Kur stoti?

Kur stoti?

Yra tokia vaikų mėgstama knyga „Trys muškietininkai“. Visi ją vartę ar bent matę ekranizacijų gali išvardyti pagrindinių veikėjų vardus – tai Portas, Atas ir Aramis. Taip pat d’Artanjanas. Ketvirtasis, kurį priėmus į komandą, prasideda didieji nuotykiai. Net arkliui aišku, kad romano pavadinimas neteisingas. Turėtų būti „Keturi muškietininkai“. Bet niekas neprotestuoja dėl klaidingos antraštės, niekas nesistebi, nekuria sąmokslo teorijų, kodėl autorius vietoj keturių rašo tris? Juk knygos ir turi mokyti žmones mąstyti kritiškai?

Tas pats ir su mūsų partijomis: gali į žaliųjų partiją priimti kelis tūkstančius raudonųjų ar geltonųjų – niekam nė motais, kad spalva, švelniai tariant, nebe žalia. Tarsi niekam neberūpėtų. Prieš kiekvienus rinkimus prie starto linijos stoja bene trys dešimtys partinių sąrašų, rinkimų koalicijų, interesų gaujų, prisidengusių kokiu nors išplaukusiu pavadinimu. Ir visiems vienodai, ar etiketė atitinka turinį.

Dabar bandau prisiminti, ar kas nors iš mano pažįstamų per pastaruosius 25 metus būtų viešai deklaravęs įstojęs į kurią nors partiją? Nepamenu. Kad patys girtųsi ir kitus agituotų – neteko girdėti. Būna, kad sužinai kokį garsų šiek tiek pažįstamą pilietį priklausant kuriai nors partijai. Bet kas ten jį privertė įstoti, kokios kankinimo procedūros taikytos – reketas, šantažas? Gėdijamasi ar duoti įžadai tylėti? O gal mažai apie tai kalbama, nes visiems viskas aišku?

Man kaip tik daugiausia klausimų kelia savaime suprantami dalykai. Kodėl mūsų socialdemokratai vadinasi socialdemokratais? Lietuviškoji kairė netelpa į galvoje susidėliojusius klasikinės socialdemokratijos rėmus. Niekaip. Ir apskritai – kiek Europoje esama socialdemokratijų, nepatekusių į „Gazprom“ įtaką? Lietuvių socdemams patarčiau mesti nuvytusias rožes, išblukusį pavadinimą ir tapti Turtų partija. Kam veidmainiauti – iš deklaracijų matyti, kad turtingiausi. Pasivadinę Turtų partija pagaliau pritrauktų energingo jaunimo. Nors, turint omeny, kad ne visi energingi jaunuoliai turi smegenų, derėtų apsidrausti iki Turtų ir ryšių partijos pavadinimo. Nes išmonės, kaip savarankiškai pasiekti užsibrėžtą gerovę, stokojantys nariai savo pyrago gabalą gautų per ryšius. Neslėpkime, socdemai visuomet buvo vieni pirmųjų šeimyninės rangos baruose. Net išmanusis Zuokas apdairiai delegavo žmoną į turtus nešančią politinę organizaciją. Su tokia reikia palaikyti kuo glaudesnius ryšius. Turtų ir ryšių – gana kuklintis, ponios ir ponai socdemai.

Konservatoriai. Girdėjau tokius. Bet pala – ką jie nori konservuoti? Sovietmetį? Ne. Smetonos autoritarizmą? Tai kad nelabai. Gariūnmečio gadynę? Ne, to derėtų imtis „tulpinių“, Vilniaus brigados ir „daktarų“ aljansui. Nepastebėjau, kad kas nors ką nors pas mus ideologiškai konservuotų. Aplink vieni pokyčiai, niekas nestovi vietoje.

Krikščionys demokratai? Atleiskit, bet alogiška. Kaip kanibalai vegetarai. Kaip gali krikščionis – vienas Dievas, vienas popiežius, viena Dievo tvarka viename pasauly – įsileisti demokratišką daugį ir chaosą? Paraidžiui gali būti tik pagonys demokratai. Krikščionys gali būti tik autokratai. Ir neįrodysit man priešingai.

Tėvynės sąjunga? O, varge. Ką tas žodžių junginys, atmetus patosą, galėtų reikšti? Bet ką ir nieko. Gal baikite maivytis ir pasivadinkite, pavyzdžiui, Atsakingaisiais liberalais.

O Liberalų sąjūdis su kitais smulkiaisiais liberalų porūšiais galėtų susijungti į Lanksčiųjų liberalų koaliciją. Klaipėdiečiams liberalams sudarius koaliciją su Rusų aljansu ir panašiais galima ir aštresnį pavadinimą sugalvoti. Landieji liberalai. Slidieji liberalai. Liberalų kazlėkų partija.

Darbo partija, „Tvarka ir teisingumas“, Lenkų rinkimų akcija ir kiti silpniau ar stipriau Kremliaus vargonais muzikuojantys ansambliai – būkit žmonės, susijunkit, pasivadinkit koalicija „Mes čia tik dėl babkių“, kaip vadinasi vienas pirmųjų Franko Zappos (ne veltui šiam išminčiui Vilniuje paminklas stovi) albumas. Klausit, kodėl F. Zappos citata, o ne Vladimiro Putino? Todėl, kad ir V. Putinas į savo bėdas iš esmės įklimpęs per pinigus ir dėl pinigų. Maskvėnų ideologija? Nejuokinkit. Kryžius, pjautuvas ir nachaliavu.

Dar yra tokia aktualiųjų partijų rūšis. Prieš kiekvienus rinkimus atsiranda po vieną tokią. Pažada išspręsti kokią opią bėdą, iškovoja daug mandatų, tačiau partinė mafija prikaišioja pagalių į ratus, bėda lieka neišspręsta, todėl per kitus rinkimus niekas už juos nebebalsuoja. Ir jie išsivaikšto. Galėtų vadintis Liūdnojo dviračio išradėjų rinkimų sąrašu. Jo kandidatai kaskart kiti, bet rūpintojėlio mūka amžina.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų