Gyventojai optimistiškiau vertina galimybę sutaupyti

Gyventojai optimistiškiau vertina galimybę sutaupyti

Palyginti su sausio mėn., gyventojai optimistiškiau vertino galimybes nors kiek sutaupyti, šiek tiek blogiau – namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties bei bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas.

Vasario mėn., palyginti su sausio mėn., gyventojų, besitikinčių bent kiek sutaupyti, dalis padidėjo nuo 30 iki 35 proc., o visiškai nesitikinčių nors kiek sutaupyti gyventojų dalis sumažėjo nuo 27 iki 24 proc.

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties perspektyvas truputį pablogėjo: gyventojų, besitikinčių namų ūkio finansinės padėties gerėjimo per artimiausius 12 mėn., dalis sumažėjo nuo 23 iki 21 proc., kaip ir sausio mėn., 14 proc. manė, kad padėtis blogės.

Vertindami šalies ekonominės padėties perspektyvas, 26 proc. gyventojų teigė, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pagerės, 24 proc. manė, kad pablogės, o 45 proc. – kad padėtis išliks tokia pati (sausio mėn. – atitinkamai 27, 23 ir 46 proc.).

Pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime vasario mėn. skyrėsi 2 procentiniais punktais: mieste jis sudarė minus 7, kaime – minus 9. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė, o kaime padidėjo 1 procentiniu punktu.

Miesto gyventojų padidėjusį pesimizmą vertinant šalies ekonominės padėties perspektyvas atsvėrė optimistiškesnės galimybės nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių prognozės.

Palyginti su sausio mėn., kaimo gyventojai optimistiškiau vertino galimybę sutaupyti ir šalies ekonominės padėties perspektyvas: gyventojų, besitikinčių nors kiek sutaupyti dalis padidėjo nuo 26 iki 30 proc., prognozuojančių šalies ekonominės padėties pagerėjimą – nuo 22 iki 29 proc. Tačiau kaimo gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties perspektyvas buvo pesimistiškesnė: manančiųjų, kad namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn. gerės, dalis sumažėjo nuo 24 iki 19 proc.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų