Meno ir miesto legenda

Meno ir miesto legenda

Išsami retrospektyvinė Teodoro Kazimiero Valaičio paroda atskleidžia svarbią Lietuvos kultūrinės mozaikos dalį

Nacionalinė dailės galerija tęsia mūsų pažintis su meno pasaulio ir miesto legendomis, per kurias atsiveria ne tik įdomioji Lietuvos dailės istorijos pusė, bet ir Vilniaus, gal net viso laikotarpio atmosfera. Šį kartą čia atidaryta T. K. Valaičio (1934–1974 m.) paroda.

Senieji sostinės gyventojai su T. K. Valaičiu greičiausiai bus susidūrę jei ne asmeniškai (jo pažinčių ratas buvo milžiniškas), tai bent restoranuose ir kavinėse matę dekoratyvinių skulptūrų. Sunkiau jaunai žiūrovų kartai, tad jai pamėginsiu kiek padėti.

Pirma, svarbu įsijausti į sovietmečio epochą ir suprasti, kad T. K. Valaičio komunikabilumas, pasitikėjimas savimi, noras gyventi smagiai ir gražiai tuo metu buvo išimtis net menininkų aplinkoje, o viltys išgarsėti visoje Europoje apskritai priklausė fantastikos sričiai. Antra, be konteksto bus sunku įvertinti ir jo kūrybos žavesį. Todėl rekomenduočiau parodą pradėti peržiūrėti pakilus į trečią aukštą, nuo 6-os ir 7-os nuolatinės ekspozicijos salių, kuriose pristatoma kitų to laikotarpio menininkų kūryba. Verta atkreipti dėmesį į sunkias Sofijos Veiverytės nutapytų moteriškių rankas, įtampos kupiną to meto autoriteto Antano Gudaičio ekspresionizmą, monumentalias Jono Švažo konstrukcijas ir dramatiškus Vinco Kisarausko paveikslus. Sunkus metas, tokia ir dailė. Po šio trumpo ekskurso į praeitį leiskimės į T. K. Valaičio pa­rodą. Lietuvos kontekste ji išsiskiria tuo, kad kuratorė Giedrė Jankevičiūtė padedama architektų sugebėjo išsamų mokslinį tyrimą sujungti su įspūdinga išore ir dinamiška ekspozicija. Rezultatas – paroda, kuri paliks įspūdį tiek paviršutiniškiems, tiek išsamesnės informacijos ir įvairiapusiškų požiūrio taškų pageidaujantiems žiūrovams.

Kūrybos istorija

Parodos ekspozicija chronologinė. Pra­dedame nuo kiek romantiškų ankstyvųjų T. K. Valaičio kūrinių. Tarp jų ir „Autoportretas pagal Botticelli“ (apie 1960 m.) – ne modernistinis tragizmas domina autorių, o ori asmenybės laikysena, kuklumą paliekant kitiems. T. K. Valaitis, tuo metu susituokęs su legendinio tenoro Kipro Pet­rausko dukra Aušra Petrauskaite, studijuoja skulptūrą Dailės institute, vos baigęs mokslus pasineria į meną ir imasi pirmųjų užsakymų. Deja, daugelis interjerams skirtų kūrinių neišliko – jie sunaikinti jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau įsižiūrėkime į tapybą ir piešinius – šie laisvėja, o siužetai įgauna hedonistinį charakterį. Vietoj didingų tiltų, gamyklų ar kančios metaforų matome žmones, jų kūnus, muzikos instrumentus. Autoriui įdomu konstruoti, ieškoti, jis remiasi Pablo Picasso ar Henry Matisse’o principais. Šalia sėkmingo kūrybinio starto kunkuliuoja asmeninio gyvenimo aistros, galiausiai menininkas, mieste vadinamas Apolonu, prospekte pasirodo su kerinčio grožio elegantiška moterimi – maskviete Mariana Bruni. Šeima kurį laiką gyveno tarp Vilniaus, Maskvos ir Krymo, o T. K. Valaitis kaip galėdamas džiaugėsi gyvenimu ir daug dirbo.

