Kada mūzos tyli?

Kada mūzos tyli?

Karo pavojaus šmėkloms šmėžuojant Rytų Europoje vis dažniau imama kalbėti apie netiesiogines grėsmes, kurios kyla su tomis šmėklomis susidūrus. Šiokį tokį vaizdą, ką reiškia akistata su jomis, galima susikurti skaitinėjant lietuvišką žiniasklaidą, palyginant jos turinį su lenkų, britų ar amerikiečių laikraščiais ir tinklalapiais. Sutikite, kad skirtumai dideli. Ir greičiausiai ne tik dėl to, kad esame šalia Rusijos sienos ir labiau nei vakariečiai išgyvename dėl brolių ukrainiečių. Dalis kontrasto priklauso ir nuo mūsų politikų bei žurnalistų kvalifikacijos, proto atsargų.

Karo pavojus iš tiesų yra. Jis dar labiau išauga, kai kyla isterija arba panika, išsipučia, kai į bauginimus reaguojama dar didesniais gąsdinimais. Kulminacija pasiekiama tuomet, kai dėl šios baimės imama disciplinuoti tautą karinėmis priemonėmis ir nepaisant demokratijos. Ką tai reiškia? Skirtingos valstybės ir visuomenės reaguoja nevienodai. Senos demokratijos ir tvirtos pilietinės visuomenės šalis elgsis vienaip, o štai tenai, kur demokratija statoma be demokratų, – kitaip. Mano galva, ši kryptis nurodo tai, kad autoritarinių polinkių (Lietuva neabejotinai patenka į jų sąrašą) turinčios valstybės patį karingumą išnaudoja administraciniams raumenims stiprinti, demagogiškai bandydamos įrodinėti, kad kito kelio nėra ir būti negali. Pirmiausia taip elgiasi pati europietiškos ramybės drumstėja Rusija, bet rusų atgrasymo šaukliai nesunkiai tampa panašūs į savo priešą. Karas rusams yra įprasta nužemintų masių valdymo priemonė ir dar pasitaikančių režimo oponentų pavertimo sunaikinti vertais tautos priešais būdas, o fanatizmas – tai tankų guolių tepalas.

Žvangant ginklams gęsta šviesos liberalios demokratijos inkubatoriuose, kurie vienoje stiklo sienų pusėje mato žalius rusų žmogeliukus, kitoje – savaip suvoktą Maidano maištą. Stabilumą sapnuojančiam valdžios piramidės gyviui pavojai, nors ir nevienodi, kelia vienintelį geismą: drausmė, kontrolė ir prognozuojamas elgesys tų, kurie vykdo komandas. Laisva visuomenė ir uniformuota drausme nepasižymintis pilietinis patriotizmas kaipmat tampa valstybės priešais. Tai, tiesą sakant, vadovėlinis paveikslas. Mano komentare jam skirtas tik situacinio fono vaidmuo. O svarbiausios minties pretekstas susijęs su naujausiais politiniais ir administraciniais veiksmais švietimo ir mokslo ministro paieškose.

Konstitucija nesismulkina kandidatų parinkimuose, tačiau ne vykdomosios valdžios rankoms ir jos slaptosioms tarnyboms tokia teisė yra duota.

Neturėčiau būti apkaltintas kokiu nors prielankumu Darbo partijai, nes jai priklausyti pagal mano vertinimo skalę jau savaime prilygsta nuodėmei. Nieko asmeniško nepasakysiu ir apie Vydą Gedvilą, kurį taip pat asmeniškai pažįstu, – jei kartais kokiai slaptas pažymas rašančiai kuopelei rūpėtų. Galvoje kirba mintis apie prezidentės Dalios Grybauskaitės viešai ir pabrėžtinai parodytą motyvą – slaptą informaciją apie galbūt kriminalinių polinkių nesuvaldantį kandidatą. Lietuvos Konstitucijos prievaizdams ir nacio­nalinių egzaminų rengėjams negali kilti abejonių dėl demokratinės valstybės valdžios kilmės, valdžių atskyrimo, piliečio teisių ir iš jų bene svarbiausios – nekaltumo prezumpcijos. Tai susiveda į esminių demokratijos ir teisės viešpatystės bruožų visumą.

Politinės valdžios pagrindas yra rinkimai – piliečiai deleguoja savo atstovus ir leidžia jiems suformuoti vykdomąją valdžią. Konstitucija nesismulkina kandidatų parinkimuose, tačiau vis viena nekils abejonė, kad ne vykdomosios valdžios rankoms ir jos slaptosioms tarnyboms tokia teisė yra duota. Kandidatas turi būti pripažintas kaltu, kad kaltumas virstų pretekstu daryti sprendimą. Arba tauta turi sužinoti, kas ir kodėl trukdo politiniam pasirinkimui. Pasakyti žmonėms, kad mes – valdžia – žinome paslaptį, kodėl vienas ir kitas politikas neįsileistinas prie išrinktųjų, kodėl jam negalima duoti ministerijos raktų, yra pavojingas precedentas. Juk slaptų pažymų rašytojai yra vykdomosios valdžios atstovai. Tad vieni vykdomojoje valdžioje įsitvirtinę subjektai nulemia kitų artėjimą prie galios ir valdžios viršukalnių.

Ne taip ir svarbu, ar čia prezidentūros aplinka, ar Vyriausybės vadovo balsas. Kandidato į politines pareigas diskvalifikavimas, motyvuojant ginkluoto valstybės aparato kuopos pranešimu, kurio turinys užgintas tautai, turėtų būti Konstitucinio Teismo svarstybų klausimas. Vis dar yra vilties, kad Konstitucija šiai įstaigai iš tiesų rūpi, nors kritikai turi stiprių argumentų.

Jausdami išorines grėsmes ir vidinę psichozę šalies vadovai turėtų rodyti bent kiek pagarbos piliečiams, kurie rinkimuose suteikė valdžią ir sprendimų galias. O gal demokratijos auginimas tokiomis aplinkybėmis atšaukiamas dėl bendro tautos gėrio, tvarkos ir teisėtumo? Tuomet su gęstančios Romos liūdesiu tektų ištarti: inter armae silent musae…

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų