T. ŠIAUDINIO nuotr.

Valstybės šimtmečio išvakarėse – panevėžiečių mintys

Valstybės šimtmečio išvakarėse – panevėžiečių mintys

Vasario 16-ąją valstybės gimtadienį šventę Panevėžio žmonės turėjo, ką palinkėti ne tik Lietuvai, bet ir sau patiems. Labiausiai – bendrystės, vienybės, ir ne tik per valstybines šventes, bet ir kasdienybėje.

Vlada Poviliūnienė

„Esu lietuvė, lietuvių dukra, tad Vasario 16-osios šventė man yra labai svarbi. Visada tokių svarbių švenčių progomis, nors gyvename rajone, su šeima atvažiuojame į miestą, dalyvaujame renginiuose. Džiaugiuosi, kad šį kartą ir aštuonerių metų anūkas kartu, kad jis matys ir tikrai nepamirš, kaip gausiai į Laisvės aikštę rinkosi žmonės, kaip gražiai buvo minimos 99-osios Nepriklausomybės metinės.

Labai norisi sulaukti šimtojo jubiliejaus. Tikiuosi, kad žmonės gražiai pagerbs tokią reikšmingą sukaktį – nereikėtų, kad ji būtų paminima pagėrimais ar kokiais baliais. Ši diena turėtų būti ypatinga, jos metu reikėtų gražiai išreikšti padėką, pagarbą, meilę Tėvynei.“

Vaiva Andrejeva

„Atėjome į šventę su dviejų metų sūneliu. Nors jis dar nelabai supranta kas čia vyksta, bet džiaugiasi, mojuoja maža Trispalve. Kai paaugs, paaiškinsime, ką reiškia šios vėliavos spalvos, kokia šios šventės reikšmė, mokysime tautiškos giesmės.

Vasario 16-oji man ir mano šeimai tikrai svarbi šventė. Visada ateiname į Laisvės aikštę, į kitus renginius – pasibūti su žmonėmis, pajusti tuo metu čia tvyrantį bendrystės, vienybės jausmą.“

Danutė Zabielienė

„Į šventinį minėjimą atėjau pasipuošusi tautiniu kostiumu – tam drabužiui jaučiu ypatingą pagarbą ir manau, kad tokių svarbių švenčių proga labai svarbu jį dėvėti.

Esu Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės Panevėžio įgulos karininkų šeimų moterų draugijos pirmininkė ir su bendramintėmis svarstėme, kad šios šventės esmė, jos prasmė yra laisvė. O laisvėje telpa labai daug – tai ir pagarba, ir atsakomybė, ir pasiaukojimas, darbas, tikėjimas.“

Borisas Bylinskis

„Valstybinės šventės visiems turi būti svarbios. Kiekvienas pilietis privalo suprasti tokių švenčių prasmę ir stengtis dalyvauti renginiuose. Susitikęs su žmonėmis, dalyvaudamas bendruose renginiuose įrodysi, kad dar yra Lietuvoje žmonių, ne visi išsilakstė.

Norėtųsi, kad artėjantis šimtmečio jubiliejus atneštų kuo daugiau vienybės. Baisu, kad dabar vienybė gali pasireikšti tik esant sudėtingoms situacijoms, kylant pavojams. Vienybės lietuviams reikėtų ir kasdienybėje, ir švenčių metu.“

Mindaugas Raišys su žmona Renata ir sūneliu Tautvilu

„Be Vasario 16-osios nebūtų nieko – nei Kovo 11-osios, nei kitų švenčių. Tad ši diena kiekvienam lietuviui yra svarbi ir reikšminga. O čia jau šimto metų sukaktis artėja, ir norėtųsi, kad visi ateinantys 2018- ieji būtų pažymėti šios gražios sukakties ženklu. Nebūtina visą paminėjimą sudėti į vieną dieną – visus metus turėtų vykti šiai ypatingai datai skirti renginiai. Reikėtų atskleisti kuo daugiau istorinių faktų, pasakoti apie asmenybes, Nepriklausomybės akto signatarus. Istorinių žinių niekada nebus per daug, o ypač tokių svarbių.“

Vida Kasevičienė ir Lina Danilevičienė

„Mes esame draugės nuo vaikystės, kartu mokykloje mokėmės, tame pačiame institute studijavome – kartu ir asmenines, ir valstybines šventes švenčiame.

Vasario 16-ji – viena iš tų datų, kai namuose likti nė viena tiesiog negalime. Jau tapo tradicija ateiti į gražius renginius prie miesto Savivaldybės. Valstybinių švenčių metu čia keliama Trispalvė, giedamas himnas, žmonės sveikina vieni kitus. Mes irgi visada ateiname, kad pajustume tą bendrumo jausmą, paminėtume tautai svarbias datas.“

Stanislovas Varys

„Šventė yra šventė – ją reikia švęsti ir gerbti. Tačiau dabartinės situacijos aš negerbiu.

Man jau 74 metai, ir per savo gyvenimą daug visko mačiau ir girdėjau. Žinoma, man svarbu kad Lietuva laisva, nepriklausoma ir vėliava valstybinių švenčių proga visada iškeliu. Bet gaila, kad dabar paprastiems žmonėms neretai tenka pasijusti baudžiauninkų kailyje. Kiekvienas ponas žmogų gali nuskriausti, savo valią jam diktuoti, už nieką laikyti.“

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų