Abipusė laimė

Abipusė laimė

Darbuotojų įsitraukimas į bendrovės veiklą nėra atsitiktinumas – tai organizacijos kultūros dalis, kuri leidžia pasiekti net iki 30 proc. geresnių veiklos rezultatų. Tačiau įmonių vadovams vis dar įprasta prioritetus dėlioti atvirkštine tvarka – rezultatai pirma, žmonės iš paskos.

„Best Employers Study“ tendencijos ir geriausių darbdavių patirtis atskleidžia, kad bendrovės tikslų pasiekia rodydamos tinkamą dėmesį pavaldiniams ir adekvačiai panaudodamos jų potencialą, t. y. gebėjimą taikyti turimas žinias, įgūdžius, patirtį, imlumą mokytis. 2014 m. tyrimo duomenimis, vos 24 proc. žmonių darbe atskleidžia 90–100 proc. potencialo, o beveik kas penktas išnaudoja mažiau nei 70 proc. savo galimybių.

Darbuotojų įsitraukimas – teigiamas požiūris į savo organizaciją ir noras stengtis dėl jos. Geriausi darbdaviai yra tie, kurie geba sukurti sąlygas žmonėms norėti ir galėti maksimaliai prisidėti prie verslui svarbių tikslų įgyvendinimo.
Priėjus šią vietą dažnai nutariama, jog bendrovės sėkmė (arba kad ji būtų laiminga) priklauso nuo tinkamų darbuotojų, kurie norėtų ir galėtų maksimaliai prisidėti prie jos siekių. Tačiau vadovai įklimpsta, nes pradeda ieškoti atsakymų, kaip žmonės gali prisidėti. O žodis „nori“ dingsta iš akiračio.

Kasdienybėje norėjimas ir galėjimas susiję, bet skirtingai pasireiškia. Vadovai į situaciją, kai darbuotojas „nori, bet negali“, dažnai reaguoja taip: „išmokykime arba tobulinkime procesus“. Jei „nenori ir negali“ – „žmogui čia ne vieta“. Tačiau pasitaiko, kai darbuotojas „gali, bet nenori“. Tai organizacijai pats nepalankiausias derinys, sunku rasti sprendimą.
Būtent dabar prieiname prie laimingo darbuotojo ir jo derinio su bendrove klausimo. Laimingam žmogui tinka ir patinka darbdavys, jis stengiasi dėl įmonės, nes mato, kad ši daro tą patį.

Organizacijose, kurios geba kurti ir palaikyti tam tikrą aplinką, darbuotojai lieka įsitraukę nepriklausomai nuo to, kiek laiko jose dirba, – laimingi ir pavaldiniai, ir vadovai. Jei asmenys įsitraukę menkai ir aukštas tik bendrasis pasitenkinimo bendrove lygis, tikėtina, kad jie bus vidutiniškai laimingi, tačiau organizacija daugiau atiduos žmonėms, nei gebės pasiekti reikiamų rezultatų. Dar viena darbdaviams nesmagi tendencija – ir taip menkas pavaldinių įsitraukimas dar labiau nukrinta po pirmųjų darbo metų, todėl bendros laimės klausimas iš viso pakimba ore.

Pasitaiko, kai darbuotojas „gali, bet nenori“. Tai organizacijai pats nepalankiausias derinys, sunku rasti sprendimą.

Vadovai susiduria su iššūkiu ir turi pažinti savo organizaciją, norėti ir gebėti pažvelgti į ją darbuotojų akimis. Kodėl tai iššūkis? Kaip rodo pagal „Aon Hewitt“ metodologiją atliekamo „Best Employers Study“ Lietuvos organizacijų duomenys, vidutiniškai aukščiausių vadovų ir kitų darbuotojų nuomonės, vertinant tuos pačius įmonės veiklos aspektus, skiriasi net 29 proc. (vadovai vertina pozityviau). Gebančiose užtikrinti labai aukštą įsitraukimo lygį šis atotrūkis palyginti menkas.

Ryškūs skirtumai vidutinėje Lietuvos organizacijoje pastebimi lyginant aukščiausių vadovų ir pavaldinių tarpusavio santykius. 73 proc. direktorių teigia, kad darbuotojus laiko vertingiausiu turtu, o tai jaučia vos 43 proc. eilinių darbuotojų. 87 proc. vadovų mano esantys prieinami darbuotojams, tačiau tai patvirtina tik 56 proc. pavaldinių. Akivaizdu, kad vienodas situacijos supratimas pagerina bendrą atmosferą, padeda susikalbėti organizacijoje, adekvačiai derinti lūkesčius ir valdyti. Tai atveria didesnes galimybes formuoti ir palaikyti įtraukiančią aplinką, tačiau vienodumas neatsiranda savaime – tam būtina ir kokybiška komunikacija, ir tolerancija kitokiai nuomonei, neretai ir pastangos, kad būtų atrasti tiek organizacijai, tiek darbuotojams vertę kuriantys sprendimai.

Tad kitas ne mažiau svarbus organizacijos pažinimą papildantis dalykas – nuolatinis dialogas, nes abipusei laimei reikia žinoti bei derinti žmogaus ir organizacijos lūkesčius. Šiuo metu mažiausiai lietuvius tenkina atlygis už jų indėlį, karjeros galimybės, taip pat tai, kiek jie jaučia esantys vertinga visumos dalis. Labiausiai tenkina fizinių darbo sąlygų tinkamumas.

Darbuotojų lūkesčiai skiriasi ir keičiasi. Nagrinėjant tai, kokią aplinką svarbu puoselėti organizacijoms, kad šios pritrauktų tikrųjų talentų ir juos išlaikytų, be bazinių dalykų, daug reikšmės įgyja darbdavių atvirumas įvairovei ir skirtingų požiūrių, kaip galima pasiekti tų pačių rezultatų, vertinimas, žmonių iškeliamų idėjų, sėkmių pastebėjimas, siekis pasiimti vertę iš klaidų, o ne ieškoti kaltų, tobulėti ir gebėjimams parodyti palanki aplinka, dėmesys gyvenimo kokybei. Tad ne taip reikšminga atsakyti, kas pirmiausia – laimingas darbuotojas ar laiminga organizacija? Svarbiausia pripažinti, kad būtent darbdaviai turi kurti ir puoselėti įtraukiančią organizacinę aplinką.

Jūsų komentaras

Rodyti daugiau
Daugiau leidinio naujienų