Troleibuso kontrakultūra

Troleibuso kontrakultūra

Kontrakultūros sąjūdžių istorija Lietuvoje iki šiol gana skurdi ir neautentiška: pradedant tarpukario keturvėjininkais bei kitais politiškai angažuotais menininkais ir baigiant atgavus nepriklausomybę mūsų šalyje bandyto „persodinti“ amerikietiškojo „Fluxus“ patirtimis, nieko nauja lietuviškoje kontrakultūroje nesirado.

Kultūrologas Vytautas Kavolis dar XX a. 7-ajame dešimtmetyje rašė apie dirbtines pastangas tarpukariu lygiuotis į Vakarų Europos ir Rusijos avangardinę literatūrą. Mokslininko nuomone, Kazio Binkio, Juozo Tysliavos ir kitų kūrėjų mėginimai adaptuoti užsienio patirtį Lietuvoje tebuvo imitacija, niekaip nesusijusi nei su originaliu mąstymu, nei su mūsų valstybės kontekstu.

1990-aisiais atkūrus valstybę, lygiai tokie pat žavingi ir patrauklūs mūsų kultūros žmonėms, ypač dailininkams, atrodė „Fluxus“ su Jurgiu Mačiūnu priekyje veiksmai. Visgi plaukiojimas Kauno mariomis (imituojant laiško J. Mačiūnui siuntimą) ir kitos akcijos tebuvo smagūs patiems jų dalyviams, tačiau neturėjo unikalios reikšmės mūsų kontekste.

Praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams nuo fluxinių plaukiojimų ir kitokių formų smaginimosi, lietuvių literatūros lauke netikėtai radosi reiškinys, vertas būti vadinamas originaliu ir specifiškai lietuvišku kontrakultūriniu veiksmu. Prieš Naujuosius metus išleista šiuolaikinių lietuvių apsakymų rinktinė „Troleibuso istorijos“. Reiškinį fiksuojanti ir deklaruojanti knyga yra lyg manifestas, kuriuo priešinamasi nusistovėjusiems stereotipams ir mąstymo klišėms. Aiškėja, kad lietuvių rašytojai turi prieš ką protestuoti, net nesidairydami į Vakarų Europos ar Amerikos literatūrines madas. Apsakymų rinktine sėkmingai bandoma paneigti mitą, kad lietuvių proza iki šiol yra tik kaimiška, lyrinė, poetinė.

Poetas ir eseistas Liutauras Degėsys viename privačių pokalbių yra pasakęs taiklią mintį: kai išleidžiamos eilėraščių knygos, jokios socialiai artikuliuotos reakcijos iš skaitytojų tikėtis net neverta – „poetą apšviečia mūzos“, todėl kibti prie vienos ar kitos eilutės būtų nusižengimas „kūrybos dievams“. Kai pasirodo prozos knyga, jos autorius turi būti pasirengęs stoti į neišvengiamą polilogą su skaitančiąja visuomene. Tai nelabai stebinanti priešprieša – pati literatūros tekstų prigimtis diktuoja poezijos autonomiją ir prozos socialinę atsakomybę. Apsakymų rinktinės „Troleibuso istorijos“ tekstai kalbasi su lietuvių literatūrine tradicija ir ją papildo absoliučiai negirdėtais, nematytais aspektais: gebėjimu kurti laiko ir erdvės požiūriu konkrečiai apčiuopiamą, kartais fantasmagorišką siužetą ir pasakojimo intrigą, subtiliai ir kartais labai (sa­­vi)ironiškai juokauti. „Troleibuso istorijos“ rodo, kad šiandien lietuvių proza yra jau miesto kultūros savastis. Pats sudarymas ir dizainas šią knygą priartina prie daiktiško literatūrinio performanso žanro.

„Troleibuso istorijų“ pasirodymas beveik sutapo su Lietuvos rašytojų sąjungos Antano Vaičiulaičio premijos laureatų novelių bei apsakymų rinkinio „Debesis ant žolės“ išleidimu. Lietuvių literatūra priėjo netikėtos prabangos situaciją – turime ir tradicijai nenusižengiančių prozos pasakojimų, ir kontrakultūrinių tekstų mozaiką, kuri knygoje sudėliota kaip kelionė troleibusu, virtusiu modernaus Lietuvos miesto simboliu.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų