Ar tik biurokratai blogi…

Ar tik biurokratai blogi…

Visi žino esminius biurokratijos ypatumus: griežta tvarka, hierarchiška struktūra ir vertikalus sprendimų vykdymas. Tačiau kodėl vienų šalių biurokratinėse sistemose jaučiamas rūpestis piliečiu ir dėmesys jam, o kitų ne? Nuo ko priklauso biurokratijos veiklos „žmoniškumas“ ir nuo ko „nužmogėjimas“, kitaip – dėmesys biurokratinei procedūrai, bet ne tarnystei žmogui?

Žymus lenkų ekonomistas Leszekas Balcerowiczius akcentuoja darbuotojų ir visuomeninių vertybių santykį. Pasak jo, institucijų veikimas didele dalimi priklauso nuo individualių darbuotojų psichologinių bruožų, kuriuos žmonės naudoja įvairiais sprendimų priėmimo atvejais. Paprastai kalbant, institucijos susideda iš individų, kuriems būdinga ne tik tam tikra charakteristika (nevienodas išsilavinimas, skirtingi demografiniai rodikliai), bet ir vertybės (savanaudiškumas ir geranoriškumas, gobšumas ir altruizmas), todėl kiekvienos šalies institucijų veiklos pobūdis priklausys nuo statistinei biurokratų daugumai būdingų nuostatų. L. Balcerowiczius užčiuopia elementarią tiesą: biurokratijos veikimas ir kasdienėje veikloje priimami sprendimai glaudžiai susiję su bendresniais, visuomenėje nusistovėjusiais santykiais bei nuostatomis.

Pavyzdžiui, jei valstybės piliečiai pasižymi nesavanaudiškumu ir pasitikėjimu vieni kitais, tikėtina, kad institucijų veikla bus nukreipta padėti žmogui, nepriklausomai nuo šio socialinės ar turtinės padėties, bendravimo manierų ar panašiai. Ir priešingai, jei dominuos nepasitikėjimas, savanaudiškumas, galios troškimas, greičiausiai vyraus pragmatiniai interesai, dangstomi formalios tvarkos reikalavimais, o dėmesys žmogui pradings anonimiškos biurokratijos labirintuose.

Tokia tezė demaskuoja gana populiarų stereotipą, esą biurokratija – tam tikra visuomeninio gyvenimo išimtis. Tarsi nekintanti ir nuo žmonių nepriklausanti tikrovė. Žodžiu, gilus nusivylimo liūnas. Biurokratija ir jos veikimo įpročiai nėra nei kas nors tolima, nei svetima. Biurokratija yra visuomenės tarpusavio santykių rodiklis, iš dalies atskleidžiantis kiekvienos visuomenės įpročius bei gebėjimus racionaliai tvarkyti visuomeninį gyvenimą.

Verčiantis susimąstyti klausimas nepatogus: kodėl biu­rokratija turėtų pasižymėti kitokiomis nei kasdieną mus lydinčiomis savybėmis?

Akademinėje literatūroje, nagrinėjančioje motyvacijos unikalumą viešajame sektoriuje, išskiriami tokie vertybiniai motyvai kaip „noras tarnauti visuomenės interesams, prisidedant tiek prie viešosios politikos kūrimo, tiek jos įgyvendinimo, lojalumas ir pagarba valdžiai, atsidavimas teisingumo ir socialinės lygybės idėjoms, geranoriškumas atskiriems asmenims ir grupėms“. Tai savybės, kurios valstybės tarnautojus (palyginti su privačiojo sektoriaus darbuotojais) turėtų išskirti ir užtikrinti sistemos pastangą tarnauti žmogui. Kaip yra iš tiesų, nuomonę turi kiekvienas, susidūręs su praktine biurokratijos veikimo situacija. Visuomeninės apklausos rodo, kad biurokratai patenka į mažą visuomenės pasitikėjimą turinčių atstovų gretas. Dar daugiau, apie 60 proc. respondentų pritarė teiginiui, kad „maža prasmės kreiptis į tarnautojus, nes iš tikrųjų jiems nerūpi eilinio žmogaus problemos“. Kaip čia yra: vienas pagrindinių biurokratinės tarnystės motyvų yra tarnauti žmonėms, tačiau absoliuti dauguma netiki viešojo sektoriaus atstovų pastangomis padėti eiliniam piliečiui?

Garsi politikos teoretikė Hannah Arendt teigia, kad asmens vertybes nulemia ne tik ir ne pirmiausia kokia nors konkreti grupė, kuriai jis priklauso, o veikiau viską persmelkiančios įtakos ir įsitikinimai, kuriuos tyliai ir neapibrėžtai pripažįsta visos visuomenės grupės. Ar nebus taip, kad visa tulžis, liejama ant biurokratijos dėl jos neefektyvumo, išvešėjimo ir svarbiausia – „nužmogėjimo“, iš tiesų kyla iš nemalonaus savivokos fakto, kad mes, kaip visuomenė, nesugebame sukurti ir stabilizuoti sutarimu bei aiškiais principais grįstų santykių?

Dažnai diskutuojama, kad net ir įpusėjus trečią nepriklausomybės dešimtmetį bei per šį laiką šalies biurokratiniame aparate pasikeitus išties nemažai kadrų, abejojama, ar pakito biurokratijos veikimo principai. Kalbant apie biurokratijos efektyvumą dėmesį verta atkreipti į kasdieniame mūsų elgesyje slypinčias vertybes. Antai, kokį požiūrį į tautietį atspindi mūsų vairavimo įpročiai? Ką pasako elgesys su kaimynais, kolegomis, nepažįstamais žmonėmis? Kokią kito vertę išduoda elgesys su pavaldiniais ar, priešingai, su viršininkais? Paprastai kalbant, kiek yra įsismelkusi brolystės idėja ir kokias vertybes išties kuriame kasdieniais darbais?

Mes norime paslaugios, lanksčios, mandagios ir tarnaujančios biurokratijos, dėl to lengva kritikuoti, jei yra kitaip. Bet verčiantis susimąstyti klausimas nepatogus: kodėl biurokratija turėtų pasižymėti kitokiomis nei kasdieną mus lydinčiomis savybėmis?

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų