Atnaujinamos dar trys švietimo įstaigos

Atnaujinamos dar trys švietimo įstaigos

Panevėžio savivaldybė remontuos 3 švietimo įstaigas – „Vilties” progimnaziją, regos centrą „Linelis” ir lopšelį-darželį „Rugelis”. Pasirašytos ES finansavimo sutartys su Centrine projektų valdymo agentūra. Panevėžį pasieks beveik 1,24 mln. ES ir valstybės lėšų. Savivaldybė prisidės 105 tūkst. Eur.

„Turėsime dar tris jaukesnes, tvarkingesnes, atnaujintas švietimo įstaigas, kurios tenkins miesto bendruomenės poreikius. „Viltį“ – vieną populiariausių mokyklų, „Rugelį“ – darželį, kur vaikai ugdomi pagal „Valdorfo“ metodiką, „Linelį“ – įstaigą specialiųjų poreikių vaikams“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža.

Planuojama suremontuoti „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpas ir jas įrengti. Mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios edukacinės erdvės, aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Bendra projekto vertė – 706,76 tūkst. Eur. Iš jų beveik 649,5 tūkst. Eur – ES lėšos, likusi dalis – Savivaldybės indėlis.

Bus atnaujinama regos centro „Linelis“ infrastruktūra: pastatytas antras aukštas, remontuojamos patalpos, keičiami baldai ir įranga, įrengta sensorinė patalpa, pritaikant kūrybinio ir savireguliacijos ugdymo veiklai naujas ir turimas patalpas. Bus įrengtos 4 papildomos grupės, kuriose, tenkinant miesto poreikius, atsiras 80 naujų vietų. Bendra projekto vertė – per 400 tūkst. Eur. Iš jų 370 tūkst. Eur – ES ir valstybės finansavimas.

Bus tvarkomos lopšelio-darželio „Rugelis“ nenaudojamos ar neracionaliai naudojamos patalpos jas funkciškai perplanuojant, remontuojant, pritaikant vaikų kūrybiškumo skatinimui, savireguliacijos ugdymui bei neįgaliųjų poreikiams. Taip pat numatyta nupirkti baldų, ugdymo proceso tobulinti reikalingų priemonių ir įrangą. Atlikus visus suplanuotus darbus bus ne tik jaukiau – atsiras 2 grupės su papildomomis 35 vietomis vaikams. Bendra projekto vertė – beveik 235,5 tūkst. Eur. Iš jų 217 825 Eur – ES ir valstybės lėšos.

Visi 3 projektai bus įgyvendinami 2018-2020 m.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų