Eime apsipirkti

Eime apsipirkti

Karas Ukrainoje pagaliau įtikino ir Lietuvos politikus, kad būtina rimčiau žiūrėti į kariuomenės finansavimą. Po ilgų metų „sauso davinio“ Lietuvos krašto apsaugos biudžetas 2015 m. gali pasiekti bent jau 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Kam bus skirti gauti pinigai?

Liepos pradžioje Krašto apsaugos ministerija (KAM) Vyriausybei pateikė 2015–2017 m. biudžeto poreikio projektą. Jame numatyta, kad kitąmet krašto apsaugai turėtų būti skirta 1,38 mlrd. litų, arba 1,03 proc. BVP. Tai yra apie 400 mln. litų daugiau nei šiemet patvirtintas gynybos biudžetas. Tiek Lietuvos kariuomenės iždas per vienus metus dar nebuvo padidėjęs. Kita vertus, tik 2015 m. galiausiai bus pasiektas (ir truputėlį viršytas) prieškrizinis KAM finansavimas – 2008 m. skirta 1,247 mlrd. litų.

Jei siūlomas KAM biudžeto projektas bus patvirtintas daugmaž toks, koks buvo pateiktas, Lietuvos kariuomenė po ilgesnės pertraukos galės papildyti savo ginkluotę rimtesniais pirkiniais. Tačiau kariškiai dar nedžiūgauja – kol nepasiektas bent 1,2 proc. BVP krašto gynybos finansavimas, galima kalbėti tik apie esamų gynybos pajėgumų palaikymą. „Pastaruosius metus mūsų finansavimas buvo toks, kad galėjome galvoti tik apie selektyvų karinių gebėjimų palaikymą, net ne visų galimybių išsaugojimą“, – teigė KAM Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius brigados generolas Gintautas Zenkevičius. Net ir planuojamas gerokai didesnis biudžetas kitais metais bus labiausiai skirtas būtinoms atsargoms atkurti. „Kariuomenės modernizacijai bus atriekta maždaug apie trečdalį numatomo didesnio finansavimo. Labai daug bus skirta atsargoms atkurti, kariams aprūpinti“, – nurodė jis.

Nuo batų iki sraigtasparnių

Kaip kalba nepriklausomi ekspertai, Lietuvos kariuomenei trūksta ne tik naujos, modernios ginkluotės, bet ir elementarių pėstininkų ekipuotės dalių: šalmų, šarvuotų liemenių, batų, galiausiai net šaudmenų. Lengvajai pėstininkų ginkluotei stinga taikiklių, naktinio matymo prietaisų. Tačiau kariuomenės vadovybė galvoja ir apie tolesnius planus. „Viską derėtų planuoti nuosekliai: iš pradžių dabartines ginkluotės sistemas papildyti artimojo nuotolio ginklais, vėliau vidutinio nuotolio ir tuomet ilgojo nuotolio“, – teigė G. Zenkevičius. Anot jo, visas planavimo ir įsigijimo procesas trunka po keletą metų: „Iš pradžių rengiamos studijos: kas egzistuoja, kas ką gamina, kokios ginkluotės specifikacijos. Įvertinama, ar mums reikia modernizuoti turimą ginkluotę, ar perimti iš kitų valstybių, kurios atsisako tam tikrų ginklų, ar užsakyti ir pirkti naują. Tuomet rengiami operaciniai reikalavimai, techninės specifikacijos, pradedamos pirkimo procedūros, skelbiami vieši tarptautiniai konkursai. Tik išskirtiniais atvejais jie būna nevieši: kai tai susiję su specifine įranga, kurios mums reikia, arba su regioninių part­nerių bendradarbiavimu, kad būtų palaikomas suderinamumas, arba su slaptumo reikalavimais.“

Vienas kaip tik tokių neviešų ginkluotės įsigijimo procesų numatytas artimiausiu metu. Lietuvos kariuomenė turėtų pirkti Lenkijos gamybos nešiojamas rankines priešlėktuvines sistemas „Grom“. Jomis bus aprūpintos Lietuvos specialiųjų operacijų ir sausumos pajėgos. Pagal Vyriausybės nutarimą numatyta, kad šiam projektui 2014–2015 m. turėtų būti skirta 34,6 mln. litų.

Kitais metais stiprinant sausumos pajėgas didžiausią dėmesį planuojama skirti mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“: ketinama baigti komplektuoti personalą, pradėti įsigyti pėstininkų kovos mašinas, papildyti prieštankinės ginkluotės ir minosvaidžių arsenalą. Tam kitąmet papildomai numatoma atriekti apie 60 mln. litų.

Pėstininkų kovos mašinų įsigijimo projektas – bene didžiausias artimiausiu metu planuojamas ginkluotės papildymas Lietuvos kariuomenėje. Šiuo metu renkami galimi tiekėjai, minimos bent aštuonios karo pramonės bendrovės. Vienos kovos mašinos kaina prasideda maždaug nuo 3,5 mln. eurų. Ilgainiui norima jomis aprūpinti bent du batalionus, t. y. įsigyti iki 100 vienetų. Ilgesniu laikotarpiu gali būti įsigyta ir tolimesnio nuotolio prieštankinė ginkluotė.

Kaip tik tokios įrangos kol kas Lietuvoje trūksta. Anot ekspertų, karas Ukrainoje parodė, kad neužtenka 120 mm minosvaidžių, kurių apšaudymo nuotolis siekia apie 7 km. „Trijų Baltijos valstybių lygiu ruošiame operacinius reikalavimus siekdami įsigyti ir toliašaudės artilerijos sistemų. Tikimės turėti bendrus operacinius reikalavimus, kurie leistų vėliau nusipirkti ginkluotę, užtikrinančią brigados lygmens paramą ugnimi. Tai būtų 155 mm savaeigiai pabūklai“, – pasakojo G. Zenkevičius.

Pinigai misijoms

Artimiausiu metu pagal KAM planus bus stiprinami specialiųjų operacijų pajėgumai, oro erdvės stebėjimo ir gynybos sistema, paieškos ir gelbėjimo iš oro ir jūroje, taip pat strateginės žvalgybos ir kontražvalgybos pajėgumai. Jau kitąmet bus skiriama pinigų universaliems bei paieškos ir gelbėjimo sraigtasparniams įsigyti. Anot ministerijos atstovų, jie būtini siekiant užtikrinti paramą Baltijos valstybėse dislokuotiems NATO oro policijos kontingentams. Trims sraigtasparniams pirkti bus skirta 180 mln. litų (iš jų 60 mln. litų bus gauta iš ES struktūrinių fondų).

Kitąmet papildomų lėšų prireiks dalyvauti tarptautinėse NATO, ES ir Jungtinių Tautų operacijose (į jas bus siunčiama apie 270 karių), taip pat budėti NATO ir ES greitojo reagavimo junginiuose. Tad pinigai, nors atrodo išties dideli, bus išleisti gana greitai. Pradėjus vykdyti svarbiausius įsigijimų užsakymus, vėlesniais metais lėšų reikės dar daugiau. Tačiau tai neišvengiama, jei norime turėti realią ir savimi pasitikinčią kariuomenę, o ne tik jos simbolines vėliavas.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų