Vos prieš mėnesį duris atvėręs Atviras jaunimo centras, skirtas ištraukti nemotyvuotą jaunimą iš gatvės, jau tampa ir politinių batalijų epicentru. T. Šiaudinio nuotr.

Jaunimą vejasi politika

Jaunimą vejasi politika

Jauniems žmonėms, ypač augantiems mažesnių finansinių galimybių bei socialinės rizikos šeimose, vos prieš mėnesį atidarytas Panevėžio atviras jaunimo centras (AJC) jau virsta įrankiu politinių partijų rankose.

Artimiausiame miesto Tarybos posėdyje centro direktorė Daiva Juodelienė prašys politikų leisti po šios įstaigos stogu įregistruoti nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Lietuvos liberalus jaunimas“ Panevėžio filialą. Organizacija oficialiai skelbiasi nesanti partinė.

Vis dėlto paneigti jos sąsajas su politine jėga būtų sunkoka. Liberalų ideologiją deklaruojančios organizacijos vienas iš įkūrėjų yra dabartinis Vilniaus meras liberalsąjūdininkas Remigijus Šimašius, tai pačiai partijai priklauso ir Panevėžio AJC direktorė D. Juodelienė, vadovaujanti Liberalų sąjūdžio Panevėžio rajono skyriui.

Misija ne ta

Ar AJC taps  „Panevėžio liberalaus jaunimo“ buveine, balsuos miesto Taryba. Kai kuriems jos nariams tokie liberalų ketinimai neatrodo gražiai.

Socialdemokratas Donatas Degenis neabejoja, kad ši nevyriausybinė organizacija yra įrankis liberalams siekti savo politinių tikslų.

„Jau pats pavadinimas kelia asociacijų su partija. Jei organizacijos įkūrėjai siekė nebūti politiškai šališki, galėjo sukurti kitokį, aliuzijų į partijas neturintį, vardą, pavyzdžiui, Panevėžio jaunimas“, – įvertino D. Degenis.

Anot socialdemokrato, leidimas AJC registruotis „Panevėžio liberaliam jaunimui“ atvertų duris su politinėmis jėgomis siejamoms kitoms jaunimo organizacijoms. Tarybos nario nuomone, tokia praktika nederėtų su svarbiausiu AJC tikslu – suteikti erdvę ir galimybę integruotis į visuomenę nemotyvuotam jaunimui iš gatvės.

„Kuriant jaunimo centrą buvo labai aiškiai akcentuota, kad šita įstaiga nebus politizuota. Bet jaučiamos tendencijos leidžia tuo abejoti. Centro misija – socialiai pažeidžiamą jaunimą ištraukti iš gatvės ir nereikia tos erdvės suteršti politinėmis asociacijomis“, – „Sekundei“ teigė D. Degenis.

„Esame politinė organizacija, bet ne partinė. Jei Tarybos nariai nejaučia skirtumo, reikės jiems paaiškinti“. D. Katelė

Registruotų visus iš eilės

Ar AJC dera registruoti su liberalia politine jėga siejamą jaunimo organizaciją, abejoja ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas miesto Taryboje Vitalijus Satkevičius. Jo taip pat neįtikina, kad kaip liberalus prisistatantis jaunimas nesąs globojamas partijos.

„Jei organizacija politinė, drįstu galvoti, kad liberalai auginasi jaunus žmones“, – sako Tarybos narys.

V.Satkevičius svarsto susilaikyti balsuojant. Tačiau Tarybos narys nematytų nieko keisto, jei centre būtų registruojamos visos jaunimo organizacijos, tarp jų ir politinės.

„Jei liberaliam jaunimui leistume registruotis, reikėtų leisti ir visiems kitiems – krikščioniškajam, socialdemokratų, kitų pažiūrų jaunimui“, – mano V. Satkevičius.

Truputį liberalu negali būti

Galimybę „Panevėžio liberaliam jaunimui“ įsikurti AJC dviprasmiškai vertina ir Darbo partijos atstovai Taryboje. Alfonsas Petrauskas sutinka, kad įstaiga turėtų būti atvira visų įsitikinimų jaunimui, tačiau abejoja, ar būtų teisinga po AJC stogu suteikti pastogę politizuotoms nevyriausybinėms organizacijoms. A. Petrauskas teigia netikintis, kad „Panevėžio liberalus jaunimas“ neturi sąsajų su partija.

„Arba liberalas, arba ne. Nebūna gi moteris truputį nėščia“, – sako „darbietis“.

Jis sutinka, kad AJC turi būti atviras visiems jauniems žmonėms, taip pat ir deklaruojantiems konkrečias politines pažiūras, tačiau nemano, kad būtų teisinga visas jaunimo organizacijas priregistruoti socialinę funkciją turinčioje atlikti įstaigoje.

„Jaunimo centro patalpos skirtos susirinkti jauniems žmonėms, ten organizuoti įvairias veiklas, leisti laisvalaikį. Šita įstaiga turi vienyti jaunimą. Jei liberalus jaunimas mato save bendrame Panevėžio jaunimo būryje, jiems durys atviros. Bet kodėl reikia jaunus žmones skaidyti į organizacijas – vieni bus liberalai, dar ateis ne liberalai. Jei pradės kurtis organizacijos, atsiras jaunimo susiskaidymas“, – „Sekundei“ tvirtino A. Petrauskas.

Partinių užsakymų neįžvelgia

Tokios Tarybos narių abejonės ir skeptiškas požiūris į priregistruoti pasiprašiusį Panevėžio liberalų jaunimą stebina su judėjimu „Kartu“ į miesto Tarybą išrinktą jauniausią jos narį Daumantą Simėną.

Jaunasis politikas nemato kliūčių, kodėl AJC negalėtų tapti pastoge ir liberaliam jaunimui. Anot jo, centras turi būti atviras ir nemotyvuotiems, ir aktyviems jaunuoliams, taip pat – propaguojantiesiems konkrečios politinės partijos idėjas.

„Liberalus jaunimas nėra partinė organizacija, bet jei sugalvotų registruotis ir tokios, kodėl negalėtų? Jos nebūtinai vykdo partinius užsakymus“, – atverti AJC duris ir partijoms nemato problemos D. Simėnas.

D. Juodelienė neigia liberalaus jaunimo sąsajas su partija ir juokiasi iš nuogąstavimų, kad Atviram jaunimo centrui gresia tapti politizuotam. T. Šiaudinio nuotr.

Sąsajas neigia

Tarybai siūlymą leisti AJC įregistruoti „Panevėžio liberalaus jaunimo“ organizacijos  buveinę teiksiančiai liberalei D. Juodelienei nuogąstavimai, kad centrui gresia tapti partinio jaunimo prieglauda, sukėlė juoką. Anot jos, prašymą registruotis AJC adresu organizacija pateikė neturėdama vietos prisiglausti.

„Panevėžio liberalus jaunimas veikia kaip nevyriausybinė organizacija ir neturi jokio juridinio statuso. Jie neturi nei sąskaitos, nei registracijos adreso, todėl jų ribotos galimybės teikti paraiškas gauti finansavimui vykdomiems projektams. Ar yra logikos, kad kai kurios tokios organizacijos registruojasi butuose?“ – aiškino D. Juodelienė.

Liberalų sąjūdžio narė tvirtina, kad su jos atstovaujama partija liberalus jaunimas neturi sąsajų.

„Jie patys pabrėžia, kad yra liberalios pakraipos, bet tik tiek“, – tikino D. Juodelienė.

Tačiau, anot direktorės, centre neatstumiami bet kuriai partijai atstovaujantys jauni žmonės. Socialdemokratų jaunimo lyderiui, organizavusiam mokymus, AJC irgi buvo  nemokamai suteiktos patalpos.

„Į centrą ateina visų pažiūrų jaunimas – ir jaunieji konservatoriai, ir socialdemokratai, ir liberalai. Mūsų patalpos visiems atviros ir kas pasikeis, jei bus leista kuriai nors čia registruotis?“ – mano D. Juodelienė.

Nuo kovo veikiančiame AJC per dieną apsilanko maždaug 30 jaunų žmonių. Pasak direktorės, iš jų pusė – tie, kuriems nėra gera namuose, kita dalis – aktyvus jaunimas, priklausantis įvairioms religinėms, visuomeninėms organizacijoms, ieškantis patalpų savo renginiams.

Politinė, bet ne partinė

Panevėžio liberalaus jaunimo lyderio Domanto Katelės nuomone, AJC turėtų vienyti jaunų žmonių organizacijas, todėl nematantis problemos jiems registruotis po šios įstaigos stogu. Dabar liberalus jaunimas veikia „Garso“ kino centro patalpose.

D.Katelė neigia sąsajas su partijomis, tačiau pripažįsta, jog tai politinė nevyriausybinė organizacija. Panevėžio jaunųjų liberalų lyderio teigimu, politinė ir partinė – visiškai skirtingos sąvokos.

„Esame politinė organizacija, bet ne partinė. Jei Tarybos nariai nejaučia skirtumo, reikės jiems paaiškinti“, – nusiteikęs D. Katelė.

Panevėžio liberalus jaunimas yra organizacijos „Lietuvos liberalus jaunimas“ filialas. Pasak D. Katelės, nors organizacijos įstatuose akcentuojama liberalų ideologija, tačiau oficialiai ji nėra pavaldi jokiai partijai.

„Mus vienija tik liberalų ideologija“, – „Sekundei“ aiškino D. Katelė.

Vis dėlto visiškai paneigti „Lietuvos liberalaus jaunimo“ sąsajas su Liberalų sąjūdžiu nebūtų teisinga. Organizaciją įkūrė iniciatyvinė grupė, kurią sudarę žmonės dabar atstovauja Liberalų sąjūdžiui. Vienas iš tokių – dabartinis Vilniaus meras liberalsąjūdininkas Remigijus Šimašius. Prieš šešerius metus įsteigto organizacijos filialo „Panevėžio liberalus jaunimas“ vienas iš pradininkų Haroldas Maselis šiuo metu taip pat yra Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos narys.

Komentarai

 • Košmaras. Gal atsipeikėti laikas? Juodelienės gal nepažįstate?

 • Sąsajos labai akivaizdžios. Liūdna, kad tokie dalykai vyksta. Įdomu kodėl Panevėžio liberalus jaunimas negali paprašyti miesto savivaldybės dalijamų patalpų. Juk tokiu atveju jokie interesai nesikirstų.

  • Kur miesto savivaldybė dalija patalpas? Gal galit sukonkretinti? Labai reikėtų. Iš anksto dėkoju.

  • Panevėžio miesto savivaldybė gali suteikti patalpas tik pateikus oficialų prašymą. Tam, kad pateikti prašymą, turi būti oficialiai įsteigta organizacija. Būtent šią problemą ir turi PLJ. Kol neturi registracijos adreso, tol negali registruoti organizacijos, atsidaryti sąskaitos, turėti antspaudą ir būti už save atsakingi.

   • Atsakyti
 • Jeigu tiesiog atsižvelgtumėte į jauno žmogaus poreikius, kad ir kokie jie dabar būtų arba kad ir kaip nepatiktų, bei keltų norą išsakyti iškilūsį nepasitenkinimą kokiam aukšto intelekto, ale plačių pažiūrų, tvirtų moralinių normų politikui su tokiais banaliais ir netaktiškais juokeliais apie truputį nėščią moterį… Keliu ranką su paprastu klausimu, mūsų miesto „galingieji“ – ar galite, mieli žurnalistai, dažnai iš intriginės, paskalinės duonos gyvenantys (turėtų būti prėska ir karti, ar ne?), mieli politikai, jau tapę pernelyg neautoritetingi ir negerbiami šioje visuomenėje, atsitraukti nuo lovio ir pabandyti suprasti, kad visi ieško sau vietos, kad tobulėtų, priimtų esminius sprendimus savo ateičiai ir taip pat galėtų tapti įkvėpimu ne taip pažengusiems, be girtų tėvų nieko daugiau nematantiems ir nepažįstantiems vaikams??? Vietoje tokios politinių aferų sferų chimerų analizių, pagalvokite, kaip nupirkti ar padovanoti AJC šaldytuvą ar papildyti žaidimų arsenalą, kad jaunuolis nesiskųstų esąs alkanas ar nelaimingas. Ar tiesiog ateikite pabendrauti. Pasidalinkite patirtimi. Parašykite straipsnį, interviu apie tai, kaip politikas Vardenį Pavardenį išmokė išlankstyti lėktuvėlį ar sužaidė galingą stalo futbolo mačą. Kartų draugystė – spartesnis progresas. AJC laukiami visi. Šis milžiniškas pastatas gali būti visų idėjų, ideologijų namais, kad į juos užėjęs rastum save kitokį ir išeitum daaaug aukštesnis dvasia, protu, nei buvai.
  “ Pro rytmečio vartus išeisim aukštesni.“ – sakąs vienas Poetas. Ar suteiksite galimybę ar tiesiog šokinėsite į tuos vartus kaip tie raguotieji ir neleisit praeiti??? Gražios dienos.

 • Straipsnis labai šališkas ir akivaizdžiai autorius nėra normaliai pasidomėjęs jaunimo organizacijų specifika ir kitais aspektais. Liberalus jaunimas yra vienintelė nuo partijos nepriklausoma politinė jaunimo organizacija. Tokios įžvalgos labai neigiamai nuteikia ties mūsų krašto žiniasklaidos kokybe.

 • Ar čia jaunieji liberalai alkani nelaimingi ir be lėktuvėlių ? Tada jau visai blogai po saule. Ne patalpų jiems reikia, o pašalpų.

 • Jei tai tik padės jaunimui – galiu būti ir blogis!

 • Šaunuoliai, tokio centro steigėjai, Didelis jums ačiū. Bet kam reikia tuos vaikus kišti į politiką? Ar jau be politikos nieko nebegalime padaryti, Manau, kad tik sukiršinsit vaikus. Leiskite jiems gyventi laisvai, Ateis laikas, patys pasirinks kuriuo keliu eiti.

 • O politinė, bet ne partinė organizacija tai čia taip pat kaip nepartiniai valstiečių sąraše. Labai teisingas požiūris suteikti jaunimui erdvę laisvalaikiui, bet – be jokių politinių priekonių.

  • Leiskite tada registruoti šią NVO Jūsų mokykloje. Arba dar geriau-savo bute.

   • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (11)

Atsakymas į Kamilė komentarą Atšaukti atsakymą

Daugiau leidinio naujienų