Rezultatas – paroda, kuri paliks įspūdį tiek paviršutiniškiems, tiek išsamesnės informacijos ir įvairiapusiškų požiūrio taškų pageidaujantiems žiūrovams.

Pažvelkime į atkurtus skulptūrinius modelius. Jie tuo metu priskirti dekoratyvinės skulptūros žanrui, kuris priklausė žemesniam rangui nei rimtoji monumentalioji skulptūra. Kita vertus, tai leido išvengti ideologizmo, laisviau eksperimentuoti ir kurti, sekti tuo metu Lietuvos skulptorių itin gerbiamų menininkų Henry Moore’o ar Jacques’o Lipchitzo kūryba. Garsiausias išlikęs jo kūrinys – kinetinė (judanti) skulptūra „Vėtrungė“ (1973 m.) Lazdynuose – šiandien graudžiai apleistas ir liūdnai iliustruoja mūsų rūpestį savo šalies kultūra. Parodoje matysime mažesnį, tačiau neaprūdijusį, T. K. Valaičio kūrinių eleganciją ir novatoriškumą įkūnijantį „Vėtrungės“ modelį.

Menininko žmona M. Bruni teigė, kad viešosioms erdvėms skirti objektai tebuvo būdas uždirbti pinigų, „jis svajojo apie kūrybinį darbą ir žuvo ant šio proceso slenksčio“. Vėlyvuosiuose darbuose iš tiesų gimsta šis tas naujo. Auga kūrėjo profesionalumas, pasitikėjimas savimi, sudėtingėja formos ir emocijos. Potencialą ir neišsipildymą jautriai atskleidžia į parodą įeinantį žiūrovą pasitinkantis didžiulis vieno vėlyvųjų skulptūrų modelių šešėlis.

Sovietmečio gniaužtuose

Ryškiausias tarptautinis T. K. Valaičio pasirodymas – didžiulis pano Sovietų Sąjungos paviljone Monrealyje (Kanada) vykusioje pasaulinėje parodoje „Expo 1967“. Tai buvo 25 metrų ilgio ir 6 metrų aukščio kūrinys iš metalo, o jo paviršiuje emaliu pavaizduotas pasaulio žemėlapis su sovietų mokslo tiriamųjų laivų maršrutais. Šio savo su užmoju sukurto ir technologiškai sudėtingo darbo Monrealyje autorius neišvydo. Kelionės į Vakarus baigėsi dar jaunystėje, kai išleistas į Leipcigą jis ten kaipmat susipažino ir užmezgė ryšius su Kruppo koncerno atstovais. Nebuvo nubaustas, tačiau daugiau iš šalies niekada neišvyko, nors labai norėjo. Galiausiai visas pastangas nutraukė ankstyva žūtis.

Miesto legenda tapo ne tik T. K. Valaičio asmenybė, bet ir mirtis. Oficiali versija – užduso gaisre, supainiojęs išėjimo ir… spintos duris. Į jo laidotuves susirinko neįprastai didelė minia žmonių ir daugelis šnabždėjo: „Nužudė KGB.“ Galutinio atsakymo nesužinosime, įvykį išsamiau nagrinėja istorikas Nerijus Šepetys parodos katalogo priede publikuojamame straipsnyje. Jį, kaip ir pačią knygą, galima pavartyti salėje ir įsigyti muziejaus kasoje. Išsamiame, kruopščiai parengtame leidinyje – dailėtyriniai bei istoriniai T. K. Valaičio kūrybos ir biografijos tyrimai, kūrinių reprodukcijos, dokumentinės nuotraukos, o pabaigoje – spalvingi amžininkų (mylėtų moterų, draugų, kolegų) prisiminimai.

T. K. Valaitis – svarbi Lietuvos kultūrinės mozaikos dalis. Jo asmenybė jungia daug šiandien garsių dailininkų, rašytojų, architektų, muzikantų. Menininko atvirumą natūraliai perteikia ir parodos ekspozicija, kurioje rasime kitų kūrėjų pėdsakų: Vito Luckaus nuotraukų, kino frag­mentų ir jaunų piešėjų Algirdo ir Remigijaus Gataveckų atliktą vieno iš T. K. Valaičio pano rekonstrukciją. Iki vasario čia laukiami ir jūs.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų