Asociatyvi nuotr.

Jaunos panevėžiečių šeimos jau gali kreiptis paramos būstui įsigyti

Jaunos panevėžiečių šeimos jau gali kreiptis paramos būstui įsigyti

Panevėžio miesto savivaldybė praneša: nuo rugsėjo 1 dienos jaunos panevėžiečių šeimos jau gali kreiptis paramos pirmajam šeimos būstui įsigyti (statyti).

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, – ne daugiau kaip 87 tūkst. Eur. Sklypui įsigyti skiriama iki 15 proc. šios sumos.

Jaunoms šeimoms teikiamos subsidijos:

neauginančioms vaikų – 15 proc.;

auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;

auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;

auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Reikalavimai šeimoms

Abu sutuoktiniai ne vyresni kaip 35 metų arba motina/tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų. Jei susilaukia trečio ir daugiau vaikų – iki 40 metų;
nė vienas jaunųjų tėvų neturi Lietuvoje ir užsienyje nuosavybės teise priklausančio būsto;
įsigyja pirmąjį būstą;
pagal įstatymus deklaravo turtą.

Privalomi pateikti dokumentai

Šeimos turto deklaracija už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu).
Teismo sprendimas įvaikinti vaiką arba sprendimas, kuriuo vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba).
Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas).
Jei šeimos nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi, reikia pateikti statinio ekspertizę atlikusios institucijos išvadą. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą – projektuotojo išvadą, kad būstas netinkamas gyventi.

Priėmimas ir nagrinėjimas

Prašymai priimami www.spis.lt arba Savivaldybės priimamajame.

Specialistai juos nagrinės iš eilės pagal pateikimo datą. Sprendimas dėl subsidijos skyrimo/neskyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Apie tai jauna šeima bus informuojama tokiu būdu, kuris nurodytas prašyme.

O toliau?

Nusprendus skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 2 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį.

Kredito davėjui taip pat reikia pateikti Gyventojų registro departamento pažymą, kad būstas neperkamas iš artimos giminystės ryšiais (tėvų ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) susijusio asmens.

Jeigu prašymas skirti subsidiją netenkinamas dėl to, kad buvo išnaudotos visos tiems metams skirtos lėšos, šeima įrašoma į sąrašą finansinei paskatai gauti kitąmet. Tokiu atveju ji turi atnaujinti prašymo duomenis iki kitų metų sausio 15 d. Neatnaujinus gali būti iš sąrašo išbraukta.

Dėmesio!

Gavusi subsidiją šeima negalės visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu. Lėšas reikės grąžinti, jei per 10 metų būstą norės perleisti kitiems. Jei nuo būsto įsigijimo per 5 metus susilauks 3 ar daugiau vaikų ir norės nusipirkti didesnį būstą, šį perleisdama kitiems, – subsidijos grąžinti nereikės. Taip pat kaip ir pasikeitus būsto savininkui dėl paveldėjimo, jaunai šeimai nutraukus santuoką (jeigu nuosavybės teisė pereina vienam buvusių sutuoktinių).

Savivaldybėje prašymai priimami: priimamojo 2-oji darbo vieta, tel. pasiteirauti 501 489, 501 269, 501 273.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų