Darbų sąrašas

Darbų sąrašas

Per ketvirtį nepriklausomybės amžiaus Lietuva padarė milžinišką pažangą, įgyvendino daugelį reformų ir geopolitinių užduočių. Ką turėtume nuveikti per kitus 25-erius nepriklausomybės metus?

Būtų labai gražu 2040-uosius pasitikti klausant Marijono Mikutavičiaus „klasikos“ ir turint 3 mln. gyventojų. Žvelgiant į Lietuvos demografiją, pagrindinis ilgalaikis siekis būtų tiesiog išlikti. Statistikos departamento duomenimis, sausį Lietuvoje buvo 2,922 mln. gyventojų – maždaug 20 tūkst. mažiau nei 2014 m. pradžioje. Jei toks tempas išliks, po 25 metų Lietuvoje tebus apie 2,4 mln. žmonių.

Vis dėlto demografijos tendencijos kinta. Pastaraisiais metais emi­gracija mažėja. Ilgainiui, augant šalies ūkui ir gyventojų gerovei, Lietuva gali tapti vis patrauklesnė imigrantams, ypač iš kitų posovietinių šalių (Baltarusijos, Uk­rainos). Tiesa, pačių lietuvių gims­tamumas kol kas daug optimizmo neįkvepia. Pastaraisiais metais gims­tamumo rodiklis svyruoja apie 10 kūdikių tūkstančiui gyventojui, o tai yra mažiau nei mirtingumo rodiklis (13–14 mirštančių tūks­tančiui gyventojų). Todėl artimiausią dešimtmetį teks grįžti prie aktyvaus gimstamumo skatinimo, siekiant sustabdyti žmonių mažėjimo ir nepalankios tautinės sudėties pokyčius.

Tapti tolerantiškiems. Demografijos pokyčiai vers lietuvius peržiūrėti ksenofobines nuostatas. Darbo jėgos trūkumas skatins darbininkų imigraciją, tad teks išmokti gyventi šalia nelietuviškai kalbančių, galbūt kitos religijos ir odos spalvos žmonių. Galime užsidaryti į atskirus getus, kai didmiesčiuose bus baisu įžengti į imigrantų gyvenamus kvartalus, tačiau sveikiau būtų kurti atvirą ir tolerantišką visuomenę. Vakarų Europoje yra daug nevykusios integracijos pavyzdžių ir dėl to kylančio ekstremizmo. Lietuvai per artimiausius dešimt­mečius būtinai reikės sukurti tinkamą imigracijos ir atvykėlių integracijos strategiją, kuri prisidėtų prie gyvybingos visuomenės, o ne taptų jos susiskaldymo priežastimi.

Išnaikinti korupciją. Pirmuosius 25 metus korupcija bene labiausiai trukdė dar greičiau judėti į priekį, sparčiau kurti gerovę ir, svarbiausia, didinti piliečių pasitikėjimą savo valstybe. Pastaraisiais metais šio reiškinio mastas sumažėjo, tačiau labai atsiliekame nuo Vakarų Europos ar Šiaurės šalių. Kitus 25 metus turėtume dar didesnėms pastangomis naikinti korupcijos, protekcionizmo ir nepotizmo apraiškas. Patekti tarp dešimties mažiausiai korumpuotų Europos valstybių bū­tų rimtas iššūkis. Tai leistų paversti Lietuvą išties laisva ir visiems vienodai teisinga šalimi.

Nebeskriausti vaikų. Sovietmetis visomis jėgomis bandė iš mūsų atimti žmogiškumą. Nevertinta žmogaus gyvybė, savigarba ir orumas paliko sunkiai gyjančių žaizdų. Todėl iki šiol neuždraudėme mušti vaikų, vaikų namuose nuolat kyla skandalų, patyčios lieka viena didžiausių problemų. Šioje srityje vis dar esame labiau barbarų kraštas, o ne civilizuotos Europos dalis. Jei norime tapti kūrybinga, savimi pasitikinčia tauta, privalome jausti pagarbos žmogui – nuo jo gimimo iki mirties – viršenybę. Deramas tikslas būtų per artimiausius 25 metus panaikinti vaikų globos namus, išguiti fizines bausmes šeimose ir išstumti patyčias mokyklose.

Pelnyti Nobelio premiją. Visuomenės ir valstybės pažangą, laisvumą ir kūrybiškumą būtų puiku vainikuoti bent viena tikra Nobelio premija. Nesvarbu, tai būtų politikos, mokslo, ekonomikos ar literatūros sritis. Visuomenėje visada reikės lyderių, kuriais galėtume didžiuotis. Ir būtų gerai, kad jie būtų išties verti didžiavimosi ir pagarbos, o ne tik trumpalaikio populiarumo.

Išsaugoti nepriklausomybę. 2014-ieji parodė, kad laisvė ir taika tebėra labai trapi. Tiesa, ne Lietuvoje, bet Ukrainoje. Išsaugoti nepriklausomybę yra svarbiausias ateities tikslas.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų