Pax in bello

Pax in bello

Seimas 2004 m. balandžio 6 d. Rolandą Paksą apkaltos proceso tvarka pašalino iš Respublikos prezidento pareigų. Matydamas, kad tai netrukdo jam vėl siekti tų pačių pareigų paskelbtuose šalies vadovo rinkimuose, parlamentas 2004 m. gegužės 4 d. priėmė logišką Prezidento rinkimų įstatymo pataisą, pagal kurią apkaltos būdu pašalinti asmenys negali dalyvauti ateinančiuose rinkimuose, kalbant sportiniais terminais, – diskvalifikuojami 5 metams. Tačiau tuo metu R. Paksas nenorėjo būti Pax (taika) ir buvo paniręs Ad Bellum (į karą): pateikė skundą Konstituciniam Teismui (KT) ir ginčijo minėto įstatymo konstitucingumą. Iš KT 2004 m. gegužės 25 d. jis gavo smūgį žemiau juostos. Pasirodo, priesaiką sulaužęs ir Konstituciją šiurkščiai pažeidęs asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš pareigų, apskritai daugiau niekada negali būti renkamas prezidentu, Seimo nariu, taip pat negali būti renkamas ar skiriamas į jokias kitas aukštas valstybines pareigas, kurioms reikalinga konstitucinė priesaika. Atitinkamai pataisyti rinkimų įstatymai: R. Paksui visiems laikams užtrenktos durys ne tik į prezidentūrą, bet ir į Seimą, teismus, kitas pareigas, prieš kurias einant reikia prisiekti.

Liko apeliuoti į žmogaus teisės būti renkamam pažeidimą ir tikėtis Strasbūro teismo malonės. Teko ilgai laukti, bet vertėjo. 2011 m. sausio 6 d. sprendimu Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nustatė, kad R. Pakso teisės būti išrinktam į parlamentą neproporcingai apribotos iki gyvos galvos. Tačiau dėl teisės būti išrinktam prezidentu nepasakyta nieko, nes atitinkama Europos konvencija tokio dalyko negina.

Paskutinis šiaudas – Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (JT ŽTK), priimantis individualias peticijas dėl galimų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, kurio dalyvė yra ir Lietuva, pažeidimų. 2011 m. birželio 24 d. R. Paksas čia pateikė savo peticiją ir pirmiausia skundėsi tuo, kad Lietuva nevykdo EŽTT sprendimo, jam neleidžiama kandidatuoti į Seimo narius 2012 m. rinkimuose, apribotos jo teisės būti išrinktam į savivaldybės tarybą, atimta teisė būti teisėju ir valstybės kontrolieriumi, pažeista jo teisė į teisingą ir nešališką teismą, o jam skirta bausmė apskritai nebuvo numatyta pagal tuo metu galiojusius nacionalinius įstatymus. Visus šiuos skundus JT ŽTK atmetė kaip nepagrįstus, o apie tai R. Paksas savo spaudos konferencijoje apgalvotai nutylėjo.

R. Paksas aplenkė Lietuvos Vyriausybę ir ištrimitavo, kad jau beveik tapo kandidatu šiuose prezidento rinkimuose.

Tačiau peticija šaudydamas paeiliui į visus bent kiek su savo situacija susijusius pakto straipsnius R. Paksas užkliudė ir 25 straipsnį, pagal kurį kiekvienas pilietis be nepagrįstų apribojimų turi teisę ir galimybę būti išrinktas per reguliariai rengiamus teisingus rinkimus ir stoti į savo šalies valstybės tarnybą.JT ŽTK 2014 m. balandžio 3 d. išvadose konstatavo, kad Lietuva pažeidė R. Pakso teises būti išrinktam į prezidento postą, tapti ministru pirmininku arba ministru, nes iki gyvos galvos pritaikytai diskvalifikacijai trūko nuspėjamumo (foreseeability) bei objektyvumo, ir tai pripažintina nepagrįstu apribojimu pagal paktą.

Pagal šias JT ŽTK išvadas Lietuvai kyla pareiga užtikrinti, kad R. Paksui būtų prieinamos veiksmingos teisinės gynybos priemonės, įskaitant draudimo iki gyvos galvos būti kandidatu prezidento rinkimuose, tapti ministru pirmininku arba ministru, peržiūrėjimą. Komitetas taip pat išreiškė pageidavimą per 180 dienų iš Lietuvos gauti informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant įvykdyti išvadas. Be to, Lietuvai nustatyta pareiga paskelbti ir plačiai paviešinti šias išvadas lietuvių kalba.

R. Paksas aplenkė Lietuvos Vyriausybę ir ištrimitavo, kad jau beveik tapo kandidatu šiuose prezidento rinkimuose. Iš tiesų jis teisus tik dėl vieno dalyko: jo piliečio teisės būti kandidatu prezidento rinkimuose, tapti premjeru ar ministru iš tiesų pažeidžiamos. Tačiau, kad ir kaip tai būtų nemalonu pačiam R. Paksui, JT ŽTK tikrai nenurodė, kad „žmonės turi teisę rinkti tą, ką jie nori“. Juo labiau nėra jokios pareigos JT ŽTK išvadas įvykdyti per 180 dienų, kaip teigia R. Paksas. Tiesiog Lietuva per pusmetį turėtų pranešti, kokių priemonių buvo imtasi dėl neproporcingo draudimo peržiūrėjimo.

Šalis jau žengė kelis žingsnius ir Seime sudaroma komisija dėl R. Pakso pažeistų pilietinių ir politinių teisių atkūrimo. Jokia paslaptis, kad vienintelė šiuo atveju veiksminga priemonė yra Konstitucijos pataisos. Todėl minėta komisija nepasiūlys nieko naujo, tik įsipareigojimą Seimui įrašyti į darbotvarkę Konstitucijos pakeitimo įstatymo projektą. Tokia informacija bus pateikta JT ŽTK ir šiuo atveju Lietuva formaliai bus visiškai įvykdžiusi savo įsipareigojimą pagal JT ŽTK išvadas. Toliau parlamentarai naudodamiesi jiems Konstitucijos suteiktu laisvu mandatu gali balsuoti dėl šios konstitucinės pataisos taip, kaip jiems tuo metu atrodys geriau. Balsuojantiems prieš negresia jokia atsakomybė.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų