„Intel“ pamoka

„Intel“ pamoka

ES Bendrasis Teismas priėmė sprendimą „Intel“ byloje ir paliko galioti Europos Komisijos (EK) skirtą rekordinę baudą. Sprendimas turės didelę įtaką Lietuvos rinkoje dominuojančią padėtį užimančių įmonių prekybos strategijai, nes jis patvirtina itin griežtą ES požiūrį į tokio verslo suteikiamas išimtinumo nuolaidas, o į šią teisę atsižvelgia tiek Lietuvos konkurencijos taryba, tiek teismai. Už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi bendrovėms gresia baudos net iki 10 proc. metinės apyvartos.

2009 m. EK skyrė 1,6 mlrd. eurų baudą Amerikos mikroschemų gamintojai už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi x86 pagrindinių procesorių (central processing units, CPU) rinkoje. Sprendime aprašomas dviejų rūšių „Intel“ elgesys verslo partnerių atžvilgiu – išimtinumo nuolaidos ir „akivaizdūs ribojimai“. Bendrovė suteikė nuolaidų keturiems kompiuterių gamintojams („Dell“, „Lenovo“, HP ir NEC) su sąlyga, kad šie iš jos pirks visus arba beveik visus reikalingus x86 CPU. Įmonė taip pat mokėjo mažmenininkui „Media-Saturn-Holding“ (MSH) su sąlyga, kad jis prekiaus kompiuteriais tik su „Intel“ pagamintais x86 CPU.

EK vertinimu, tokios nuolaidos bei mokėjimai skatino kompiuterių gamintojų ir MSH lojalumą, tad reikšmingai apribojo kitų rinkos žaidėjų galimybes konkuruoti savo prekių pranašumais, suvaržė vartotojų pasirinkimą ir sumažino paskatas CPU gamintojams diegti naujoves.

Teismas išskyrė konkurenciją ribojančias trijų rūšių nuolaidas: 1) Kiekio nuolaidos, susietos su pirkimų apimtimi. Jos atspindi tiekėjo sutaupytas sąnaudas tiekiant didesnį kiekį ir paprastai laikomos neribojančiomis konkurencijos. 2) Išimtinumo nuolaidos, suteikiamos su sąlyga, kad pirkėjas įsigis visas arba beveik visas reikiamas tam tikros rūšies prekes tik iš dominuojančio tiekėjo. Būtent tokias nuolaidas taikė „Intel“. Jos neleidžia klientams įsigyti prekių iš konkuruojančių tiekėjų ir taip pastaruosius stumia iš rinkos. Anot Teismo, būtent šios rūšies nuolaidos, kai jas suteikia rinkoje dominuojantis subjektas, yra savaime neteisėtos, ir priežiūros institucijai nebereikia įrodinėti, kad konkurencija buvo apribota. Tai traktuojama kaip savaime suprantamas dalykas ir skiriamos milžiniškos baudos. 3) Kitos nuolaidų sistemos, kai finansinės paskatos tiesiogiai nesusietos su išimtinio pirkimo sąlyga, bet nuolaidos suteikimo mechanizmas taip pat gali turėti lojalumo kūrimo poveikį. Jos pripažįstamos neteisėtomis paaiškėjus, kad jomis gali būti apribojama pirkėjo laisvė pasirinkti tiekimo šaltinį.

Sprendimas „Intel“ byloje padidina riziką, kad dominuojančių įmonių nuolaidų schemos gali būti pripažintos pažeidžiančiomis konkurencijos taisykles.

Teismo sprendimas stulbina itin griežtu požiūriu į dominuojančių įmonių suteikiamas išimtinumo nuolaidas. Jos neteisėtos net jeigu išimtinio pirkimo sąlyga neįrašyta sutartyje ir nėra teisiškai įpareigojanti. Pakanka, kad ji gali būti nustatyta iš sutarties įgyvendinimo. Be to, nereikalaujama įrodyti faktinio (realaus) nuolaidų poveikio konkurencijai ar žalos vartotojams. Nereikšmingas ir nuolaidos dydis. Svarbu, kad ji skatintų pirkėją rinktis dominuojantį tiekėją. Neilgas nuolaidos galiojimas, pirkėjo galimybė nutraukti susitarimą įspėjus prieš trumpą terminą, maža su nuolaida susijusios rinkos dalis, stipri pirkėjo derybų galia, nuolaidos suteikimas kliento prašymu ar aplinkybė, kad jis pirktų išimtinai iš dominuojančio tiekėjo net nesant nuolaidos, t. y. dėl kitų priežasčių, nereiškia, kad išimtinumo nuolaida konkurencijos neriboja.

Toks formalus Teismo požiūris skiriasi nuo EK pozicijos, išdėstytos jos sprendime ir institucijos veiklos prioritetų gairėse. EK, vertindama, ar išimtinumo nuolaidos neteisėtos, atlieka jų poveikio konkurencijai ekonominę analizę. Teismas nusprendė, kad šios procedūros nereikia, ir taip patvirtino nusistovėjusioje teismų praktikoje suformuotą formalų standartą.

Sprendimas „Intel“ byloje padidina riziką, kad dominuojančių įmonių nuolaidų schemos, sąlygotos išimtinumo ar jam artimo įsipareigojimo pirkti, gali būti pripažintos pažeidžiančiomis konkurencijos taisykles. Nors sprendimas apskųstas ES Teisingumo Teismui, verslui svarbu peržiūrėti pardavimo skatinimo sistemas, taip pat atsargiai rinktis naujas rinkose, kuriose bendrovės gali dominuoti.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų