Investicijomis į Lietuvą rūpinosi ir Londono lietuviai

Investicijomis į Lietuvą rūpinosi ir Londono lietuviai

Londono lietuvių iniciatyva Baltijos šalys pristatytos potencialiems investuotojams Jungtinėje Karalystėje.

Lapkričio 11 d. Londone vykusiame Baltijos šalių prekybos ir investicijų forume pristatytas Baltijos šalių regionas kaip patraukli rinka investicijoms bei siekta paskatinti Jungtinės Karalystės  verslo atstovus užmegzti  prekybinius ryšius su Lietuva, Latvija ir Estija. Renginyje dalyvavo per 120 verslo atstovų iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Latvijos bei Estijos, vyko diskusijos ir verslo susitikimai. Renginį organizavo Londono prekybos ir pramonės rūmai bei Jungtinės Karalystės prekybos ir investicijų agentūra, kurioms talkino gausus būrys organizacijų Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Renginį atidaręs Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Davidas Huntas sveikino iniciatyvą didinti Baltijos šalių žinomumą. Ambasadoriaus nuomone, panašus forumas turėtų vykti kasmet, nes tai atvertų naujas verslo galimybes tiek Baltijos šalių, tiek ir Jungtinės Karalystės verslo atstovams. D. Huntas taip pat akcentavo diasporos vaidmens svarbą šiame procese. Jo nuomone, didžiulį potencialą turintys lietuvių verslo profesionalai, gyvenantys Jungtinėje Karalystėje, yra puikiausi mūsų šalies ambasadoriai.  Ir šis renginys organizuotas  Londone gyvenančių lietuvių iniciatyva ir entuziastingu darbu.

Lina Mockutė, dirbanti Londono prekybos ir pramonės rūmų Tarptautinių ryšių skyriuje, džiaugėsi pasitaikiusia  galimybe inicijuoti ir organizuoti šį renginį. „Būtent Tarptautinių ryšių skyrius rūmuose nuolat konsultuoja Jungtinės Karalystės įmones apie verslo galimybes užsienio rinkose, padeda rasti verslo partnerius, rengia seminarus ir organizuoja verslo misijas. Peržiūrėjusipastarųjų kelerių metų rūmų veiklą, pastebėjau, kad jau senokai nebuvo organizuota jokio renginio apie Baltijos šalis, todėl nusprendžiau imtis šio projekto. Manau, kad renginys pateisino lūkesčius – dalyviai aktyviai diskutavo su Jungtinės Karalystės investuotojais Baltijos šalyse, kalbino ekspertus  ir domėjosiverslo galimybėmis. Forume pristatytos „Barclays“ technologijų centro ir  kompanijos „Albright“, įsikūrusios Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje, sėkmės istorijos sulaukė išskirtinio susidomėjimo“,– teigė L. Mockutė.

Į organizacinį procesą aktyviai įsitraukė Lietuvių Londono Sičio klubas (LCLC). Šio klubo nariai, dirbantys Jungtinės Karalystės ir tarptautinėse kompanijose, asmeniškai kvietė savo įmonių atstovus, atsakingus už plėtrą ir investicijas,  dalyvauti forume. Aktyviai prisidėjo Lietuvos komercijos rūmai Jungtinėje Karalystėje (LCCUK), vienijantys lietuvių verslininkus Jungtinėje Karalystėje ir padedantys jiems vystyti verslą.

Renginio sėkmei didelės įtakos turėjo ir itin geranoriškas kitų organizacijų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimas. Renginio organizatoriams – Londono prekybos ir pramonėms rūmams bei Jungtinės Karalystės prekybos ir investicijų agentūrai – talkino Britų prekybos rūmai Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, „Investuok Lietuvoje“, „Enterprise Estonia“, Latvijos investicijų ir verslo paramos agentūra. Renginį taip pat rėmė Britų prekybos rūmų nariai – „KPMG Baltics” ir advokatų kontora SORAINEN, kurie renginio metu pristatė teisinę ir mokestinę aplinką trijose Baltijos valstybėse, akcentuodami mokestines paskatas užsienio investuotojams, itin palankią geografinę Baltijos regiono padėtį, aukštą darbuotojų kvalifikaciją, gebėjimą laisvai bendrauti bent dviem ar trimis kalbomis. Kiti renginio pranešėjai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos akcentavo regiono dinamiškumą, imlumą naujovėms, greitą technologijų vystymąsi ir ypatingai didelį gimstančių verslo startuolių skaičių, kuris gerokai pranoksta kai kurias išsivysčiusias Europos šalis.

Renginio organizatoriai sieks, kad šis renginys taptų kasmetiniu, o Londono pramonės ir prekybos rūmai  kitais metais planuoja surengti Jungtinės Karalystės verslo misiją į Baltijos šalis.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų