Trys R. Granausko gyvenimai

Trys R. Granausko gyvenimai

Šiais metais išleista Romualdo Granausko (1939–2014) knyga „Trečias gyvenimas“, kurioje to paties pavadinimo aštuonių skyrių apysaka ir esė „Žodžio paglostymas“ – tarsi 2011 m. išspausdinto novelių romano „Trys vienatvės“ aidas. Pastarojo dešimt skyrių atspindi dešimtį autoriaus, Nacionalinės kultūros premijos laureato, gyvenimo tarpsnių. Kuo ypatingas ar kuo tradiciškas prozininko, dramaturgo, eseisto „Trečias gyvenimas“?

 

Galbūt ši apysaka ir ypatinga tradiciškumu. R. Granauskas ištikimas savo rašybos stiliui. Jam netrūksta paprasto, bet ne prasto humoro, saviironijos. „Trečias gyvenimas“ – pasakojimas apie save. Rašytojas, jo asmeninė patirtis yra apysakos esmė. Čia subjektyvi žiūra – ne nepagrįstas, leidžiantis abejoti dalykas, priešingai, – tai tiesos, tikrumo argumentas. Viskas persmelkta asmeninio žvilgsnio, jausmo, todėl faktinė tikrovė lyg sena dokumentinė nuotrauka skleidžia šilumą.

Gebėjimas sugrįžti į vaikystę, visa matyti vaiko akimis, visa nusakyti vaiko lūpomis – jau tradiciška skaitant R. Granausko kūrybą. Kiekvienas nuotykis, kiekviena situacija neapsieina be peizažo aprašymo. Būtent kaimiškoji kilmė ir įskiepijo gamtos pajautą, kuri pasireiškia kitokia klausa, kitokia rega, kitu jautrumu. Vaikiškas naivumas, nesugadintas, nesuvaržytas vaizduotės žaismas, leidžiantis matyti ir suvokti pasaulį taip, kad visa būtų pagrįsta išradingumo nestokojančia logika, priverčia skaitytoją nejučia šyptelti ar balsu nusijuokti.

Gamta ir literatūra buvo dvi paralelios R. Granausko gyvenimo linijos, tačiau, kaip matyti apysakoje, jos neretai susikerta, verčia rinktis ar tiesiog nepaiso tavo valios ir tai viena, tai kita ima dominuoti, nugali antrąją ir užvaldo: „Kai ilgai skaitai ir įsiskaitai, lyg ir esi čia, lyg ir nebesi. <…> Pakėlęs akis matai, kad kieme sninga, bet atmintis neįsileidžia nieko daugiau“ (p. 38).

R. Granauskas – žemaitis, tai patvirtina veikėjų bendravimo kalba. Ji – dar vienas autentikos ženklas, įrodymas, kad rašytojas buvo realistas. Jo žodis ne tik vaizdus, bet ir stiprus. Knygoje vaizduojamas gyvenimas tarsi iškyla prieš akis, garsai tarytum paliečia klausą. Viskas tikra, nes patirta, nes rašoma apie tai, kas paliko žymę atmintyje, kas suformavo santykio su pasauliu, žmonėmis pobūdį.

Paskutinėje savo knygoje R. Granauskas kaimo būtį dalijo į tris lygmenis. Pirmasis – paprastas, visiems matomas, iš kasdienės rutinos. Antrasis, kaip sako autorius, labiau girdimas, nei matomas:  šnekos, apkalbos, naujienos, gandai. Kalbėjimasis, tarimasis, svarstymas, kas laikoma protingumu, nes „nepuolama gyventi stačia galva“. O tas trečiasis – nei aiškiai matomas, nei girdimas, jis – visa, kas nutylėta, apie ką tik puse sakinio, akies mirktelėjimu, lūpų kryptelėjimu užsiminta. Šis gyvenimas tik numanomas, nujaučiamas, tačiau jame, pasak R. Granausko, „vyksta labai svarbūs dalykai. Gal net patys svarbiausi“ (p. 75). Veikiausiai apysaką pavadindamas to slaptojo gyvenimo, slypinčio kažkur, dar „ikimintinėje“ erdvėje, tarp vaizduotės ir tikrovės, vardu, rašytojas turėjo omeny skaitytojui pateikiąs tai, kas asmeniškiausia, kas galbūt, žiūrint iš pašalies, net nematoma ar rodytųsi visai nereikšminga, o išties žmogui, kūrėjui yra esmingiausia.

Esė „Žodžio paglostymas“, anot autoriaus, kilo iš baugulio, kad nebespės pabaigti daugybės susikaupusių mažųjų darbų, tad, ištaręs: „Veik – ir įveiksi. Nepalik kitiems išeidamas savo kokių šiukšlių pakrūmėj. Jos rodo, kad tavo čia būta, bet būta netvarkingo ir neprotingo. Susirink viską ir išsinešk, šitaip padarysi daugiau vietos pasiliekantiems“ (p. 123), ėmėsi baigti tai, kas pradėta. Svarbiausia tarp mažųjų – nebaigtos galvoti mintys, kurias rašytojas jautriai lygina su nulaužtu medeliu, iš kurio galėjo išaugti lapotas klevas, vešlus krūmas paukščio lizdui.

R. Granauskas savo kūrinyje klausia: ar prisiminimai nėra svarbiausia iš to, kas turima? Jo paties nuomone, būtent prisiminimais skiriamės vienas nuo kito, tai pati mūsų esmė. Ir niekas, tik tu pats, gali prisiminti savo gyvenimą. Todėl nenorėdamas, kad po mirties liktų tik biografija, bylojanti faktus, o ne gyvenimą, rašo. Tačiau į tai žvelgia ironiškai, nes gyvenimą gali tiktai gyventi, nes jis neužrašomas.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų