Sulopyti mokesčiai

Sulopyti mokesčiai

Valdančioji koalicija svarsto Finansų ministerijos siūlymą nuo kitų metų sausio 1 d. naikinti 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą centriniam šildymui. Sprendimas nepriimtas, bet judama panaikinimo link. Skaičiuojama, kad PVM lengvata sudaro 212 mln. litų, o tų lėšų reikia krašto apsaugai, minimaliai mėnesinei algai ir biudžetininkų atlyginimams didinti.

Įvairiai siekiama pateisinti lengvatų panaikinimą. Esą šildymo kainos šįmet smuks apie 10–12 proc., tad ir nubraukus PVM lengvatą žmonės mokės kiek pernai. Finansų ministro Rimanto Šadžiaus aiškinimai išradingiausi. Esą PVM lengvata labiausiai naudojasi dideliuose namuose gyvenantys turtuoliai, tad pažeidžiamas socialinis teisingumas. Rūpestis socialiniu teisingumu būtų teigiamas reiškinys, jei tai būtų daroma nuoširdžiai. Bet, kaip atkreipė dėmesį ne vienas kritikas, didžiausių namų savininkai dažnai nesinaudoja centrinio šildymo paslaugomis, nes nėra prisijungę prie tinklų. Todėl didesnis PVM tarifas jų nepaveiktų.

Būtų protinga vieną kartą pažvelgti į mokesčių sistemą kaip į visumą, nustatyti pagrindinius jos principus ir siekius, taip pat konkrečias priemones jiems įgyvendinti.

R. Šadžiaus aiškinimai nenuoseklūs. Jis, kaip ir daugelis Lietuvos politikų, priešinasi progresiniams mokesčiams labiausiai dėl to, kad jie esą nebūtų veiksmingi. Neva tik negausus gyventojų skaičius uždirba solidų atlyginimą, tad juos smarkiau apmokestinus įplaukos į iždą menkai padidėtų. Bet pagal tą pačią logiką PVM lengvata šildymui naudojasi tik mažas žmonių procentas, tad dėl dabartinių PVM normų minimaliai nukenčia socialinis teisingumas. Jei neverta įvesti progresinių mokesčių, nes nedaug pasiturinčių gyventojų, nepažeidžiamas ir socialinis teisingumas, nes mažai turtuolių, kurie naudojasi PVM lengvatomis.

Šitokie niekiniai argumentai R. Šadžiaus nepuošia. Suprantamas finansų ministro siekis didinti įplaukas į iždą tuo metu, kai valdžios išlaidos pučiasi. Bet negražu laikyti Lietuvos žmones naivuoliais, negebančiais atskirti tiesos nuo nenuoširdžių pasakėlių apie norą laiduoti socialinį teisingumą.

Kaip įprasta mokesčių klausimais, prezidentė Dalia Grybauskaitė užima nuosaikią ir gana neutralią poziciją. Galima panaikinti lengvatą, jei šildymo kaina vartotojams nedidės ir Vyriausybė nustatys aiškią kompensacijų tvarką socialiai remtiniems asmenims. Sunku užtikrinti, kad šildymas nebrangs, nes negalima nuspėti ateities.

Daugelis ekonomistų aiškina, kad vienas PVM tarifas turėtų būti taikomas visoms prekėms ir paslaugoms. Kai jis apsunkina mažiau pasiturinčių žmonių gyvenimą, valdžia turi įgyvendinti tikslią kompensavimo tvarką, kad palengvintų naštą. Tokia teorija, bet ne praktika. Daugelyje Europos šalių maistui taikomos didelės PVM lengvatos. Vokietijoje prekėms ir paslaugoms numatytas 19 proc. PVM, maistui – tik 7 proc. Austrijoje bendras PVM tarifas siekia 20, maistui – tik 10 proc., Suomijoje atitinkamai 24 ir 14 proc., Švedijoje 25 ir 12 proc. O Jungtinėje Karalystėje, kurioje nustatytas 20 proc. PVM tarifas, daugeliui maisto produktų ir vaistams jis išvis netaikomas. Tiesa, minėtose šalyse lengvatos šildymui – retas atvejis.

Skiriasi kiekvienos valstybės ūkio padėtis, tradicijos ir patirtis, taip pat mokesčių sistema. Tai, kad daugelis pažangiausių šalių turi įvairių PVM lengvatų, rodo, jog ne taip paprasta ar pigu įvesti tikslią kompensavimo tvarką, arba manoma, kad lengvatų reikalauja socialinis teisingumas. Kiekvienu atveju nepaisoma ekonomistų mokymų. Šiuo klausimu Lietuva neturėtų mėginti būti šventesnė už popiežių. Šildymo kainos mūsų šalyje neproporcingai didelės, gyventojų pajamos neproporcingai mažos, visa mokesčių sistema nepaprastai regresinė, tad būtų gėdinga pašalinti vieną iš tų retų lengvatų, kurios palieka šiek tiek daugiau pinigų ne tik nepasiturinčių, bet ir vidurinės klasės atstovų kišenėse.

Mažai kas abejoja, kad būtina nuodugniai pertvarkyti neveiksmingą ir neteisingą Lietuvos mokesčių sistemą. Bet valdančiosios koalicijos to nedaro, tik lopo mokesčių sistemą panašiai kaip savivaldybės gatvių dangą – vieną duobę užlygina, kitą palieka.

Kalbama, kad gal pavasarį po savivaldybių rinkimų bus įvestas automobilių mokestis. Ryžtingesni politikai primena, kad Tarptautinis valiutos fondas seniai siūlo nustatyti nekilnojamojo turto mokestį. Sąžinės graužiami socialdemokratai kartais nedrąsiai prabyla apie progresinių mokesčių pranašumus. Būtų protinga vieną kartą pažvelgti į mokesčių sistemą kaip į visumą, nustatyti pagrindinius jos principus ir siekius, taip pat konkrečias priemones jiems įgyvendinti. Tačiau tikimybė, kad Seimas ir Vyriausybė šitaip pasielgtų, nė kiek ne didesnė, negu kad savivaldybės ims racionaliai remontuoti gatves.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų