Gyvenęs modernybėje

Gyvenęs modernybėje

Itin produktyvus dailininkas ir visuomenininkas Vincas Kisarauskas (1934–1988 m.) laikomas vienu reikšmingiausių menininkų Lietuvos modernizmo raidai. Retrospektyvinė paroda leis pamatyti tiek žinomiausius jo darbus, tiek mažiau viešintą kūrybos dalį. Viktorija Vitkauskaitė parodos kuratorės Mildos Žvirblytės teiravosi, ką tikėto ir netikėto atras Nacionalinės dailės galerijos lankytojai.

Ką lankytojams apie V. Kisarauską atskleis jo retrospektyva?

– Atskleis jį kaip dailininką vizionierių, kuris vizionieriškomis meninėmis formomis kūryboje kalbėjo apie savo laiką, kuris svajojo savo kūrybą matyti Vakarų kultūros kontekste ir įdėjo daug pastangų, kad ji būtų savalaikė, aktuali ir kontekstuali. Paroda siekiama išryškinti šio modernizmo kūrėjo ir visuomenininko reikšmę amžininkams ir Lietuvos modernizmo raidai. Bus eksponuojama ir ne tokia žinoma ar iki šiol mažai viešinta V. Kisarausko kūrybos dalis.

Į kokias dalis ir kokiu principu bus suskirstyta ekspozicija?

– Paroda chronologiškai apims kūrybą nuo ankstyvųjų darbų iki paskutiniųjų dailininko ciklų, kurių jis ėmėsi prieš išvykdamas į Niujorką 1988 m. Ekspoziciją sudarys 11 dalių. Jos aprėps plačias V. Kisarausko meninės raiškos sritis: tapybą ir koliažus, ansambliažus, grafiką ir knygų iliustracijas. Taip pat bus pristatomi nerealizuotų projektų eskizai, dailininko knygos-dienoraščiai.

Kurią parodos dalį ar konkretų eksponatą ypač išskirtumėte?

– Negalėčiau išskirti vienos kurios nors dalies, nes visos atrodo svarbios ar įdomios. Tačiau norėčiau paminėti grafikos ciklą, sukurtą įspūdžių iš kelionių po Vidurio Aziją pagrindu. Taip pat ankstyvuosius paveikslus ir grafikos ciklus rezistencijos temomis, tapybos ciklus „XX amžius“ ir „Pusryčiai ant žolės“, autoportretų seriją. Bus eksponuojamas ir nerealizuotas spektaklio „Edipas karalius“ scenografijos ir kostiumų projektas. Įdomi ir šio menininko taikomoji grafika, jo knygos-dienoraščiai.

Iš kokių fondų ar privačių kolekcijų surinkti parodoje eksponuojami kūriniai?

– Retrospektyvinei parodai kū­riniai surinkti iš dailininko šeimos ir privačių kolekcijų. Taip pat iš Lietuvos dailės muziejaus, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, A. ir P. Galaunių namų-muziejaus, Modernaus meno centro, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabineto ir kitų muziejų.

Galbūt parodą lydės specialus leidinys ar renginių ciklas?

– Bus išleistas parodą lydintis katalogas.

V. Kisarausko kūrybos retrospektyva, Nacio­nalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22, Vilnius), nuo balandžio 28 d.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų