Paskutinė realybė

Paskutinė realybė

Humoristinis politikos žodynas „Viskas, ką jūs visada norėjote žinoti apie politiką (bet bijojote paklausti)“ viešai dažniausiai pristatomas kaip juoką kelianti knyga, į kurią neįmanoma žiūrėti rimtai ir joje neverta ieškoti egzistencinio turinio. Per knygos pristatymą Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje autorius ir keli jo bičiuliai žaismingai juokavo, skaitė šypseną keliančias ištraukas ir provokavo galvoti, kad niekas šiame pasaulyje, ypač politika, neturėtų būti pernelyg sureikšminta, dramatizuota.

Šia trumpa recenzija siekiama pasidalyti tuo, kas skaniai pasijuokus lieka neįvardyta, bet akivaizdžiai suprantama. Aptariama knyga radosi iš L. Donskio patirčių Europos Parlamente 2009–2014 m. Humoristinio politikos žodyno autorius kituose tekstuose ne kartą rašė ir kalbėjo apie itin stiprų susidūrimą su politinės veiklos absurdiškumu ir beprasmybe. „Viskas, ką jūs visada norėjote žinoti…“ gimė po to, kai suvokta, kad rimtas kalbėjimas apie darbą politikoje kaip traumuojančią veiklą pasmerktas kartotis ir neišsprendžia vidinių konfliktų bei kartėlio, kurį paliko kova už žmogaus teises politine forma. Tam, kad, palikus Europos Parlamentą, gyvenimas tęstųsi toliau, reikalingas kitoks rašymas. Net radikaliai kitoks.

L. Donskio knyga tam tikra prasme yra politinio andergraundo fenomenas. Humoristiniame politikos žodyne gausu frazių, kurios rodo, jog autorius aiškiai supranta rimtąsias juoko priežastis, gražiai šypsosi lūpų kampučiais ir skaitytojams palieka teisę neanalizuoti knygos pretekstų, bet skaniai pasijuokęs gali imtis kitos veiklos, kuri nuo absurdo nutolusi daug labiau nei politika. Kita vertus, patirtis Briuselyje bei Strasbūre L. Donskiui leido pasiekti tokį išgyvenimo gylį, kuriame skleidžiasi daug platesnis ir pamatinis ne vien politikos, bet visos mūsų egzistencijos absurdiškumas. Juokas kaip reakcija į tą absurdą yra išganingas, nes visada orientuotas į publiką, humoristui pamirštant save ir politikos tuštybę.

L. Donskio humoristinis politikos žodynas rodo, kad autoriaus padėtis teturėjo du variantus: beprasmį pasyvumą, apie kurį praėjusiame dešimtmetyje rašė filosofas Slavojus Žižekas knygoje „Smurtas“ (tokia pozicija visada stokoja prasmės ir uždaro žmogų savo išgyvenimų kalėjime), arba humorą, kuris susieja juokaujantįjį su kitais žmonėmis, išlaiko socialumo plotmėje ir leidžia neužsidaryti savyje. Pasirinktas antrasis būdas, atveriantis politiko kaip asmens ir ideologijų kaip pasaulio ateities projektų komizmą. Humoristinis žodynas byloja apie iliuzijų dėl politikos prasmės žlugimą, todėl ši knyga iš dalies yra ir skausmo žodynas. Jį parašė stiprus žmogus, atsisakantis demonstruoti žaizdas ir kartu nebandantis pabėgti, užsimiršti. Tik nekvatojantis juokas dar palieka galimybę į politinę veiklą ir pasaulio padėtį žvelgti rimtai. L. Donskio taip mėgstama humoro laida „Dviračio šou“ netikėtai yra viena solidžiausių televizijos laidų Lietuvos žiniasklaidoje. Tie, kas atsisakys skaityti jo knygą „Viskas, ką jūs visada norėjote žinoti…“, bus tiesiog per silpni susidurti su paskutine žmogaus realybe – būsena, kai supranti, kad tavo veikla yra dar mažiau reikšminga nei karnavalas ar maskaradas, bet su juoku gali įgauti tikros tragedijos bruožų.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų