Objektas ar partneris?

Objektas ar partneris?

Vadinamasis naujas socialinis modelis, kurį sukūrė profesoriaus Tomo Davulio darbo grupė, vertas pripažinimo. Juo Lietuva atsiliepė į tarptautinių ekonominių organizacijų ir Europos Komisijos raginimus į stagnaciją įklimpusioms šalims imtis struktūrinių reformų, pertvarkyti darbo rinkos reguliavimą.

Tai – jautri sritis. Tarptautinė konkurencija dėl rinkų ir kapitalo investicijų paaštrino problemą: beveik absoliuti kapitalo judėjimo laisvė stiprina imperatyvą dalyvauti vadinamosiose žiurkių lenktynėse (kai reikia grumtis dėl užsienio investicijų), bet vis labiau suvokiama, kad socialinė atskirtis didėja, todėl radikalių nuotaikų kurstytojams gerėja dirva veikti.

Taip, darbo santykiai Europoje sustabarėję, perdėtai saugomos darbo vietos trukdo ūkiui plėstis. Tačiau samdymo formų įvairovė, galimybės paprasčiau atleisti iš darbo ir laisviau nustatyti darbo savaitės laiką samdomus darbuotojus verčia jaudintis dėl savo padėties ir pajamų.

Ne tik Lietuvoje didžiausia grėsme samdomiems darbuotojams šiandien tapo ekonominio saugumo erozija – silpnėjanti apsauga nuo ūmių ir šeimų gerovei pragaištingų darbo rinkos pokyčių.

Todėl, be gausių ir gerai apgalvotų (nors kartais rizikingų ir tikslintinų) pasiūlymų liberalizuoti įdarbinimo ir atleidimo tvarką, modelio autoriai siūlo priemonių, kaip kompensuoti galimą žalą darbuotojams dėl netektų pajamų.

Ir čia būtų pirma kritinė pastaba – tie siūlymai neapgalvoti taip pat kruopščiai, kaip darbdavių laisvės, ir apskritai nėra adekvatūs. Numatytos dvi ryškesnės konkrečios priemonės – didesnės nedarbo draudimo išmokos pirmus tris mėnesius (visiems pailgintos iki 9 mėnesių) ir naujo – Užimtumo – įstatymo projektas, kuriuo siūloma lankstesnė ir patrauklesnė įdarbinimo ir įsidarbinimo tvarka. Visa kita palikta būsimiems – padedant Fortūnai – profesinių sąjungų arba darbo tarybų susitarimams su darbdaviais.

Antra pastaba – siūlomas priemones reikės papildomai finansuoti. Tam tikrais atvejais padidinti nedarbo draudimo įmokų toli gražu nepakaks. Ypač tai pasakytina apie Užimtumo įstatymą, kuris leistų išplėsti aktyvias darbo rinkos priemones, tačiau, jei rasis daugiau lėšų. Juolab kad šių sumažėtų ir įvedus draudimo įmokų ribas. Rodymas į valstybės biudžetą kaip reformos finansavimo šaltinį kompromituoja pasiūlymus. Tai joks sprendimas. Tokių pasiūlymų prikimšti Seimo narių stalčiai ir pilnos visuomenės gerovės kėlimo entuziastų galvos. Ir be jų biudžetas deficitinis, valstybės skola siekia beveik 40 proc. BVP. Modelis nebus baigtas, kol neapims (arba nebus sujungtas su kitos darbo grupės anksčiau atliktu darbu) mokesčių sistemos pertvarkos. Dar ilgiau modelis liks nebaigtas, jei Lietuvoje nesusiformuos tikras socialinis dialogas – Europos socialinio modelio pagrindas.

Socialinis dialogas būtinas nacionalinės ekonomikos pažangai.

Totalitarinė suvalstybinta ekonomika mus „išgelbėjo“ nuo kapitalo ir darbo grumtynių, išugdžiusių profsąjungas ir verslą išmokiusių suvokti darbuotojus kaip partnerius, o ne kaip darbo jėgą. Mums įasmenintas kapitalas – darbdaviai – yra ūkininkavimo laisvosios rinkos sąlygomis išminties šaltinis ir autoritetas, samdomieji darbuotojai ir jų profsąjungos – globotinas ir tramdytinas laisvosios rinkos santykių objektas, politinio elito ir suvienyto verslo prižiūrimi „mažieji“. Kol kas tenkinamės naiviu žinojimu, kad ekonomikoje veikia dėsniai, ir nieko čia nepadarysi, jei neįsikiš valstybė, turinti galią leisti įstatymus ir juos įgyvendinti prievarta.

Yra vilties, kad reforma paskatins pasukti link darbdavių ir darbuotojų partnerystės modelio. Socialinis dialogas būtinas nacionalinės ekonomikos pažangai.

Teisės aktai neišspręs visų darbo rinkos bėdų. Įstatymų bazė leidžia ir kitų šalių patirtis moko, kaip šeimininko ir samdinio santykius transformuoti į partnerystę. Ir ši užduotis pirmiausia yra darbuotojų profesinių sąjungų reikalas, nes jos čia mažiausiai nuveikusios. Naujas modelis šiuo požiūriu žada išplėsti veiklos erdvę.

Nemaža darbdavių, kurie nenori prieš save matyti tokio pat stip­raus, organizuoto partnerio. Štai pranešama, jog pieno perdirbėjai kooperatyvams nustatę mažesnes pieno supirkimo kainas nei nekooperuotiems gamintojams, siekdami, kad ūkininkai nesiburtų. Tarsi grįžtame į XX a. pradžią, tarsi nebūtų antimonopolinių įstatymų ir už jų įgyvendinimą nebūtų atsakingos institucijos.

Labai reikėjo išlaisvinti santykius darbo rinkoje, ir modelio autoriai pasistengė tai padaryti. Bet neatrodo, kad darbuotojų ekonominio saugumo klausimai sprendžiami adekvačiai. Tolesnėje diskusijoje (Trišalėje taryboje ir viešuose debatuose) tai provokuos ir visai bereikalingus, „ne į temą“ kontrargumentus bei pasiūlymus, o tai, deja, kels grėsmę ir vertingiems, visiems priimtiniems pasiūlymams.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų