. su sakem cia reikia eiti prie seimo!!!!

 • Bliamba,susinervinau.Gyvenu mieste.Moku už šiukšlių išvežimą.Turiu sodą.Jame nameliukas,pirtelė,komposto duobė.Kas pūva-į komposto duobę,jei kokią šaką nugenėju-pirtį kurdamas sudeginu.Na,dar būna nuo grietinės,pieno indeliai,svieto popierius.Juos parsinešęs sudedu į namų šiukšlių kibirą-gi sąžiningai moku mokesčius.Gaunu sąskaitą,kad turiu mokėti už „sodo šiukšles“.Gi ten negyvenu! Ten net prie autobusų sustojimo šiukšlių dėžės nėra! Yra sode gyvenančių-pas juos konteineriai.Bet prie ko čia mes? Ne gana kad reketininkai su savo mašinomis už mūsų pinigus įrengtus kelius laužo-dar jiems mokėti turime.Eina sau.Vien keiksmažodžiai renkasi.

  • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (11)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų