V. Kaikario įmonės susižėrė beveik 45 mln. litų paramos

V. Kaikario įmonės susižėrė beveik 45 mln. litų paramos

Su verslininku Viliumi Kaikariu susijusios įmonės 2000–2013 m. gavo bent 44,7 mln. litų paramos. 42,4 mln. litų siekė europinės, 2,3 mln. litų – nacionalinio biudžeto lėšos.

IQ skaičiavimai, atlikti remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros ir tinklalapio esparama.lt duomenimis, rodo, kad daugiausia pinigų per šį laikotarpį susižėrė salyklą gaminanti Švenčionėlių bendrovė „Maltosa“. 100 proc. jos akcijų valdo įmonė „Šiaurės vilkas“, vadovaujama V. Kaikario ir priklausanti jo motinai Palmyrai Kaikarienei.

„Maltosos“ gauta parama siekia beveik 17 mln. litų. Dar iš SAPARD lėšų, dalintų Lietuvai ruošiantis stoti į ES, įmonė gavo 7,8 mln. litų. Pagal 2007–2013 m. Lietuvos kaimo plėtros programą jai skirta 4,4 mln. litų salyklo gamybos bazei modernizuoti. 2009–2010 m. iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) „Maltosai“ atseikėta dar 4,5 mln. litų.

Šiek tiek mažiau – 11,5 mln. litų – paramos atsikando Skaistgirio žemės ūkio bendrovė, kurios bendraturčiu V. Kaikaris buvo įvardijamas 2012 m. Jos 2008–2013 m. gautos EŽŪGF ir EŽŪFKP tiesioginės išmokos už cukrų, pasėlius ir kitos lėšos sudaro 5,4 mln. litų. Iš SAPARD lėšų investicijoms į pieno gamybą jai buvo skirta 1,2 mln.litų.

Vėliau, pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, Skaistgirio žemės ūkio bendrovės gamybos bazei modernizuoti atseikėta dar 1,3 mln. litų. 2007–2013 m. pagal kaimo plėtros programą skirta 3,2 mln. litų investicijoms į pieno gamybą ir perdirbimą, gamybos bazės modernizavimą ir t.t. Iš nacionalinių biudžeto tiesioginių ir kitų išmokų pavidalu Skaistgirio žemės ūkio bendrovė gavo 0,3 mln. litų.

Su V. Kaikariu susijusi (valdo 22,6 proc. balsų) mėsos perdirbimo įmonė Joniškio „Delikatesas“ gavo 9,7 mln. litų. Tiesioginės ir įvairios kitos išmokos 2009–2013 m. iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sudaro 3,3 mln. litų. 2004–2006 m. gamybos bazei modernizuoti įmonei skirta beveik 3 mln. litų. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą gamybai modernizuoti ir pan. „Delikatesas“ gavo 3,4 mln. litų.

SV Obeliai“, kurios 53,24 proc. akcijų valdo „Šiaurės vilkas“, surinko 5,3 mln. litų įvairios paramos. 2004–2006 m. rapsų perdirbimo cechui įrengti įmonei skirta 3,3 mln. litų. 2010–2013 m. iš nacionalinio biudžeto „SV Obeliams“ skirta 2 mln. litų paramos biodegalų gamybos plėtrai.

Pačiam „Šiaurės vilkui“ 2009 m. skirta 1,4 mln. litų iš EŽŪGF.

Rėmė ir konservatorius, ir valstiečius

Verslo interesų Rusijoje turintis V. Kaikaris pastaruoju metu ne kartą kritikavo principingą Lietuvos poziciją Rusijos veiksmų Ukrainoje atžvilgiu. LRT televizijos laidoje „Dėmesio centre“ Lietuvą jis palygino su muse, mėginančia nurodinėti, kur turėtų eiti dramblių kaimenės.

Bene principingiausios pozicijos Rusijos atžvilgiu visuomet laikosi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija. Vyriausios rinkimų komisijos duomenimis (VRK), 2010 m. gegužę būtent šiai partijai 12 tūkst. litų paramos skyrė „SV Obeliai“.

Dar 75 tūkst. litų 2010–2011 m. šiai partijai skyrė bendrovė „SV Logistic“. Šią įmonę 2006 m. įsteigė „Šiaurės vilkas“. Dabar 52 proc. UAB „SV Logistic“ akcijų valdo Inga Zubkevičiūtė, po 24 proc. akcijų – Irma Zubkevičiūtė ir Lina Povilaitienė. Akcijas jos įsigijo 2008 m.

VRK duomenimis, 2007 m. P. Kaikarienė paaukojo 30 tūkst. litų Valstiečių liaudininkų (dabar – Valstiečių ir žaliųjų) partijai.

Sumokėti mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, bendrovė „Šiaurės vilkas“ 2013 m. sumokėjo 102,4 tūkst. litų mokesčių. 2012 m. ši suma siekė 680,4 tūkst. litų. Tais metais įmonė pasiekė 44,4 mln. litų apyvartą ir uždirbo 833,5 tūkst. litų grynojo pelno.

„Maltosa“ 2013 m. iš biudžeto susigrąžino 834 tūkst. litais, o 2012 m. – 2,7 mln. litais daugiau, nei sumokėjo..

„SV Servisas“ pernai VMI sumokėjo 501,6 tūkst. litų mokesčių, o „SV Transport“ – 759,9 tūkst. litų. 2012 m. šios sumos atitinkamai siekė apie 446,3 ir 154,6 tūkst. litų.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų