Didės Panevėžio miesto kultūros darbuotojų atlyginimai

Didės Panevėžio miesto kultūros darbuotojų atlyginimai

Panevėžys pasirašė Kultūros ministerijos inicijuotą memorandumą, kuriuo numatoma nuo kitų metų kelti atlyginimus kultūros ir meno darbuotojams.

„Esu įsitikinęs, kad mūsų miesto kultūrininkų darbas turi būti įvertintas ir papildoma finansine paskata. Šalyje didinamas gydytojų, pedagogų, pareigūnų darbo užmokestis. Visiškai teisinga kelti kultūros darbuotojų algas, kurios šiuo metu yra vienos mažiausių viešajame sektoriuje“, – sako mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Petras Luomanas.

Memorandumu sutarta 2019–2021 metais bendromis pastangomis nuosekliai didinti Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus, panaikinant atotrūkį nuo švietimo darbuotojų atlyginimų.

2019 m. Vyriausybė ir Savivaldybė įsipareigota vienodomis dalimis skirti papildomą finansavimą kultūros ir meno darbuotojų algoms kelti.

Šiuo metu Savivaldybė turi 8 kultūros ir meno įstaigas: viešąją biblioteką, Kraštotyros muziejų, Dailės galeriją, Muzikinį, Lėlių vežimo ir „Meno“ teatrus, Bendruomenių rūmus ir kino centrą „Garsas“. Čia įsteigtos 332 pareigybės, tarp jų 241 – kultūros ir meno darbuotojo.

Miesto biudžete lėšų visų 8 įstaigose dirbančių žmonių atlyginimams kasmet daugėja (didėjo minimali alga, bazinis dydis ir kt.). 2016 m. jos sudarė beveik 2,58 mln. Eur, 2017 m. – 2,87 mln. Eur, 2018 m. – 3,14 mln. Eur.

Memorandumu Vyriausybė taip pat įsipareigoja taikyti papildomas kompleksines finansines priemones darbo užmokesčiui kelti (mažinant mokestinę naštą su darbo santykiais susijusioms pajamoms, didinant pareiginės algos bazinį dydį, skiriant papildomai lėšų valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti ir kt.).

Komentarai

  • O kur dingo mokyklų bibliotekininkai?
    Ar jie ne panevėžiečiai, ar ne kultūros darbuotojai?

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų